Branč - kanalizačná sieť

Branč, Nitra, Nitriansky kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Miestne kanalizácie
Stav: Výstavba
Predpokl. obj. investície:  2 892 032 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Branč - kanalizačná sieť. Vybudovanie celoobecnej splaškovej kanalizácie - gravitačnej z PVC DN 300, DN 400, čerpacích staníc - ČS - 1 - 6 a tlakovej ... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Branč - kanalizačná sieť. Vybudovanie celoobecnej splaškovej kanalizácie - gravitačnej z PVC DN 300, DN 400, čerpacích staníc - ČS - 1 - 6 a tlakovej kanalizácie z LPE DN 63 s odvedením odpadových vôd do ČOV, ktorá je toho času vo výstavbe. Bližšiu špecifikáciu obsahuje PD. Hlavný predmet Hlavný slovník: 45232400-6.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené