Obnova uličnej fasády a krytiny národnej kultúrnej pamiatky

13.10.2013
Vytvorené
Monitorovať Pripojiť
Reklama
Mikulášska väznica č. 1, Košice, Košice I, Košický kraj
Kategória: RekonštrukciaPredpokladaná investícia:  4 153 EUR
Trieda: Budovy pre administratívuVysúťažená cena: 
Stav: PrípravaHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác potrebných pre obnovu strechy objektu, výmeny krytiny, opravy a výmaľby hlavnej uličnej fasády ob...
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác potrebných pre obnovu strechy objektu, výmeny krytiny, opravy a výmaľby hlavnej uličnej fasády objektu Pri Miklušovej väznici č.1 v Košiciach, ktorý je vedený ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v SR pod číslom 3505/0 a je v správe Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.Stavebné práce na obnove čelnej fasády budú realizované podľa navrhnutého technologického postupu prác reštaurátorom pre jednotlivé časti: Korunná rímsa, podokenná rímsa a kordová rímsa; Rovné a bosované plochy; Ostenie okien; Sokel s profiláciou a farebná úprava fasády. Pre obnovu strechy sa vyžaduje použitie pálenej škridle v plochom tvare, tvaru bobrovky alebo inej ekvivalentnej krytiny s plochym profilom, ktoré však musí byť odsúhlasené pamiatkovým úradom. Súčasťou opravy strechy bude revízia klampiarskych prvkov strechy, ktoré bude potrebné v prípade poškodenia opraviť, resp. doplniť chýbajúce klampiarske prvky. Ide o objekt nachádzajúci sa na LV č. 9348 Košice Staré mesto, k.ú. Stredné mesto na parcele č.882, s rozlohou 206 m. Podrobné množstvo a rozsah je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov.
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
🔒
Subdodávky
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené