Obchodné centrum KAUFLAND, Bardejov

Duklianska, Ľ. Štúra, Tehelná, Bardejov, Bardejov, Prešovský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Budovy pre obchod a služby
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  5 000 000 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Predmetom posudzovania je výstavba a prevádzka OC KAUFLAND parkoviska pre zákazníkov obchodné centra v meste Bardejov. Uvedené obchodné centrum bude ... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Predmetom posudzovania je výstavba a prevádzka OC KAUFLAND parkoviska pre zákazníkov obchodné centra v meste Bardejov. Uvedené obchodné centrum bude slúžiť na nákupy pre obyvateľov mesta Bardejov, ako aj pre obyvateľov okolitých obcí, zamestnaných v tomto meste. Jej súčasťou bude aj parkovisko pre zákazníkov, čo zodpovedá súčasnému rastúcemu trendu automobilovej dopravy. Obchodné centrum zabezpečí predaj tovaru a služby pre širokú spádovú oblasť. Ide o veľkokapacitnú širokosortimentovú predajňu potravín, drogistického tovaru a doplnkového priemyselného tovaru pre domácnosť. Centrum je navrhované podľa doterajších skúseností investora s prevádzkou podobných zariadení s ohľadom na funkčné využitie územia. Stavba má zabezpečiť skvalitnenie oblasti obchodu a služieb. Oblasť predaja je doplnená tzv. koncesionárskym predajom a službami. Dopravné riešenie musí umožniť vjazd nákladných zásobovacích vozidiel do zásobovacieho dvora, ich otáčanie, vjazd osobných automobilových zákazníkov, ich pohyb v areáli a bezproblémový výjazd. Zásobovanie je vykonávané veľkokapacitnými vozidlami tak, aby nerušiilo bežnú prevádzku dopravy v meste a v lokalite nenarušovalo kľud obyvateľov. Prednosťou riešenie je vybudovanie bezplatného parkoviska, čo umožňuje kupujúcim pohodlne nakupovať s pristavením motorového vozidla priamo k predajni. Miesto realizácie Kraj: Prešovský, okres: Bardejov, Mesto: Bardejov. Predmetné územie sa nachádza na severovýchodnej časti mesta Bardejov na ploche bývalého serviského strediska autobusov SAD. Územie je trojuholníkového tvaru, ohraničené z južnej strany ulicou Duklianskou, z východnej strany ul. Ľudovíta Štúra a zo západnej strany ulicou Tehelnou a areálmi budov administratívneho a technického charakteru. Riešené územie sa nachádza na parcelách 3441/1, 3441/2, 3442/1, 3442/3, 3442/4, 3442/5, 3442/6, 3442/7, 3442/8, 3442/9, 3442/10, 3442/14, 3444/1, 3442/2 a 3444/3. Na území sa v súčasnoti nachádza areál SAD.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené