Terminál integrovanej dopravy v Pezinku- stavebné práce

Holubyho, Pezinok, Pezinok, Bratislavský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovy
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  406 000 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Predmetom zákazky je revitalizácia plôch autobusovej a železničnej stanice Pezinok na Holubyho ulici- výstavba terminálu integrovanej dopravy. Predm... zobraziť viac
Monitorovať stavbuMonitoruje 1 užívateľ Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama

Počet príloh

No data found
Predmetom zákazky je revitalizácia plôch autobusovej a železničnej stanice Pezinok na Holubyho ulici- výstavba terminálu integrovanej dopravy. Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01.1 Autobusové zástavky SO 01.3 Informačné tabule BID SO 01.3A Informačné tabule BID- prípojka SO 01.4 Mobiliár SO 02.1 Parkovisko SO 02.2 Dopravné značenie parkoviska SO 02.3 Stojany na bicykle SO 03.1 Komunikácie a spevnené plochy SO 03.2 Sadovnícke úpravy SO 03.3 Verejné osvetlenie SO 03.4 Dopravné značenie - prechody pre chodcov SO 03.5 Dočasné dopravné značenie Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Hlavné stavenisko alebo miesto uskutocnovania prác: Ulica Holubyho, Pezinok NUTS kód: SK01.

Verejné listiny a rozhodnutia

Výsledok sútaže

Predmetom zákazky je revitalizácia plôch autobusovej a železničnej stanice Pezinok na Holubyho ulici- výstavba terminálu integrovanej dopravy. Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01.1 Autobusové zástavky SO 01.3 Informačné tabule BID SO 01.3A Informačné tabule BID- prípojka SO 01.4 Mobiliár SO 02.1 Parkovisko SO 02.2 Dopravné značenie parkoviska SO 02.3 Stojany na bicykle SO 03.1 Komunikácie a spevnené plochy SO 03.2 Sadovnícke úpravy SO 03.3 Verejné osvetlenie ...
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené