Branč - kanalizačná sieť

Branč, Nitra, Nitriansky kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Miestne kanalizácie
Stav: Výstavba
Predpokl. obj. investície:  2 892 032 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Branč - kanalizačná sieť. Vybudovanie celoobecnej splaškovej kanalizácie - gravitačnej z PVC DN 300, DN 400, čerpacích staníc - ČS - 1 - 6 a tlakovej ... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama

Počet príloh

No data found
Branč - kanalizačná sieť. Vybudovanie celoobecnej splaškovej kanalizácie - gravitačnej z PVC DN 300, DN 400, čerpacích staníc - ČS - 1 - 6 a tlakovej kanalizácie z LPE DN 63 s odvedením odpadových vôd do ČOV, ktorá je toho času vo výstavbe. Bližšiu špecifikáciu obsahuje PD. Hlavný predmet Hlavný slovník: 45232400-6.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené