Zariadenie pre seniorov Skalica - výstavba pavilónu pre ležiacich - stavebná časť

Skalica, Skalica, Trnavský kraj
Kategória: Prístavba
Trieda: Jednobytové budovy
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  1 863 768 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
stavebné objekty: SO 01 Pavilón C (trojpodlažná novostavba) SO 02 Prístupové komunikácie, parkoviská SO 03 Vonkajšia dažďová a splašková kanalizácia S... zobraziť viac
Monitorovať stavbuMonitoruje 1 užívateľ Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
stavebné objekty: SO 01 Pavilón C (trojpodlažná novostavba) SO 02 Prístupové komunikácie, parkoviská SO 03 Vonkajšia dažďová a splašková kanalizácia SO 04 Vonkajší vodovod SO 05 Vonkajší oznamovací rozvod SO 06 Vonkajší káblový rozvod SO 07 Vonkajšie osvetlenie SO 09 Hospodárske objekty SO 10 Haloterapia (jednopodlažná budova)

Verejné listiny a rozhodnutia

Výsledok sútaže

Zákazka zahŕňa nasledovné stavebné objekty: SO 01 Pavilón C (trojpodlažná novostavba) SO 02 Prístupové komunikácie, parkoviská SO 03 Vonkajšia dažďová a splašková kanalizácia SO 04 Vonkajší vodovod SO 05 Vonkajší oznamovací rozvod SO 06 Vonkajší káblový rozvod SO 07 Vonkajšie osvetlenie SO 09 Hospodárske objekty SO 10 Haloterapia (jednopodlažná budova) Bližšiu špecifikáciu obsahuje PD.
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené