Univerzitný parčík v Trnave

Hornopotočná a Pekárska, Trnava, Trnava, Trnavský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  359 000 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Predmetom zákazky je realizácia stavby Univerzitný parcík v Trnave. Cielom výstavby je vytvorenie viacfunkcnej zóny relaxu a oddychu v stavebne velm... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Predmetom zákazky je realizácia stavby Univerzitný parcík v Trnave. Cielom výstavby je vytvorenie viacfunkcnej zóny relaxu a oddychu v stavebne velmi exponovanej polohe v centre mesta. Návrh je riešený tak, aby priestor využívala co najširšia veková štruktúra obyvatelstva. Rozsah predmetu obstarávania je riešený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorú spracoval Ing. arch. Viliam Cuperka FAN-ARCH Trnava. Stavba je clenená na dve etapy. Prvá etapa rieši výstavbu parcíka na pozemkoch v majetku mesta a druhá rieši cast parcíka na pozemkoch súkromnej osoby. Hlavné stavenisko alebo miesto uskutocnovania prác: Priestor v súbehu ulíc Hornopotocná a Pekárska v centrálnej mestskej zóne Trnava. NUTS kód: SK021.
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené