Obytný súbor Párovské lúky - Mlynárce, Nitra

Mlynárce, Nitra, Nitriansky kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Troj a viacbytové budovy
Stav: Príprava
Objem investície:  33 000 000 EUR
Účelom navrhovanej činnosti je vytvorenie nového urbanistického súboru v zóne Mlynárovce pozostávajúceho z realizácie voľnej zástavby bytovými domami ... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Účelom navrhovanej činnosti je vytvorenie nového urbanistického súboru v zóne Mlynárovce pozostávajúceho z realizácie voľnej zástavby bytovými domami s prevládajúcou podlažnosťou 3 - 5 NP., ďalej z kompaktnej blokovej bytovej výstavby s nebytovým parterom s podlažnosťou 3 - 6. NP, administratívnych objektov a z plôch komerčnej a verejnej vybavenosti. V riešenom území vznikne 4400 bytov pre cca 14 200 obyvateľov. Pre potreby parkovania je navrhnutých celkovo 7271 parkovacích miest. Navrhovaná činnosť sa nachádza v SZ okrajovej časti zastavaného územia mesta Nitra, v k. ú. Mlynárovce na rozhraní k. ú. Zobor, SV cíp riešeného územia sa nachádza v k. ú. Zobor.

Napísali o stavbe

NITRA: Na výstavbu novej mestskej štvrte preinvestujú 33 mil. eur

Investičný zámer výstavby novej mestskej štvrte je v súčasnosti v pripomienkovom konaní procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

NITRA: Investor chce v novej štvrti postaviť byty pre 14 200 ľudí

Stavať chce začať už v roku 2012, investíciu plánuje dokončiť v roku 2022
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené