OC Kaufland Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Budovy pre obchod a služby
Stav: Príprava
Objem investície: 
Členenie a umiestnenie stavby: Stavebné objekty: SO 001 Hrubé terénne úpravy SO 101 Obchodné centrum Kaufland SO 102 Nádrž SHS SO 103 Reklamný pú... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Členenie a umiestnenie stavby: Stavebné objekty: SO 001 Hrubé terénne úpravy SO 101 Obchodné centrum Kaufland SO 102 Nádrž SHS SO 103 Reklamný pútač SO 201 Malá kruhová križovatka + úprava miestnej komunikácie SO 202 Komunikácie, parkoviská, spevnené plochy SO 203 Zásobovacia komunikácia SO 204 Terénne úpravy SO 205 Oporné múry SO 206 Sadové úpravy SO 301 Vodovodná prípojka + areálový vodovod SO 401 Kanalizačná prípojka splašková + areálová prípojka SO 402 Kanalizácia dažďová SO 403 Kanalizácia dažďová areálová zaolejovaných vôd + ORL SO 501 Stredotlaková prípojka plynu SO 601 VN prípojka SO 602 NN prípojka SO 603 NN rozvody SO 604 vonkajšie osvetlenie SO 605 Telekomunikačná prípojka Prevádzkové súbory: PS 01 Transformačná stanica TS1
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené