Zariadenie pre seniorov Skalica - výstavba pavilónu pre ležiacich - stavebná časť

Skalica, Skalica, Trnavský kraj
Kategória: Prístavba
Trieda: Jednobytové budovy
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  1 863 768 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
stavebné objekty: SO 01 Pavilón C (trojpodlažná novostavba) SO 02 Prístupové komunikácie, parkoviská SO 03 Vonkajšia dažďová a splašková kanalizácia S... zobraziť viac
Monitorovať stavbuMonitoruje 1 užívateľ Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
stavebné objekty: SO 01 Pavilón C (trojpodlažná novostavba) SO 02 Prístupové komunikácie, parkoviská SO 03 Vonkajšia dažďová a splašková kanalizácia SO 04 Vonkajší vodovod SO 05 Vonkajší oznamovací rozvod SO 06 Vonkajší káblový rozvod SO 07 Vonkajšie osvetlenie SO 09 Hospodárske objekty SO 10 Haloterapia (jednopodlažná budova)

Verejné listiny a rozhodnutia

Výsledok sútaže

Zákazka zahŕňa nasledovné stavebné objekty: SO 01 Pavilón C (trojpodlažná novostavba) SO 02 Prístupové komunikácie, parkoviská SO 03 Vonkajšia dažďová a splašková kanalizácia SO 04 Vonkajší vodovod SO 05 Vonkajší oznamovací rozvod SO 06 Vonkajší káblový rozvod SO 07 Vonkajšie osvetlenie SO 09 Hospodárske objekty SO 10 Haloterapia (jednopodlažná budova) Bližšiu špecifikáciu obsahuje PD.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené