Univerzitný parčík v Trnave

27.04.2012
Vytvorené
Pripojiť
Reklama
Hornopotočná a Pekárska, Trnava, Trnava, Trnavský kraj
Kategória: NovostavbaPredpokladaná investícia:  359 000 EUR
Trieda: Školy, univerzity a budovy na vzdelávanieVysúťažená cena: 
Stav: PrípravaHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
Predmetom zákazky je realizácia stavby Univerzitný parcík v Trnave. Cielom výstavby je vytvorenie viacfunkcnej zóny relaxu a oddychu v stavebne v...
Predmetom zákazky je realizácia stavby Univerzitný parcík v Trnave. Cielom výstavby je vytvorenie viacfunkcnej zóny relaxu a oddychu v stavebne velmi exponovanej polohe v centre mesta. Návrh je riešený tak, aby priestor využívala co najširšia veková štruktúra obyvatelstva. Rozsah predmetu obstarávania je riešený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorú spracoval Ing. arch. Viliam Cuperka FAN-ARCH Trnava. Stavba je clenená na dve etapy. Prvá etapa rieši výstavbu parcíka na pozemkoch v majetku mesta a druhá rieši cast parcíka na pozemkoch súkromnej osoby. Hlavné stavenisko alebo miesto uskutocnovania prác: Priestor v súbehu ulíc Hornopotocná a Pekárska v centrálnej mestskej zóne Trnava. NUTS kód: SK021.
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
Generálny projektant
🔒
Subdodávky
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené