Centrum obchodu a služieb Möbelix 3.etapa, Prešov-Sekčov

Arm.gen.Svobodu, Prešov, Prešov, Prešovský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Budovy pre obchod a služby
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Stavba by mala byť vybudovaná v blízkosti ulice Arm. gen. Svobodu. Celková zastavaná plocha pre objekty predajní sa odhaduje na cca 4376 m2. V objekte... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama

Počet príloh

No data found
Stavba by mala byť vybudovaná v blízkosti ulice Arm. gen. Svobodu. Celková zastavaná plocha pre objekty predajní sa odhaduje na cca 4376 m2. V objekte má byť tiež parkovisko pre 125 vozidiel. Obchodné zariadenie sa bude skladať z dvoch navzájom prepojených objektov – predajnej a výstavnej časti, ktorá bude dvojpodlažná a z jednopodlažného zásobovacieho skladu, ktorý bude situovaný bližšie k rieke Sekčov. Napojenie na existujúce komunikácie je plánované križovatkou ul. Arm. gen. Svobodu a Zemplínskej ulice. Pre zásobovanie bude slúžiť bod v priestore križovatky s ulicou Martina Benku v severnej časti areálu. „Dom nábytku“ bude súčasťou obchodného areálu, kde je plánovaná výstavba ďalších obchodných jednotiek (napr. Fachmarktzentrum, Forstinger, Kaufland).
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené