Metropolitná sieť Aminet Poprad — rozšírenie siete, ul. 1. mája

06.04.2012
Vytvorené
Pripojiť
Reklama
1. mája, Poprad, Poprad, Prešovský kraj
Kategória: NovostavbaPredpokladaná investícia: 
Trieda: Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedeniaVysúťažená cena: 
Stav: PrípravaHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
Stavba je navrhnutá za účebom rozšírenia vysokorýchlostnej slete na báze optických vlákien pre napojenie d‘alších klientov do optickej siete. Pred...
Stavba je navrhnutá za účebom rozšírenia vysokorýchlostnej slete na báze optických vlákien pre napojenie d‘alších klientov do optickej siete. Predmetom rozšírenia budú 3 trasy. Prvá trasa bude vedená od bodu napojenia v zeleni na pozemku KN - C parc. č. 464/6 k. ú. Poprad Po pozemkoch KN - C parc. č. 464/3, 450/1 až k objektu tržnice na pozemku KN - C parc. č. 45 0/4 k. ú. Poprad. Druhá trasa bude vedená po pozemku KN — C parc. ě. 450/9 k. ú. Poprad až k objektu bytového domu (zjehojužnej strany) s. Č. 871 na pozemku KN - C parc. č. 460/2 k. ú. Poprad. Tretia trasa bude vedená v chodníku na pozemku KN — C pare. č. 464/7 k. ú. Poprad od bodu napojenia na tomto pozemku po objekt bytového domu (zjeho severnej strany) s. Č. 871 na pozemku KN - C pare. č. 460/2 k. ú. Poprad.
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
Dodávateľ inžinierskych služieb
🔒
Subdodávky
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené