Obytný súbor - Priestorovo - funkčný celok Diely, Lokalita Nitra - Mlynárce - I. etapa výstavby

Hornostavská, Nitra, Nitra, Nitriansky kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Troj a viacbytové budovy
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Rozsah stavby: SO 103 - Hlavný stavebný objekt - Novostavba bytového domu A 03, navrhovaný samostatne stojací bytový dom s polyfunkciou bude mať jedn... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Rozsah stavby: SO 103 - Hlavný stavebný objekt - Novostavba bytového domu A 03, navrhovaný samostatne stojací bytový dom s polyfunkciou bude mať jedno podzemné podlažie s garážami, štyri nadzemné a piate ustúpené podlažie, v BD je celkovo navrhnutých 24 b. j., SO 104 - Hlavný stavebný objekt - Novostavba bytové domu A 04, navrhovaný samostatne stojací bytový dom s polyfunkciou bude mať jedno podzemné podlažie s garážami, štyri nadzemné a piate ustúpené podlažie, v BD je celkovo navrhnutých 24 b. j., SO 105 - Hlavný stavebný objekt - Novostavba bytové domu A 05, navrhovaný samostatne stojací bytový dom s polyfunkciou bude mať jedno podzemné podlažie s garážami, štyri nadzemné a piate ustúpené podlažie, v BD je celkovo navrhnutých 24 b. j., SO 108 - Hlavný stavebný objekt - Novostavba bytové domu B 03, navrhovaný samostatne stojací bytový dom s polyfunkciou bude mať jedno podzemné podlažie s garážami, štyri nadzemné a piate ustúpené podlažie, v BD je celkovo navrhnutých 24 b. j., SO 109 - Hlavný stavebný objekt - Novostavba bytové domu B 04, navrhovaný samostatne stojací bytový dom s polyfunkciou bude mať jedno podzemné podlažie s garážami, štyri nadzemné a piate ustúpené podlažie, v BD je celkovo navrhnutých 24 b. j., SO 201 Cesty a komunikácie SO 202 Chodníky SO 203 Parkovacie plochy, SO 204 Kruhový objazd križovatka SO 301 Prípojka plynu SO 301.1 Plynové prípojky pre BD SO 401 Prípojka elektro SO 402 Trafostanica SO 403 Prekládka VN SO 404 Trasa VN SO 405 Verejné osvetlenie SO 501 Prípojka vodovodu SO 601 Prípojka kanalizácie SO 601.1 Kanalizačné prípojky pre bytové domy SO 701 Terénne úpravy SO 804 Kontajnerové stojisko SO 805 Kontajnerové stojisko. Účel stavby: pozemná stavba - bytová budova - bytový dom.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené