Monitorovanie

Termíny

Vytvorené 15.01.2011

Reklama

Košický kraj
Kategória:  Novostavba
Trieda:  Troj a viacbytové budovy
Stav:  Územné rozhodnutie
Stav EIA:  Zmena činnosti - neposudzovať
Začaté stavebné konanie pre stavbu : „PANORÁMA“ – obytný súbor pre tieto stavebné objekty : SO 701-01 STL plynovod SO 513-01 NN prípojka S...
Začaté stavebné konanie pre stavbu : „PANORÁMA“ – obytný súbor pre tieto stavebné objekty : SO 701-01 STL plynovod SO 513-01 NN prípojka SO 206-01.1 NN prípojka k CSS SO 601-01 Prekládka 22
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
Generálny projektant
Prílohy
Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené