Metropolitná sieť Aminet Poprad — rozšírenie siete, ul. 1. mája

1. mája, Poprad, Poprad, Prešovský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Stavba je navrhnutá za účebom rozšírenia vysokorýchlostnej slete na báze optických vlákien pre napojenie d‘alších klientov do optickej siete. Predmet... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama

Počet príloh

No data found
Stavba je navrhnutá za účebom rozšírenia vysokorýchlostnej slete na báze optických vlákien pre napojenie d‘alších klientov do optickej siete. Predmetom rozšírenia budú 3 trasy. Prvá trasa bude vedená od bodu napojenia v zeleni na pozemku KN - C parc. č. 464/6 k. ú. Poprad Po pozemkoch KN - C parc. č. 464/3, 450/1 až k objektu tržnice na pozemku KN - C parc. č. 45 0/4 k. ú. Poprad. Druhá trasa bude vedená po pozemku KN — C parc. ě. 450/9 k. ú. Poprad až k objektu bytového domu (zjehojužnej strany) s. Č. 871 na pozemku KN - C parc. č. 460/2 k. ú. Poprad. Tretia trasa bude vedená v chodníku na pozemku KN — C pare. č. 464/7 k. ú. Poprad od bodu napojenia na tomto pozemku po objekt bytového domu (zjeho severnej strany) s. Č. 871 na pozemku KN - C pare. č. 460/2 k. ú. Poprad.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené