Administratívna budova s prevádzkovými budovami a areálom firmy TuCon, a.s., Žilina

Žilina, Žilina, Žilinský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Budovy pre obchod a služby
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  6 500 000 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Stavba - vodovodná prípojka, areálový vodovod, studňa úžitkovej vody, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia do vsakov, dažďová kanalizácia cez OR... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama

Počet príloh

No data found
Stavba - vodovodná prípojka, areálový vodovod, studňa úžitkovej vody, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia do vsakov, dažďová kanalizácia cez ORL.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené