Typ stavby: Miestne komunikácie

Táto trieda zahŕňa: - miestne komunikácie v mestách a dedinách, vidiecke cesty a chodníky (spolu s parkoviskami, prípojkami, križovatkami, kruhovými objazdmi), napríklad ulice, aleje, parky, prístupové cesty, lesné chodníčky, pešie zóny, jazdecké a bicyklové chodníky, námestia, priechody. Táto trieda ďalej zahŕňa: - pouličné osvetlenia a svetelné cestné signalizácie, nábrežia, priekopy, zvodidlá, atď.


Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené