Obchodné centrum KAUFLAND, Bardejov

10.02.2011
Vytvorené
Pripojiť
Reklama
Duklianska, Ľ. Štúra, Tehelná, Bardejov, Bardejov, Prešovský kraj
Kategória: NovostavbaPredpokladaná investícia: 5 000 000 EUR
Trieda: Budovy pre obchod a službyVysúťažená cena: 
Stav: PrípravaHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
Predmetom posudzovania je výstavba a prevádzka OC KAUFLAND parkoviska pre zákazníkov obchodné centra v meste Bardejov. Uvedené obchodné centrum bu...
Predmetom posudzovania je výstavba a prevádzka OC KAUFLAND parkoviska pre zákazníkov obchodné centra v meste Bardejov. Uvedené obchodné centrum bude slúžiť na nákupy pre obyvateľov mesta Bardejov, ako aj pre obyvateľov okolitých obcí, zamestnaných v tomto meste. Jej súčasťou bude aj parkovisko pre zákazníkov, čo zodpovedá súčasnému rastúcemu trendu automobilovej dopravy. Obchodné centrum zabezpečí predaj tovaru a služby pre širokú spádovú oblasť. Ide o veľkokapacitnú širokosortimentovú predajňu potravín, drogistického tovaru a doplnkového priemyselného tovaru pre domácnosť. Centrum je navrhované podľa doterajších skúseností investora s prevádzkou podobných zariadení s ohľadom na funkčné využitie územia. Stavba má zabezpečiť skvalitnenie oblasti obchodu a služieb. Oblasť predaja je doplnená tzv. koncesionárskym predajom a službami. Dopravné riešenie musí umožniť vjazd nákladných zásobovacích vozidiel do zásobovacieho dvora, ich otáčanie, vjazd osobných automobilových zákazníkov, ich pohyb v areáli a bezproblémový výjazd. Zásobovanie je vykonávané veľkokapacitnými vozidlami tak, aby nerušiilo bežnú prevádzku dopravy v meste a v lokalite nenarušovalo kľud obyvateľov. Prednosťou riešenie je vybudovanie bezplatného parkoviska, čo umožňuje kupujúcim pohodlne nakupovať s pristavením motorového vozidla priamo k predajni. Miesto realizácie Kraj: Prešovský, okres: Bardejov, Mesto: Bardejov. Predmetné územie sa nachádza na severovýchodnej časti mesta Bardejov na ploche bývalého serviského strediska autobusov SAD. Územie je trojuholníkového tvaru, ohraničené z južnej strany ulicou Duklianskou, z východnej strany ul. Ľudovíta Štúra a zo západnej strany ulicou Tehelnou a areálmi budov administratívneho a technického charakteru. Riešené územie sa nachádza na parcelách 3441/1, 3441/2, 3442/1, 3442/3, 3442/4, 3442/5, 3442/6, 3442/7, 3442/8, 3442/9, 3442/10, 3442/14, 3444/1, 3442/2 a 3444/3. Na území sa v súčasnoti nachádza areál SAD.
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
Generálny projektant
Dodávateľ inžinierskych služieb
🔒
Subdodávky
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené