Protipovodňová ochrana vodného toku v centre obce Kráľovce.

Kráľovce, Košice - okolie, Košický kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Miestne kanalizácie
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  500 580 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Účelom navrhovanej činnosti je uskutočnenie úpravy pôvodného koryta miestneho vodného toku Stavenec v katastrálnom území obce Kráľovce, okres Košice-o... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama

Počet príloh

No data found
Účelom navrhovanej činnosti je uskutočnenie úpravy pôvodného koryta miestneho vodného toku Stavenec v katastrálnom území obce Kráľovce, okres Košice-okolie. Realizovaním úpravy potoka bude zabezpečená ochrana obce pred povodňami a tým zníženie, resp. minimalizovanie doterajších škôd, ktoré boli spôsobené povodňami, vrátane prirodzenej schopnosti akumulácie vody revitalizáciou čiastkových povodí.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené