Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno oddychových objektov v meste Krásno nad Kysucou

Krásno nad Kysucou, Čadca, Žilinský kraj
Kategória: Dostavba
Trieda: Budovy na šport
Stav: Zrušené
Predpokl. obj. investície:  705 000 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou oddychovo - rekreačného areálu v meste Krásno nad Kysucou. V rámci uvedenej akcie sa zrealizuje A... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou oddychovo - rekreačného areálu v meste Krásno nad Kysucou. V rámci uvedenej akcie sa zrealizuje A. Lezecká stena obojstranná, v priestore za tribúnou, B. Dobudovanie šatní a sociálneho zariadenia v existujúcej hrubej stavbe pod tribúnou, C. Rekonštrukcia prízemia turistického centra. Do uvedených aktivít je ďalej zahrnuté a. dvojdráha na bowling vrátane potrebného interiérového vybavenia, b. zrekonštruujú sa hygienické zariadenia a priestory pre oddych, dobuduje sa terasa s výhľadom na okolitú prírodu a futbalové ihrisko v blízkosti rieky Kysuca, c. okolo areálu sa vysadí zeleň, osadia lavičky a vybudujú parkovacie plochy. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou a výkaz výmer. športový areál Krásno nad Kysucou NUTS kód: SK031.

Verejné listiny a rozhodnutia

Zrušená sútaž

Uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou oddychovo - rekreačného areálu v meste Krásno nad Kysucou. V rámci uvedenej akcie sa zrealizuje A. Lezecká stena obojstranná, v priestore za tribúnou, B. Dobudovanie šatní a sociálneho zariadenia v existujúcej hrubej stavbe pod tribúnou, C. Rekonštrukcia prízemia turistického centra. Do uvedených aktivít je ďalej zahrnuté a. dvojdráha na bowling vrátane potrebného interiérového vybavenia, b. zrekonštruujú sa hygienické zariadenia a priesto ...
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené