Rekonštrukcia zvislých rozvodov - vodovodu, kanalizácie, plynu v bytovom dome Ľ.Zúbka, Bratislava

Ľ.Zúbka 23 - 25, Bratislava - Dúbravka, Bratislava IV, Bratislavský kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Banské stavby a ťažobné zariadenia
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Vnútorná kanalizácia - výmena stúpacieho potrubia v jednotlivých šachtách, rekonštrukcia potrubia v jednotlivých bytoch, odvetranie odpadových potrubí... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Vnútorná kanalizácia - výmena stúpacieho potrubia v jednotlivých šachtách, rekonštrukcia potrubia v jednotlivých bytoch, odvetranie odpadových potrubí bude nad strechu objektu samostatnými vetracími potrubiami. Vnútorný vodovod - výmena stúpacích potrubí v jadrách a rekonštrukcia potrubí v jednotlivých bytoch. Pripájacie potrubia budú vedené v inštalačných predstenách alebo v stavebných konštrukciách a budú prekryté. Vnútorný plynovod - výmena stúpacích potrubí DN 32 v jadrách a následne napojenie na existujúce potrubie vedené v 1.PP. V šachtách budú osadené plynomery pre jednotlivé byty. Na rozvod sa použijú rúrky oceľové bezšvové čierne.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené