Priemyselná zóna JUH pre MSP Nitra - Dolné Krškany

Dolné Krškany, Nitra, Nitriansky kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Miestne komunikácie
Stav: Príprava
Objem investície:  476 506 EUR
Predmetom zákazky je novostavba Priemyselná zóna JUH pre malých a stredných podnikateľov Nitra-Dolné Krškany, ktorej obsahom je dopravná a technická i... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Predmetom zákazky je novostavba Priemyselná zóna JUH pre malých a stredných podnikateľov Nitra-Dolné Krškany, ktorej obsahom je dopravná a technická infraštruktúra (doprava a hlavné inžinierske siete). Ďalšie informácie o zákazke sú uvedené v bode II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky a v súťažných podkladoch. Inžinierske objekty: SO 08 - Verejný STL plynovod+RAMOZ plynu a plynové prípojky, SO 08 - Prípojka NN - A až J, SO 10 - Verejné osvetlenie, SO 12 - Oplotenie Inžinierske objekty - vodné stavby: SO 06.2 - Výtlaková splašková kanalizácia, SO 07 - Kanalizácia dažďová, SO 15 - Čerpacia stanica ČS1 - stavebná časť, PS - 02 ČS - strojná časť, Inžinierske objekty - Dopravné stavby: SO 03 - Komunikácia a prístupový chodník, SO 04 - Sadové úpravy pri komunikácii, S0 14 - Úprava cesty I/64, SO 14.1 - Chodníky, SO 17 - Preložka autobusovej zastávky. Nitra - Dolné Krškany NUTS kód: SK023.

Verejné listiny a rozhodnutia

Výsledok sútaže

Predmetom zákazky je novostavba Priemyselná zóna JUH pre malých a stredných podnikateľov Nitra-Dolné Krškany, ktorej obsahom je dopravná a technická infraštruktúra (doprava a hlavné inžinierske siete). Prípojka NN - A až J, SO 10 - Verejné osvetlenie, SO 12 - Oplotenie Inžinierske objekty - vodné stavby: SO 06.2 - Výtlaková splašková kanalizácia, SO 07 - Kanalizácia dažďová, SO 15 - Čerpacia stanica ČS1 - stavebná časť, PS - 02 ČS - strojná časť, Inžinierske objekty - Dopravné stavby: SO 03 ...

Podlimitná zákazka

Predmetom zákazky je novostavba Priemyselná zóna JUH pre malých a stredných podnikateľov Nitra-Dolné Krškany, ktorej obsahom je dopravná a technická infraštruktúra (doprava a hlavné inžinierske siete). Ďalšie informácie o zákazke sú uvedené v bode II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky a v súťažných podkladoch.Inžinierske objekty: SO 08 - Verejný STL plynovod+RAMOZ plynu a plynové prípojky, SO 08 - Prípojka NN - A až J, SO 10 - Verejné osvetlenie, SO 12 - Oplotenie Inžinierske objekty ...

Zrušená sútaž

Predmetom zákazky je vybudovanie dopravných a hlavných inžinierskych sietí Priemyselnej zóny Nitra - Juh, Dolné Krškany. V rámci objektu "SO - 03 Komunikácia + chodník" sa vybuduje prístupová účelová komunikácia do priemyselnej zóny, obratisko, chodníky a konečná úprava terénu. Predmetná lokalita priemyselnej zóny Nitra - Juh sa nachádza jižne od mesta Nitra, v mestskej časti Dolné Krškany, po ľavej strane cesty I/64 v smere na Nové Zámky. Napojená bude na cestu I/64 navrhovanou prístupovou ...

Napísali o stavbe

NITRA: V Priemyselnej zóne Juh mesto buduje infraštruktúru

Výstavba infraštruktúry sa začala v septembri, hotová bude do konca roka.

NITRA:Výstavba infraštruktúry v zóne Juh sa stále nezačala

Mesto tlačí čas, pretože už rok a pol má na svojom účte štátnu dotáciu, ktorú musí na tento účel do konca roka 2011 vyčerpať.

NITRA: Výstavba infraštruktúry v zóne Juh sa začne v máji

Ministerstvo hospodárstva poskytlo na výstavbu infraštruktúry dotáciu 1,2 milióna eur

INVESTÍCIE: Štát chce podporiť parky v Nitre a v Medzilaborciach

Spoločnosť MH Invest vyhlásila tendre na dodávateľa stavebných prác, v rámci ktorých by sa mala zabezpečiť úprava terénu, ako aj výstavba dopravných a inžinierskych sietí
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené