Rekonštrukcia zvislých rozvodov - vodovodu, kanalizácie, plynu v bytovom dome Ľ.Zúbka, Bratislava

Ľ.Zúbka 23 - 25, Bratislava - Dúbravka, Bratislava IV, Bratislavský kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Banské stavby a ťažobné zariadenia
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Vnútorná kanalizácia - výmena stúpacieho potrubia v jednotlivých šachtách, rekonštrukcia potrubia v jednotlivých bytoch, odvetranie odpadových potrubí... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Vnútorná kanalizácia - výmena stúpacieho potrubia v jednotlivých šachtách, rekonštrukcia potrubia v jednotlivých bytoch, odvetranie odpadových potrubí bude nad strechu objektu samostatnými vetracími potrubiami. Vnútorný vodovod - výmena stúpacích potrubí v jadrách a rekonštrukcia potrubí v jednotlivých bytoch. Pripájacie potrubia budú vedené v inštalačných predstenách alebo v stavebných konštrukciách a budú prekryté. Vnútorný plynovod - výmena stúpacích potrubí DN 32 v jadrách a následne napojenie na existujúce potrubie vedené v 1.PP. V šachtách budú osadené plynomery pre jednotlivé byty. Na rozvod sa použijú rúrky oceľové bezšvové čierne.
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené