Obytný súbor - Priestorovo - funkčný celok Diely, Lokalita Nitra - Mlynárce - I. etapa výstavby

22.11.2010
Vytvorené
Pripojiť
Reklama
Hornostavská, Nitra, Nitra, Nitriansky kraj
Kategória: NovostavbaPredpokladaná investícia: 
Trieda: Troj a viacbytové budovyVysúťažená cena: 
Stav: PrípravaHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
Rozsah stavby: SO 103 - Hlavný stavebný objekt - Novostavba bytového domu A 03, navrhovaný samostatne stojací bytový dom s polyfunkciou bude mať j...
Rozsah stavby: SO 103 - Hlavný stavebný objekt - Novostavba bytového domu A 03, navrhovaný samostatne stojací bytový dom s polyfunkciou bude mať jedno podzemné podlažie s garážami, štyri nadzemné a piate ustúpené podlažie, v BD je celkovo navrhnutých 24 b. j., SO 104 - Hlavný stavebný objekt - Novostavba bytové domu A 04, navrhovaný samostatne stojací bytový dom s polyfunkciou bude mať jedno podzemné podlažie s garážami, štyri nadzemné a piate ustúpené podlažie, v BD je celkovo navrhnutých 24 b. j., SO 105 - Hlavný stavebný objekt - Novostavba bytové domu A 05, navrhovaný samostatne stojací bytový dom s polyfunkciou bude mať jedno podzemné podlažie s garážami, štyri nadzemné a piate ustúpené podlažie, v BD je celkovo navrhnutých 24 b. j., SO 108 - Hlavný stavebný objekt - Novostavba bytové domu B 03, navrhovaný samostatne stojací bytový dom s polyfunkciou bude mať jedno podzemné podlažie s garážami, štyri nadzemné a piate ustúpené podlažie, v BD je celkovo navrhnutých 24 b. j., SO 109 - Hlavný stavebný objekt - Novostavba bytové domu B 04, navrhovaný samostatne stojací bytový dom s polyfunkciou bude mať jedno podzemné podlažie s garážami, štyri nadzemné a piate ustúpené podlažie, v BD je celkovo navrhnutých 24 b. j., SO 201 Cesty a komunikácie SO 202 Chodníky SO 203 Parkovacie plochy, SO 204 Kruhový objazd križovatka SO 301 Prípojka plynu SO 301.1 Plynové prípojky pre BD SO 401 Prípojka elektro SO 402 Trafostanica SO 403 Prekládka VN SO 404 Trasa VN SO 405 Verejné osvetlenie SO 501 Prípojka vodovodu SO 601 Prípojka kanalizácie SO 601.1 Kanalizačné prípojky pre bytové domy SO 701 Terénne úpravy SO 804 Kontajnerové stojisko SO 805 Kontajnerové stojisko. Účel stavby: pozemná stavba - bytová budova - bytový dom.
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
🔒
Subdodávky
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené