Obchodné centrum (OC) KAUFLAND, Nové Mesto nad Váhom

Dolné Samoty, Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Troj a viacbytové budovy
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  10 000 000 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Budova je obdĺžnikového homogénneho tvaru s rozmermi 100,14 x 46,14 m, so sedlovou strechou výšky 6,28 až 9,35 m. Objekt tvorí predovšetkým halový pri... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Budova je obdĺžnikového homogénneho tvaru s rozmermi 100,14 x 46,14 m, so sedlovou strechou výšky 6,28 až 9,35 m. Objekt tvorí predovšetkým halový priestor, dvojpoľová hala 2 x 22,5 m, v pozdĺžnom smere je hala členená v module 12 x 8,25 m. Z časti má vložené druhé podlažie, v ktorom sa nachádza časť sociálneho a hygienického zázemia, administratívy a technických priestorov. Objekt je nepodpivničený. Architektúru zvýrazňuje akcentovaný vstup a reklamné prvky. Konštrukčný systém tvorí železobetónový skelet opláštený plášťom zo sendvičových panelov, zastrešený jednoplášťovou strechou v spáde 4,5 a 3 %. Východná fasáda a strecha OC Kaufland bude zelenej farby. Stavebné objekty: SO 001 HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY SO 101 OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND SO 102 NÁDRŽ SHZ SO 103 REKLAMNÉ PÚTAČE SO 201 PRIPOJOVACIA KOMUNIKÁCIA K OBCHODNÉMU CENTRU SO 202 PARKOVISKÁ A SPEVNENÉ PLOCHY SO 203 TERÉNNE ÚPRAVY SO 204 OPORNÉ MÚRY SO 205 SADOVÉ ÚPRAVY SO 206 PROTIHLUKOVÁ STENA SO 301 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU SO 302 VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE OBCHODNÉ CENTRUM SO 401 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ PRE OBCHODNÉ CENTRUM SO 402 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SO 501 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO STL PLYNOVODU SO 502 PRÍPOJKA STL PLYNOVODU PRE OBCHODNÉ CENTRUM SO 601 PRÍPOJKA VN SO 602 PRÍPOJKA NN SO 603 VONKAJŠIE OSVETLENIE SO 604 TELEKOMUNIKAČNÁ PRÍPOJKA Prevádzkové súbory : PS 201 TRANSFORMAČNÁ STANICA
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené