Zakrytie a rekultivácia skládky NNO Tvrdošín-Jurčov Laz

Tvrdošín, Tvrdošín, Žilinský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Nádrže, silá a sklady
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Stavba pozostáva z dvoch stavebných objektov: - SO 110 – zakrytie a rekultivácia skládky, - SO 111 – monitoring skládky po uzavretí. Skládka sa up... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama

Počet príloh

No data found
Stavba pozostáva z dvoch stavebných objektov: - SO 110 – zakrytie a rekultivácia skládky, - SO 111 – monitoring skládky po uzavretí. Skládka sa upraví do konečného tvaru svahovaním. Svah so sklonom 1:2 umožňuje mechanizáciu prác pri kladení tesnenia, zeminy a výsadbe a údržbe trávnika a zelene. Figúra skládky sa bude tvarovať ako základný tvar v sklone 1:2 prerušovaný lavicami šírky 3 m. Uzavretie skládky sa navrhuje v zložení: rekultivačná vrstva – humózna zemina, drenážna vrstva – drenážny geokompozit, tesniaca vrstva – minerálne tesnenie, plynová drenáž – drenážny geokompozit. Povrch skládky sa zatrávni a vysadia sa dreviny. Podrobný opis stavebných objektov je v súťažných podkladoch v časti B1 a projektovej dokumentácii Hlavný predmet Hlavný slovník: 45222110-3.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené