Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1
(cms.role.selectall)
SELECT * FROM CMS_Role WHERE RoleName = 'PremiumUser' AND ((SiteID IS NULL AND 2 = 0) OR (SiteID = 2))
Table (1 [10], 83 B)
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
RoleInfoProvider.GetRoleInfoInternal
ApprilFunctions.NonePremiumUser
CMSCustom.ResolveCustomMacro
MacroResolver.MacroMatch
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
2
(cms.role.selectall)
SELECT * FROM CMS_Role WHERE RoleName = 'PremiumUser' AND ((SiteID IS NULL AND 2 = 0) OR (SiteID = 2))
Table (1 [10], 83 B)
WebPart_Appril_VyzvyFilter
0,000
3
(customtable.kraje.selectall)
SELECT * FROM customtable_StKraj WHERE StatID = 12 ORDER BY ItemOrder
Table (8 [9], 424 B)
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_Vyzvy_Controls_Filters_VyzvyFilter.FillRegiony
ApprilTools_Vyzvy_Controls_Filters_VyzvyFilter.SetupControl
ApprilTools_Vyzvy_Controls_Filters_VyzvyFilter.CreateChildControls
0,016
4
(customtable.kategorie.selectall)
SELECT * FROM customtable_Kategorie WHERE ParentID is null ORDER BY ItemID
Table (27 [5], 1,7 kB)
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_Vyzvy_Controls_Filters_VyzvyFilter.SetupControl
ApprilTools_Vyzvy_Controls_Filters_VyzvyFilter.CreateChildControls
0,000
5
(customtable.druhzadavaciehokonania.selectall)
SELECT * FROM customtable_DruhZadavaciehoKonania ORDER BY ItemOrder
Table (5 [4], 323 B)
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_Vyzvy_Controls_Filters_VyzvyFilter.SetupControl
ApprilTools_Vyzvy_Controls_Filters_VyzvyFilter.CreateChildControls
0,000
  5 dotazy (2,6 kB) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 0,016
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 GET pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/verejne-obstaravanie/vysledky-verejnych-sutazi.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (2.4 kB)" (40 B)
AuthorizeRequest
2 GET pageinfo|appril|/verejne-obstaravanie|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,7 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
3 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
4 GET currentdocument|appril|/verejne-obstaravanie/vysledky-verejnych-sutazi|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (682 B)" (31 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
6 GET breadcrumbs|appril|/verejne-obstaravanie/vysledky-verejnych-sutazi|sk-sk|true|appril.subjektygroups;appril.subjekty;appril.obce;appril.rozhodnutie;appril.stavby;appril.subdodavky;appril.sttriedy;appril.vyzva;appril.vyzvavysledok;cms.article;cms.blog;cms.blogmonth;cms.blogpost;cms.event;cms.news;cms.bookingevent;cms.menuitem;cms.pressrelease;cms.product;cms.root;cms.simplearticle;appril.community;cms.faq;cms.imagegallery;cms.job||true|
Náhľad"DataSet: CMS.Document (3 [37], 427 B)" (37 B)
WebPart_BreadCrumbsNew
7 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/verejne-obstaravanie/%|sk-sk|true|cms.menuitem|||-1|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.MenuItem (6 [37], 1,1 kB)" (38 B)
WebPart_LeftMenu
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "hp" (2 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 UP2
Filter_Country
Nie
Nie
CssClass = "CountryInput" (12 B)
AutoPostBack = True
5 UP2
Filter_Region
Nie
Áno
Áno
Áno
CssClass = "RegionInput" (11 B)
DataTextField = "Kraj" (4 B)
DataValueField = "ItemID" (6 B)
_!DataBound = True
6 UP1
Filter_Kategoria
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
CssClass = "KategoriaInput" (14 B)
AutoPostBack = True
DataTextField = "Title" (5 B)
DataValueField = "ItemID" (6 B)
_!DataBound = True
7 UP1
Filter_Kategoria2
Nie
Nie
CssClass = "KategoriaInput" (14 B)
AutoPostBack = True
8 UP1
Filter_Kategoria3
Nie
CssClass = "KategoriaInput" (14 B)
9 filterElem
Panel1
Filter_Druh
Nie
Áno
Áno
Áno
CssClass = "DruhInput" (9 B)
DataTextField = "DruhZadavaciehoKonania" (22 B)
DataValueField = "ItemID" (6 B)
_!DataBound = True
10 zoneRight
VyzvyList
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
11 zoneRight
VyzvaDetail1
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
12 DocumentAttachments
ucAttachments
ucRepeater
Áno
DataBindByDefault = False
13 zoneRight
VyzvaDetail2
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_editabletext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
6 public IsInRole False PremiumUser Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_editabletext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
7 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Appril_v2_VyzvyFilter.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
8 public IsInRole False PremiumUser Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Appril_v2_VyzvyFilter.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
9 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
10 public IsInRole False PremiumUser Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
11 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
12 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Verejne-obstaravanie/Vysledky-verejnych-sutazi
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Verejne-obstaravanie/Vysledky-verejnych-sutazi
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Verejne-obstaravanie/Vysledky-verejnych-sutazi
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Verejne-obstaravanie/Vysledky-verejnych-sutazi
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Verejne-obstaravanie/Vysledky-verejnych-sutazi
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Verejne-obstaravanie/Vysledky-verejnych-sutazi
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Verejne-obstaravanie/Vysledky-verejnych-sutazi
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Verejne-obstaravanie/Vysledky-verejnych-sutazi
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Verejne-obstaravanie/Vysledky-verejnych-sutazi
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Verejne-obstaravanie/Vysledky-verejnych-sutazi
> |(notequals)/Home True
11 {#NonePremiumUser#} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
> NonePremiumUser True
12 {#NonePremiumUser#} True WebPart_Appril_VyzvyFilter
> NonePremiumUser True
13 {%pagetitle_orelse_name%} Výsledky verejných súťaží - stavebné práce - Appril.com MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name Výsledky verejných súťaží - stavebné práce - Appril.com
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,000 0,000
4 > OnPreInit 0,000 0,000
5 > OnInit 0,016 0,016
6 > OnLoad 0,000 0,016
7 > OnPreRender 0,000 0,016
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   0,016
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionIdz2fmufmxhbgd25m0fjf5pr2t
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK21. 12. 2015 2:50:00
2 CurrentVisitStatus222. 12. 2014 1:50:00
3 VisitorStatus121. 12. 2015 2:50:00
4 ASP.NET_SessionIdz2fmufmxhbgd25m0fjf5pr2t 
5 CurrentThemeCMS22. 12. 2014 2:50:00
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress23.23.12.202
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionIDz2fmufmxhbgd25m0fjf5pr2t