Čekárna MHD, Hradec Králové – ul. Buzulucká

29.11.2012
Vytvorené
Monitorovať Pripojiť
Reklama
Buzulucká, Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Kategória: NovostavbaPredpokladaná investícia: 
Trieda: Ostatné budovy, i. n.Vysúťažená cena: 
Stav: PrípravaHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
1. Druh a účel stavby: Přístřešek slouţící veřejné dopravě. 2. Umístění stavby: Stavba kryté čekárny městské hromadné dopravy bude umístěna na p...
1. Druh a účel stavby: Přístřešek slouţící veřejné dopravě. 2. Umístění stavby: Stavba kryté čekárny městské hromadné dopravy bude umístěna na pozemku p. č. 239/85 v katastrálním území Hradec Králové ve vzdálenosti 2,3 od společné hranice se sousedním Č.j. MMHK/190117/2012 str. 2 pozemkem st. p. č. 873 v k. ú. Hradec Králové a ve vzdálenosti 2,0 m od označníku MHD, jak je zakresleno na katastrální mapě v měřítku 1 : 1000 a na situaci se zákresem stavby v měřítku 1 : 500. Situace jsou nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí. Pro umístění stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku p. č. 239/85 v k. ú. Hradec Králové. Hranice stavebního pozemku je označena plnou silnou čarou a v rohových bodech označena písmeny A-D. 3. Popis stavby Jedná se o umístění stavby 3 modulové kryté čekárny městské hromadné dopravy (přístřešku o jednom nadzemním podlaţí slouţící veřejné dopravě) o velikosti 1,8 x 4,08 m s výškou stavby 2,4 m od úrovně stávajícího upraveného terénu. Stavba bude konstrukčně řešena jako typová konstrukce z ocelových profilů kotvená do základových patek o rozměrech 0,60 x 0,60 m, hloubky 0,80 m, opláštěná z jedné strany skleněnými deskami a zastřešena plochou střechou z typových sendvičových panelů. Jedná se o typový výrobek – průjezdná konstrukce, v prostoru chodníku bude volný nezastavěný prostor. Stavba čekárny bude osazena v chodníku. Dešťové vody - ze střechy čekárny budou svedeny na stávající terén. 4. Napojení stavby na sítě technického vybavení a pozemní komunikace: Elektro – čekárna MHD nebude napojena na rozvody elektro. Vodovod - objekt čekárny MHD nebude napojen na vodovodní rozvody. Splaškové odpadní vody – objekt čekárny MHD nebude napojen na splaškovou kanalizaci. Vytápění - objekt čekárny MHD nebude vytápěn. Dešťové vody - ze střechy čekárny budou svedeny na stávající terén. Komunikační Stavba čekárny bude dopravně napojena na veřejnou komunikaci v ulici Buzulucká. 5. Stavba bude provedena podle dokumentace projednané v územním řízení, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Pejšman – autorizovaný inţenýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0600727).
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
🔒
Subdodávky
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené