Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno oddychových objektov v meste Krásno nad Kysucou

16.03.2011
Vytvorené
Pripojiť
Reklama
Krásno nad Kysucou, Čadca, Žilinský kraj
Kategória: DostavbaPredpokladaná investícia:  705 000 EUR
Trieda: Budovy na športVysúťažená cena: 
Stav: ZrušenéHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
Uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou oddychovo - rekreačného areálu v meste Krásno nad Kysucou. V rámci uvedenej akcie sa zrealizuj...
Uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou oddychovo - rekreačného areálu v meste Krásno nad Kysucou. V rámci uvedenej akcie sa zrealizuje A. Lezecká stena obojstranná, v priestore za tribúnou, B. Dobudovanie šatní a sociálneho zariadenia v existujúcej hrubej stavbe pod tribúnou, C. Rekonštrukcia prízemia turistického centra. Do uvedených aktivít je ďalej zahrnuté a. dvojdráha na bowling vrátane potrebného interiérového vybavenia, b. zrekonštruujú sa hygienické zariadenia a priestory pre oddych, dobuduje sa terasa s výhľadom na okolitú prírodu a futbalové ihrisko v blízkosti rieky Kysuca, c. okolo areálu sa vysadí zeleň, osadia lavičky a vybudujú parkovacie plochy. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou a výkaz výmer. športový areál Krásno nad Kysucou NUTS kód: SK031.
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
🔒
Subdodávky
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené