Metropolitná sieť Aminet Poprad — rozšírenie siete, ul. 1. mája

1. mája, Poprad, Poprad, Prešovský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Stavba je navrhnutá za účebom rozšírenia vysokorýchlostnej slete na báze optických vlákien pre napojenie d‘alších klientov do optickej siete. Predmet... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Stavba je navrhnutá za účebom rozšírenia vysokorýchlostnej slete na báze optických vlákien pre napojenie d‘alších klientov do optickej siete. Predmetom rozšírenia budú 3 trasy. Prvá trasa bude vedená od bodu napojenia v zeleni na pozemku KN - C parc. č. 464/6 k. ú. Poprad Po pozemkoch KN - C parc. č. 464/3, 450/1 až k objektu tržnice na pozemku KN - C parc. č. 45 0/4 k. ú. Poprad. Druhá trasa bude vedená po pozemku KN — C parc. ě. 450/9 k. ú. Poprad až k objektu bytového domu (zjehojužnej strany) s. Č. 871 na pozemku KN - C parc. č. 460/2 k. ú. Poprad. Tretia trasa bude vedená v chodníku na pozemku KN — C pare. č. 464/7 k. ú. Poprad od bodu napojenia na tomto pozemku po objekt bytového domu (zjeho severnej strany) s. Č. 871 na pozemku KN - C pare. č. 460/2 k. ú. Poprad.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené