Rekultivácia skládky odpadov, Voderady

Voderady, Trnava, Trnavský kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Nádrže, silá a sklady
Stav: Výstavba
Predpokl. obj. investície:  2 021 993 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Rekultivácia jestvujúcej skládky.... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama

Počet príloh

No data found
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené