Rekultivácia skládky odpadov, Voderady

Voderady, Trnava, Trnavský kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Nádrže, silá a sklady
Stav: Výstavba
Predpokl. obj. investície:  2 021 993 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Rekultivácia jestvujúcej skládky.... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené