ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa (úsek Považská Teplá /mimo/ Žilina /mimo/)

Púchov, Púchov, Trenčiansky kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Celoštátne železnice
Stav: Stavebné povolenie
Stav EIA: N/A
Objem investície:  180 599 029 eur
2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etap... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 
Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa (úsek Považská Teplá /mimo/ Žilina /mimo/). 2.2. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2.3. Modernizácia bude spočívať v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým kvalitatívneho zlepšenia parametrov. 2.4.Úsek je rozdelený na ucelené časti stavby (ďalej len UČS): UČS 48 : Traťový úsek Považská Teplá (mimo) Bytča UČS 49 : ŽST Bytča UČS 50 : Traťový úsek Bytča Dolný Hričov UČS 51 : ŽST Dolný Hričov UČS 52 : Traťový úsek Dolný Hričov Žilina (mimo) UČS 00 : ŽST Žilina (obsahuje len úpravy na oznamovacích, zabezpečovacích a diaľkové riadenie (ďalej len DLR) na zariadeniach s nutnými stavebnými úpravami v budove RSE Žilina) 2.5. Stavba má charakter modernizácie dopravnej cesty. Ide o líniovú stavbu. V Trenčianskom kraji a Žilinskom kraji. NUTS kód: SK022. SK031.

Verejné listiny a rozhodnutia

Výsledok sútaže

2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Modernizácia trate Púchov -Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ -Žilina /mimo/)". 2.2. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), e ...

Nadlimitná zákazka

2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa (úsek Považská Teplá /mimo/ Žilina /mimo/). 2.2. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európs ...
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené