Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno oddychových objektov v meste Krásno nad Kysucou

Krásno nad Kysucou, Čadca, Žilinský kraj
Kategória: Dostavba
Trieda: Budovy na šport
Stav: Zrušené
Predpokl. obj. investície:  705 000 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou oddychovo - rekreačného areálu v meste Krásno nad Kysucou. V rámci uvedenej akcie sa zrealizuje A... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama

Počet príloh

No data found
Uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou oddychovo - rekreačného areálu v meste Krásno nad Kysucou. V rámci uvedenej akcie sa zrealizuje A. Lezecká stena obojstranná, v priestore za tribúnou, B. Dobudovanie šatní a sociálneho zariadenia v existujúcej hrubej stavbe pod tribúnou, C. Rekonštrukcia prízemia turistického centra. Do uvedených aktivít je ďalej zahrnuté a. dvojdráha na bowling vrátane potrebného interiérového vybavenia, b. zrekonštruujú sa hygienické zariadenia a priestory pre oddych, dobuduje sa terasa s výhľadom na okolitú prírodu a futbalové ihrisko v blízkosti rieky Kysuca, c. okolo areálu sa vysadí zeleň, osadia lavičky a vybudujú parkovacie plochy. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou a výkaz výmer. športový areál Krásno nad Kysucou NUTS kód: SK031.

Verejné listiny a rozhodnutia

Zrušená sútaž

Uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou oddychovo - rekreačného areálu v meste Krásno nad Kysucou. V rámci uvedenej akcie sa zrealizuje A. Lezecká stena obojstranná, v priestore za tribúnou, B. Dobudovanie šatní a sociálneho zariadenia v existujúcej hrubej stavbe pod tribúnou, C. Rekonštrukcia prízemia turistického centra. Do uvedených aktivít je ďalej zahrnuté a. dvojdráha na bowling vrátane potrebného interiérového vybavenia, b. zrekonštruujú sa hygienické zariadenia a priesto ...
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené