ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa (úsek Považská Teplá /mimo/ Žilina /mimo/)

10.09.2007
Vytvorené
Pripojiť
Reklama
Púchov, Púchov, Trenčiansky kraj
Kategória: RekonštrukciaPredpokladaná investícia: 180 599 029 eur
Trieda: Celoštátne železniceVysúťažená cena: 
Stav: Stavebné povolenieHodnota zmluvy: 
Stav EIA: N/ASkutočná investícia: 
2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. e...
2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa (úsek Považská Teplá /mimo/ Žilina /mimo/). 2.2. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2.3. Modernizácia bude spočívať v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým kvalitatívneho zlepšenia parametrov. 2.4.Úsek je rozdelený na ucelené časti stavby (ďalej len UČS): UČS 48 : Traťový úsek Považská Teplá (mimo) Bytča UČS 49 : ŽST Bytča UČS 50 : Traťový úsek Bytča Dolný Hričov UČS 51 : ŽST Dolný Hričov UČS 52 : Traťový úsek Dolný Hričov Žilina (mimo) UČS 00 : ŽST Žilina (obsahuje len úpravy na oznamovacích, zabezpečovacích a diaľkové riadenie (ďalej len DLR) na zariadeniach s nutnými stavebnými úpravami v budove RSE Žilina) 2.5. Stavba má charakter modernizácie dopravnej cesty. Ide o líniovú stavbu. V Trenčianskom kraji a Žilinskom kraji. NUTS kód: SK022. SK031.
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
Generálny projektant
Dodávateľ inžinierskych služieb
🔒
Subdodávky
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené