V Appril.com zabezpečujeme evidenciu stavebných projektov bytových a nájomných domov vo fáze prípravy. Príprava je ukončená výberom generálneho dodávateľa novostavby a zahájením výstavby. Chronologicky sú aj uverejňované dokumenty stavebných rozhodnutí vrátane kolaudačného rozhodnutia.

V katalógu možete nájsť množstvo plánovaných projektov bytov a bytových domov, ktoré môžete vyhľadávať i podľa regiónov. Generálneho dodávateľa, dodávateľa materiálov alebo prác môžete nájsť v unikátnom katalógu firiem i s pohľadom na jeho referencie vo forme stavieb alebo subdodávok.

Novostavby bytových a nájomných domov obsahujú vo svojom detailnom zobrazení dôležité informácie:
  • špecifikácia projektu
  • investor / stavebník
  • generálny dodávateľ stavby
  • stavebné rozhodnutia
  • subdodávky

Plánovaná výstavba bytových domov

Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené