Stavebné úpravy G04 - II. etapa a výrobná hala G05,

Skalica, Skalica, Trnavský kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Priemyselné budovy
Stav: Výstavba
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Aktualne: 23.marec 2012;Momentálne nie je vybraný generálny dodávateľ, je možné, že ani nebude a bude sa to riešiť čiastkovo. Predmetom navrhovanej č... zobraziť viac
Monitorovať stavbuMonitoruje 1 užívateľ Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama

Počet príloh

No data found
Aktualne: 23.marec 2012;Momentálne nie je vybraný generálny dodávateľ, je možné, že ani nebude a bude sa to riešiť čiastkovo. Predmetom navrhovanej činnosti sú stavebné úpravy v objektu G04, ktoré zahŕňajú čiastkové dispozičné úpravy súvisiace s prebudovaním logistiky jestvujúcej výroby a s tým súvisí zmena vo vonkajšej dopravnej infraštruktúre ciest a výrobná hala G05, ktorá bude vybudovaná na miesto súčasnej haly nástrojární (G05), jej rozšírením a zástavbou medzery medzi jestvujúcimi halami G03 a G04. Predložená investícia rieši v objekte haly G04 zachovať štandardnú strojárenskú výrobu, skladovanie rúrkového materiálu a učňovské stredisko. V rámci technológie budú prevedené zmeny logistiky výrobných procesov a väzieb na ostatné výrobné časti výrobného závodu. Vo výrobnej hale G05 bude realizovaná štandardná strojárenská výroba s väzbou na sklady materiálu v hale G04.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené