OC Kaufland Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Budovy pre obchod a služby
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Členenie a umiestnenie stavby: Stavebné objekty: SO 001 Hrubé terénne úpravy SO 101 Obchodné centrum Kaufland SO 102 Nádrž SHS SO 103 Reklamný pú... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Členenie a umiestnenie stavby: Stavebné objekty: SO 001 Hrubé terénne úpravy SO 101 Obchodné centrum Kaufland SO 102 Nádrž SHS SO 103 Reklamný pútač SO 201 Malá kruhová križovatka + úprava miestnej komunikácie SO 202 Komunikácie, parkoviská, spevnené plochy SO 203 Zásobovacia komunikácia SO 204 Terénne úpravy SO 205 Oporné múry SO 206 Sadové úpravy SO 301 Vodovodná prípojka + areálový vodovod SO 401 Kanalizačná prípojka splašková + areálová prípojka SO 402 Kanalizácia dažďová SO 403 Kanalizácia dažďová areálová zaolejovaných vôd + ORL SO 501 Stredotlaková prípojka plynu SO 601 VN prípojka SO 602 NN prípojka SO 603 NN rozvody SO 604 vonkajšie osvetlenie SO 605 Telekomunikačná prípojka Prevádzkové súbory: PS 01 Transformačná stanica TS1
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené