Rodinný dom, Hornočermánska ul., Čermáň

Hornočermánska, Nitra, Nitra, Nitriansky kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Jednobytové budovy
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Rozsah stavby : SO 01 - Rodinný dom – vlastná stavba : -parc.č. 5328/20 k.ú. Nitra; -rodinný dom je prízemný, nepodpivničený zastrešený valbovou st... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Rozsah stavby : SO 01 - Rodinný dom – vlastná stavba : -parc.č. 5328/20 k.ú. Nitra; -rodinný dom je prízemný, nepodpivničený zastrešený valbovou strechou; RD má nepravidelný pôdorys, max. pôdorysný rozmer 15,825 m x 16,525 m; súčasťou RD sú inštalácie EL, ZTI, ÚK, bleskozvodu.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené