Bytový dom Lúky 01, Pezinok

Trnavská, Pezinok, Pezinok, Bratislavský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Troj a viacbytové budovy
Stav: Príprava
Objem investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Začatie územného konania. Dňa 14.7.2010 došlo k zmene navrhovatela z Terra Invest, s.r.o. na STAVOINVESTA GROUP s.r.o.. V Pezinku dňa 04.04.2011 pod... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Začatie územného konania. Dňa 14.7.2010 došlo k zmene navrhovatela z Terra Invest, s.r.o. na STAVOINVESTA GROUP s.r.o.. V Pezinku dňa 04.04.2011 pod Zn.: 5/83-ÚR/1593-12392/10-11 bolo vydane rozhodnutie o umiestnení stavby Trnavská ul. v Pezinku (parc. č.: 2036/2, 2037/1, kat. územie: Pezinok) Stavebné objekty: SO 01 Bytový dom SO 02 Komunikácie a spevnené plochy SO 03 Prípojka vodovodu SO 04 Verejná kanalizácia + prípojka kanalizácie SO 05 Prípojka plynovodu stl/ntl SO 06 Prípojka nn SO 07 Telefónna prípojka SO 09 Verejné osvetlenie SO 10 Sadové úpravy SO 11 Nádoby na odpad Dňa 12.5.2011 bolo podané odvolanie voči územnému rozhodnutiu Zn.: 5/83-ÚR/1593-12392/10-11 zo dňa 04.04.2011.
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené