Motokrosový areál - Klopotovo, Hriňová

Hriňová, Detva, Banskobystrický kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Budovy na šport
Stav: Zámer
Stav EIA: Záverečné stanovisko
Predpokl. obj. investície:  20 000 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
stavebné objekty: SO 01 Motokrosová trať, SO 02 Vstupná brána, SO 03 Prístrešok a spevnené plochy, SO 04 Sociálne zariadenie, SO 04.1 Stavba,... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 
Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
stavebné objekty: SO 01 Motokrosová trať, SO 02 Vstupná brána, SO 03 Prístrešok a spevnené plochy, SO 04 Sociálne zariadenie, SO 04.1 Stavba, SO 04.2 Technické zázemie budovy, SO 05 Splašková kanalizácia a žumpa, SO 06 Oplotenie - bezpečnostné zábrany,
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené