Stavebné úpravy G04 - II. etapa a výrobná hala G05,

Skalica, Skalica, Trnavský kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Priemyselné budovy
Stav: Výstavba
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Aktualne: 23.marec 2012;Momentálne nie je vybraný generálny dodávateľ, je možné, že ani nebude a bude sa to riešiť čiastkovo. Predmetom navrhovanej č... zobraziť viac
Monitorovať stavbuMonitoruje 1 užívateľ Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Aktualne: 23.marec 2012;Momentálne nie je vybraný generálny dodávateľ, je možné, že ani nebude a bude sa to riešiť čiastkovo. Predmetom navrhovanej činnosti sú stavebné úpravy v objektu G04, ktoré zahŕňajú čiastkové dispozičné úpravy súvisiace s prebudovaním logistiky jestvujúcej výroby a s tým súvisí zmena vo vonkajšej dopravnej infraštruktúre ciest a výrobná hala G05, ktorá bude vybudovaná na miesto súčasnej haly nástrojární (G05), jej rozšírením a zástavbou medzery medzi jestvujúcimi halami G03 a G04. Predložená investícia rieši v objekte haly G04 zachovať štandardnú strojárenskú výrobu, skladovanie rúrkového materiálu a učňovské stredisko. V rámci technológie budú prevedené zmeny logistiky výrobných procesov a väzieb na ostatné výrobné časti výrobného závodu. Vo výrobnej hale G05 bude realizovaná štandardná strojárenská výroba s väzbou na sklady materiálu v hale G04.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené