REKONŠTRUKCIA TRIBÚNY A ŠPORTOVÉHO OBJEKTU

Ohrady, Dunajská Streda, Trnavský kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Budovy na šport
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  50 022 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Objekt je samostatne stojaci. Je súcastou športového areálu. Objekt je jednopodlažný, nepodpivnicený s pristavanou castou tribúny. Zastrešenie objek... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Objekt je samostatne stojaci. Je súcastou športového areálu. Objekt je jednopodlažný, nepodpivnicený s pristavanou castou tribúny. Zastrešenie objektu plocou strechou. Tribúna má pultovú zastrešenie. Nachádza sa na rovinatom teréne. Rozdelenie objektov: 1 - OBJEKT šatne - murovaný objekt - Objekt 1 nie riešený, zostáva nezmenený. 2 - OBJEKT tribúna ocelová konštrukcia - Objekt 2 rozšírenie tribúny, a prístavba javiska. Tribúna je zhotovená z ocelových profilov, drevených fošnových sadacích castí, ktoré nevyhovujú požiadavkám futbalovej asociácie. Prekrytie tribúny strieška nutná oprava (výmena krytiny, nátery strešnej konštrukcie a klampiarskych výrobkov). Podrobne bude uvedené v sútžaných podkladoch, výkaze výmer a projektovej dokumentácii. Stavebné práce Hlavné stavenisko alebo miesto uskutocnovania stavebných prác: 930 12 OBEC OHRADY, c.p.247/1, okres Dunajská Streda NUTS kód: SK021.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené