Terminál integrovanej dopravy v Pezinku- stavebné práce

25.04.2012
Vytvorené
Monitorovať Pripojiť
Reklama
Holubyho, Pezinok, Pezinok, Bratislavský kraj
Kategória: NovostavbaPredpokladaná investícia:  406 000 EUR
Trieda: Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovyVysúťažená cena: 
Stav: PrípravaHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
Predmetom zákazky je revitalizácia plôch autobusovej a železničnej stanice Pezinok na Holubyho ulici- výstavba terminálu integrovanej dopravy. Pr...
Predmetom zákazky je revitalizácia plôch autobusovej a železničnej stanice Pezinok na Holubyho ulici- výstavba terminálu integrovanej dopravy. Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01.1 Autobusové zástavky SO 01.3 Informačné tabule BID SO 01.3A Informačné tabule BID- prípojka SO 01.4 Mobiliár SO 02.1 Parkovisko SO 02.2 Dopravné značenie parkoviska SO 02.3 Stojany na bicykle SO 03.1 Komunikácie a spevnené plochy SO 03.2 Sadovnícke úpravy SO 03.3 Verejné osvetlenie SO 03.4 Dopravné značenie - prechody pre chodcov SO 03.5 Dočasné dopravné značenie Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Hlavné stavenisko alebo miesto uskutocnovania prác: Ulica Holubyho, Pezinok NUTS kód: SK01.
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
Generálny dodávateľ
Dodávateľ inžinierskych služieb
🔒
Subdodávky
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené