Zakrytie a rekultivácia skládky NNO Tvrdošín-Jurčov Laz

Tvrdošín, Tvrdošín, Žilinský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Nádrže, silá a sklady
Stav: Príprava
Objem investície: 
Stavba pozostáva z dvoch stavebných objektov: - SO 110 – zakrytie a rekultivácia skládky, - SO 111 – monitoring skládky po uzavretí. Skládka sa up... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Stavba pozostáva z dvoch stavebných objektov: - SO 110 – zakrytie a rekultivácia skládky, - SO 111 – monitoring skládky po uzavretí. Skládka sa upraví do konečného tvaru svahovaním. Svah so sklonom 1:2 umožňuje mechanizáciu prác pri kladení tesnenia, zeminy a výsadbe a údržbe trávnika a zelene. Figúra skládky sa bude tvarovať ako základný tvar v sklone 1:2 prerušovaný lavicami šírky 3 m. Uzavretie skládky sa navrhuje v zložení: rekultivačná vrstva – humózna zemina, drenážna vrstva – drenážny geokompozit, tesniaca vrstva – minerálne tesnenie, plynová drenáž – drenážny geokompozit. Povrch skládky sa zatrávni a vysadia sa dreviny. Podrobný opis stavebných objektov je v súťažných podkladoch v časti B1 a projektovej dokumentácii Hlavný predmet Hlavný slovník: 45222110-3.
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené