Rodinný dom - Prístavba, prestavba, vznik pizzerie - zmena účelu užívania stavby,Červený Kláštor

Červený Kláštor, Kežmarok, Prešovský kraj
Kategória: Prístavba
Trieda: Jednobytové budovy
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  48 132 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Predmetom riešenia projektu je návrh zmeny – budovy Rodinného domu a POTRAVÍN na RODINNÝ DOM s prevádzkou PIZZERIE, ktorý bol postavený v roku ... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Predmetom riešenia projektu je návrh zmeny – budovy Rodinného domu a POTRAVÍN na RODINNÝ DOM s prevádzkou PIZZERIE, ktorý bol postavený v roku 1967-68. Jedná sa o trojpodlažnú samostatne stojacu budovu. Budova je z ½ časti pôdorysu podpivničená. Osadená je na kamenných a betónových základoch. Zvislé konštrukcie sú v 1.PP –suteréne murované z kameňa a tehál hr. 45 -65cm, v 1.NP-prízemie murované hr.45-50cm tiež z CPP na vápenocementovú maltu. Stropy sú v 1.NP a v 2.NP, prevažne s rovným podhľadom železobetónové. Krov a strecha sedlová s plechovou krytinou. Fasádne omietky sú brizolitové v kombinácii s dreveným obkladom. Na fasáde je urobený kamenný obklad do výšky 1,2 až 1,5m. Vchodové dvere a garážové sú drevené so sklenenou výplňou, okná sú drevené dvojité. Podlahy sú drevené – doskové a PVC. Vykurovanie je riešené na tuhé a plynné palivo .
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené