Terminál integrovanej dopravy v Pezinku- stavebné práce

Holubyho, Pezinok, Pezinok, Bratislavský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovy
Stav: Príprava
Objem investície:  406 000 EUR
Predmetom zákazky je revitalizácia plôch autobusovej a železničnej stanice Pezinok na Holubyho ulici- výstavba terminálu integrovanej dopravy. Predm... zobraziť viac
Monitorovať stavbuMonitoruje 1 užívateľ Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Predmetom zákazky je revitalizácia plôch autobusovej a železničnej stanice Pezinok na Holubyho ulici- výstavba terminálu integrovanej dopravy. Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01.1 Autobusové zástavky SO 01.3 Informačné tabule BID SO 01.3A Informačné tabule BID- prípojka SO 01.4 Mobiliár SO 02.1 Parkovisko SO 02.2 Dopravné značenie parkoviska SO 02.3 Stojany na bicykle SO 03.1 Komunikácie a spevnené plochy SO 03.2 Sadovnícke úpravy SO 03.3 Verejné osvetlenie SO 03.4 Dopravné značenie - prechody pre chodcov SO 03.5 Dočasné dopravné značenie Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Hlavné stavenisko alebo miesto uskutocnovania prác: Ulica Holubyho, Pezinok NUTS kód: SK01.

Verejné listiny a rozhodnutia

Výsledok sútaže

Predmetom zákazky je revitalizácia plôch autobusovej a železničnej stanice Pezinok na Holubyho ulici- výstavba terminálu integrovanej dopravy. Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01.1 Autobusové zástavky SO 01.3 Informačné tabule BID SO 01.3A Informačné tabule BID- prípojka SO 01.4 Mobiliár SO 02.1 Parkovisko SO 02.2 Dopravné značenie parkoviska SO 02.3 Stojany na bicykle SO 03.1 Komunikácie a spevnené plochy SO 03.2 Sadovnícke úpravy SO 03.3 Verejné osvetlenie ...

Podlimitná zákazka

Predmetom zákazky je revitalizácia plôch autobusovej a železnicnej stanice Pezinok na Holubyho ulici- výstavba terminálu integrovanej dopravy. Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01.1 Autobusové zástavky SO 01.3 Informacné tabule BID SO 01.3A Informacné tabule BID- prípojka SO 01.4 Mobiliár SO 02.1 Parkovisko SO 02.2 Dopravné znacenie parkoviska SO 02.3 Stojany na bicykle SO 03.1 Komunikácie a spevnené plochy SO 03.2 Sadovnícke úpravy SO 03.3 Verejné osve ...
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené