Obchodné centrum (OC) KAUFLAND, Nové Mesto nad Váhom

Dolné Samoty, Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Troj a viacbytové budovy
Stav: Príprava
Objem investície:  10 000 000 EUR
Budova je obdĺžnikového homogénneho tvaru s rozmermi 100,14 x 46,14 m, so sedlovou strechou výšky 6,28 až 9,35 m. Objekt tvorí predovšetkým halový pri... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Budova je obdĺžnikového homogénneho tvaru s rozmermi 100,14 x 46,14 m, so sedlovou strechou výšky 6,28 až 9,35 m. Objekt tvorí predovšetkým halový priestor, dvojpoľová hala 2 x 22,5 m, v pozdĺžnom smere je hala členená v module 12 x 8,25 m. Z časti má vložené druhé podlažie, v ktorom sa nachádza časť sociálneho a hygienického zázemia, administratívy a technických priestorov. Objekt je nepodpivničený. Architektúru zvýrazňuje akcentovaný vstup a reklamné prvky. Konštrukčný systém tvorí železobetónový skelet opláštený plášťom zo sendvičových panelov, zastrešený jednoplášťovou strechou v spáde 4,5 a 3 %. Východná fasáda a strecha OC Kaufland bude zelenej farby. Stavebné objekty: SO 001 HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY SO 101 OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND SO 102 NÁDRŽ SHZ SO 103 REKLAMNÉ PÚTAČE SO 201 PRIPOJOVACIA KOMUNIKÁCIA K OBCHODNÉMU CENTRU SO 202 PARKOVISKÁ A SPEVNENÉ PLOCHY SO 203 TERÉNNE ÚPRAVY SO 204 OPORNÉ MÚRY SO 205 SADOVÉ ÚPRAVY SO 206 PROTIHLUKOVÁ STENA SO 301 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU SO 302 VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE OBCHODNÉ CENTRUM SO 401 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ PRE OBCHODNÉ CENTRUM SO 402 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SO 501 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO STL PLYNOVODU SO 502 PRÍPOJKA STL PLYNOVODU PRE OBCHODNÉ CENTRUM SO 601 PRÍPOJKA VN SO 602 PRÍPOJKA NN SO 603 VONKAJŠIE OSVETLENIE SO 604 TELEKOMUNIKAČNÁ PRÍPOJKA Prevádzkové súbory : PS 201 TRANSFORMAČNÁ STANICA
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené