Univerzitný parčík v Trnave

Hornopotočná a Pekárska, Trnava, Trnava, Trnavský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  359 000 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Predmetom zákazky je realizácia stavby Univerzitný parcík v Trnave. Cielom výstavby je vytvorenie viacfunkcnej zóny relaxu a oddychu v stavebne velm... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Predmetom zákazky je realizácia stavby Univerzitný parcík v Trnave. Cielom výstavby je vytvorenie viacfunkcnej zóny relaxu a oddychu v stavebne velmi exponovanej polohe v centre mesta. Návrh je riešený tak, aby priestor využívala co najširšia veková štruktúra obyvatelstva. Rozsah predmetu obstarávania je riešený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorú spracoval Ing. arch. Viliam Cuperka FAN-ARCH Trnava. Stavba je clenená na dve etapy. Prvá etapa rieši výstavbu parcíka na pozemkoch v majetku mesta a druhá rieši cast parcíka na pozemkoch súkromnej osoby. Hlavné stavenisko alebo miesto uskutocnovania prác: Priestor v súbehu ulíc Hornopotocná a Pekárska v centrálnej mestskej zóne Trnava. NUTS kód: SK021.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené