OZ nová Chrenová Radové domy - rozvody ,Levicka ul.,Nitra

Nitra, Nitra, Nitriansky kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
v rozsahu stavby : S0 – 03.1 – Vonkajší káblový rozvod NN : parc.č. 10875/2, 10875/1, 654, 413, 451, 485, 2333/1 k.ú. Chrenová; prívod do skrine SR... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
v rozsahu stavby : S0 – 03.1 – Vonkajší káblový rozvod NN : parc.č. 10875/2, 10875/1, 654, 413, 451, 485, 2333/1 k.ú. Chrenová; prívod do skrine SR 4 bude urobený zemným káblom NAYY J 4x 240 vyvedeným z jestvujúcej trafostanice TS na Korčekovej ul. z rezervného vývodu, istený trojicou poistiek 300A; parcelné číslo : 654, 413, 451, 485, 2333/1, 10875/2, 10875/1– líniová stavba;
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené