Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou, Brusno

Brusno, Prievidza, Trenčiansky kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
Stav: Výstavba
Predpokl. obj. investície:  787 917 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Zákazka rieši zateplenie vonkajšej fasády, zateplenie podkrovných priestorov, výmenu všetkých okenných, dverných výplní na fasáde, realizáciu šikmej s... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama

Počet príloh

No data found
Zákazka rieši zateplenie vonkajšej fasády, zateplenie podkrovných priestorov, výmenu všetkých okenných, dverných výplní na fasáde, realizáciu šikmej sedlovej strechy, ktorá zastreší nevyhovujúcu plochú strechu na MŠ, výmenu nášľapových vrstiev podláh a vnútorné vybavenie nábytkom Hlavný predmet Hlavný slovník: 45214100-1, 45214210-5, 45261910-6, 45321000-3. Doplňujúce predmety Hlavný slovník: 36150000-7. Trvanie: 8 mesiacov.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené