Rozšírenie parkovacích plóch, reštaurácia Koliba pri rieke

Poprad, Poprad, Prešovský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Miestne komunikácie
Stav: Príprava
Objem investície: 
Stavba pozostáva z vytvorenia nových parkovacích plóch, ktoré budú umiestnené na pozemku parc. č. 418/8 k. ú. Poprad. Parkovisko bude situované za ob... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Stavba pozostáva z vytvorenia nových parkovacích plóch, ktoré budú umiestnené na pozemku parc. č. 418/8 k. ú. Poprad. Parkovisko bude situované za objektom reštaurácie Koliba pri rieke Poprad. Napojenie parkovacích plóch bude z novonavrhovaného vjazdu cez existujúce spevnené plochy, pripojeného na účelovů komunikáciu prechádzajúcu pri objekte reštaurácie. Celkový počet nových parkovacích miest bude 13 státí, ktoré budú určené pre potreby reštaurácie Koliba. Dažďová voda z prístupovej koniunikácie a parkovacích plóch bude zvedená cez uličnú vpusť a novonavrhovaný odlučovač ropných látok do dažďovej záhrady.

Verejné listiny a rozhodnutia

Územné rozhodnutie

Mesto Poprad vydalo územné rozhodnutie na stavbu - Rozšírenie parkovacích plóch, reštaurácia Koliba pri rieke.
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené