Rozšírenie parkovacích plóch, reštaurácia Koliba pri rieke

28.03.2012
Vytvorené
Pripojiť
Reklama
Poprad, Poprad, Prešovský kraj
Kategória: NovostavbaPredpokladaná investícia: 
Trieda: Miestne komunikácieVysúťažená cena: 
Stav: PrípravaHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
Stavba pozostáva z vytvorenia nových parkovacích plóch, ktoré budú umiestnené na pozemku parc. č. 418/8 k. ú. Poprad. Parkovisko bude situované za...
Stavba pozostáva z vytvorenia nových parkovacích plóch, ktoré budú umiestnené na pozemku parc. č. 418/8 k. ú. Poprad. Parkovisko bude situované za objektom reštaurácie Koliba pri rieke Poprad. Napojenie parkovacích plóch bude z novonavrhovaného vjazdu cez existujúce spevnené plochy, pripojeného na účelovů komunikáciu prechádzajúcu pri objekte reštaurácie. Celkový počet nových parkovacích miest bude 13 státí, ktoré budú určené pre potreby reštaurácie Koliba. Dažďová voda z prístupovej koniunikácie a parkovacích plóch bude zvedená cez uličnú vpusť a novonavrhovaný odlučovač ropných látok do dažďovej záhrady.
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
Generálny projektant
🔒
Subdodávky
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené