OZ nová Chrenová Radové domy - rozvody ,Levicka ul.,Nitra

Nitra, Nitra, Nitriansky kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
v rozsahu stavby : S0 – 03.1 – Vonkajší káblový rozvod NN : parc.č. 10875/2, 10875/1, 654, 413, 451, 485, 2333/1 k.ú. Chrenová; prívod do skrine SR... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
v rozsahu stavby : S0 – 03.1 – Vonkajší káblový rozvod NN : parc.č. 10875/2, 10875/1, 654, 413, 451, 485, 2333/1 k.ú. Chrenová; prívod do skrine SR 4 bude urobený zemným káblom NAYY J 4x 240 vyvedeným z jestvujúcej trafostanice TS na Korčekovej ul. z rezervného vývodu, istený trojicou poistiek 300A; parcelné číslo : 654, 413, 451, 485, 2333/1, 10875/2, 10875/1– líniová stavba;
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené