Centrum obchodu a služieb Möbelix 3.etapa, Prešov-Sekčov

Arm.gen.Svobodu, Prešov, Prešov, Prešovský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Budovy pre obchod a služby
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Stavba by mala byť vybudovaná v blízkosti ulice Arm. gen. Svobodu. Celková zastavaná plocha pre objekty predajní sa odhaduje na cca 4376 m2. V objekte... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Stavba by mala byť vybudovaná v blízkosti ulice Arm. gen. Svobodu. Celková zastavaná plocha pre objekty predajní sa odhaduje na cca 4376 m2. V objekte má byť tiež parkovisko pre 125 vozidiel. Obchodné zariadenie sa bude skladať z dvoch navzájom prepojených objektov – predajnej a výstavnej časti, ktorá bude dvojpodlažná a z jednopodlažného zásobovacieho skladu, ktorý bude situovaný bližšie k rieke Sekčov. Napojenie na existujúce komunikácie je plánované križovatkou ul. Arm. gen. Svobodu a Zemplínskej ulice. Pre zásobovanie bude slúžiť bod v priestore križovatky s ulicou Martina Benku v severnej časti areálu. „Dom nábytku“ bude súčasťou obchodného areálu, kde je plánovaná výstavba ďalších obchodných jednotiek (napr. Fachmarktzentrum, Forstinger, Kaufland).
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené