Rodinný dom - Prístavba, prestavba, vznik pizzerie - zmena účelu užívania stavby,Červený Kláštor

Červený Kláštor, Kežmarok, Prešovský kraj
Kategória: Prístavba
Trieda: Jednobytové budovy
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  48 132 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Predmetom riešenia projektu je návrh zmeny – budovy Rodinného domu a POTRAVÍN na RODINNÝ DOM s prevádzkou PIZZERIE, ktorý bol postavený v roku ... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Predmetom riešenia projektu je návrh zmeny – budovy Rodinného domu a POTRAVÍN na RODINNÝ DOM s prevádzkou PIZZERIE, ktorý bol postavený v roku 1967-68. Jedná sa o trojpodlažnú samostatne stojacu budovu. Budova je z ½ časti pôdorysu podpivničená. Osadená je na kamenných a betónových základoch. Zvislé konštrukcie sú v 1.PP –suteréne murované z kameňa a tehál hr. 45 -65cm, v 1.NP-prízemie murované hr.45-50cm tiež z CPP na vápenocementovú maltu. Stropy sú v 1.NP a v 2.NP, prevažne s rovným podhľadom železobetónové. Krov a strecha sedlová s plechovou krytinou. Fasádne omietky sú brizolitové v kombinácii s dreveným obkladom. Na fasáde je urobený kamenný obklad do výšky 1,2 až 1,5m. Vchodové dvere a garážové sú drevené so sklenenou výplňou, okná sú drevené dvojité. Podlahy sú drevené – doskové a PVC. Vykurovanie je riešené na tuhé a plynné palivo .
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené