REKONŠTRUKCIA TRIBÚNY A ŠPORTOVÉHO OBJEKTU

Ohrady, Dunajská Streda, Trnavský kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Budovy na šport
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  50 022 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Objekt je samostatne stojaci. Je súcastou športového areálu. Objekt je jednopodlažný, nepodpivnicený s pristavanou castou tribúny. Zastrešenie objek... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama

Počet príloh

No data found
Objekt je samostatne stojaci. Je súcastou športového areálu. Objekt je jednopodlažný, nepodpivnicený s pristavanou castou tribúny. Zastrešenie objektu plocou strechou. Tribúna má pultovú zastrešenie. Nachádza sa na rovinatom teréne. Rozdelenie objektov: 1 - OBJEKT šatne - murovaný objekt - Objekt 1 nie riešený, zostáva nezmenený. 2 - OBJEKT tribúna ocelová konštrukcia - Objekt 2 rozšírenie tribúny, a prístavba javiska. Tribúna je zhotovená z ocelových profilov, drevených fošnových sadacích castí, ktoré nevyhovujú požiadavkám futbalovej asociácie. Prekrytie tribúny strieška nutná oprava (výmena krytiny, nátery strešnej konštrukcie a klampiarskych výrobkov). Podrobne bude uvedené v sútžaných podkladoch, výkaze výmer a projektovej dokumentácii. Stavebné práce Hlavné stavenisko alebo miesto uskutocnovania stavebných prác: 930 12 OBEC OHRADY, c.p.247/1, okres Dunajská Streda NUTS kód: SK021.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené