Zimný štadión - Tréningová ľadová plocha - Borinská ul., Bratislava - Lamač

16.12.2009
Vytvorené
Pripojiť
Reklama
Borinská ul. 23, Bratislava - Lamač, Bratislava IV, Bratislavský kraj
Kategória: NovostavbaPredpokladaná investícia: 1 825 665 EUR
Trieda: Budovy na športVysúťažená cena: 
Stav: RealizovanéHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka zimného štadióna s tréningovou ľadovou plochou bez tribún na pozemku školského areálu pri súkro...
Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka zimného štadióna s tréningovou ľadovou plochou bez tribún na pozemku školského areálu pri súkromnej Obchodnej akadémii Liberta. Dôvodom výstavby zimného štadióna je rozšírenie súčasnej akadémie o športovú školu so zameraním na športy na ľadovej ploche – ľadový hokej, krasokorčuľovanie, curling. Základná charakteristika navrhovanej činnosti: Plocha pozemku areálu (oplotená časť) 13 623 m2 Zastavaná plocha jestvujúcimi objektmi (škola, jedálnej, športové priestory) 2 091 m2 Zastavaná plocha navrhovaného zimného štadióna 3 121 m2 Obstavaný priestor základnej školy (návrh) 24 263 m3 Zastavaná plocha TRAFO 30 m2 Obstavaný priestor TRAFO 120 m3 Komunikácie - vozidlové 2 435 m2 - pešie 438 m2 Kapacitné údaje Počet parkovacích miest (osobné autá) 35 Parkovacie miesto autobus 1 Maximálny počet ľudí v priestore ZŠ 70 z toho: hala s ľadovou plochou 58 hala curling 8 údrţba 2 upratovačka 1 informátor (SBS) 1 Rozmer ľadovej plocha (hokej) 26 x 56 m Rozmer ľadovej plochy (curling) 2 x 5 x 45 m Členenie stavby Prevádzkové súbory PS 01 – Technológia výroby ľadu PS 02 – Vzduchotechnika PS 03 – Kotolňa UK Stavebné objekty SO 01 – Hlavný stavebný objekt zimného štadióna SO 02 – Vodovodná prípojka a vodomerná šachta SO 03 – Areálová kanalizácia (kanalizácia daţďová, splašková, jednotná a vsakovací systém) SO 04 – Prípojka elektrickej energie NN SO 05 – Vnútroareálové komunikácie SO 06 – Terénne a sadové úpravy SO 07 – Krytý prístrešok komunálneho odpadu SO 08 – Prípojka plynu a meranie SO 09 – Trafostanica a prípojka VN SO 10 – Prípojka telefónu
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
Generálny projektant
Dodávateľ inžinierskych služieb
🔒
Subdodávky
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené