Výber výrobcu okien a balkónivých dverí

Hodžovo nám. 1, Bratislava - Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Historické alebo chránené pamiatky
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  40 000 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Výroba a montáž 26 ks. atypických drevených okien zdvojených s priecnikom a 1 ks. balkónových dvojkrídlových hladkých z 2/3 zasklených dvier. Sta... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Výroba a montáž 26 ks. atypických drevených okien zdvojených s priecnikom a 1 ks. balkónových dvojkrídlových hladkých z 2/3 zasklených dvier. Stavebné práce Hlavné stavenisko alebo miesto uskutocnovania stavebných prác: Hodžovo nám. 1 Bratislava NUTS kód: SK01.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené