Bytový dom Lúky 01, Pezinok

15.01.2011
Vytvorené
Monitorovať Pripojiť
Reklama
Trnavská, Pezinok, Pezinok, Bratislavský kraj
Kategória: NovostavbaPredpokladaná investícia: 
Trieda: Troj a viacbytové budovyVysúťažená cena: 
Stav: PrípravaHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
Začatie územného konania. Dňa 14.7.2010 došlo k zmene navrhovatela z Terra Invest, s.r.o. na STAVOINVESTA GROUP s.r.o.. V Pezinku dňa 04.04.2011 ...
Začatie územného konania. Dňa 14.7.2010 došlo k zmene navrhovatela z Terra Invest, s.r.o. na STAVOINVESTA GROUP s.r.o.. V Pezinku dňa 04.04.2011 pod Zn.: 5/83-ÚR/1593-12392/10-11 bolo vydane rozhodnutie o umiestnení stavby Trnavská ul. v Pezinku (parc. č.: 2036/2, 2037/1, kat. územie: Pezinok) Stavebné objekty: SO 01 Bytový dom SO 02 Komunikácie a spevnené plochy SO 03 Prípojka vodovodu SO 04 Verejná kanalizácia + prípojka kanalizácie SO 05 Prípojka plynovodu stl/ntl SO 06 Prípojka nn SO 07 Telefónna prípojka SO 09 Verejné osvetlenie SO 10 Sadové úpravy SO 11 Nádoby na odpad Dňa 12.5.2011 bolo podané odvolanie voči územnému rozhodnutiu Zn.: 5/83-ÚR/1593-12392/10-11 zo dňa 04.04.2011.
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
🔒
Subdodávky
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené