V Appril.com zabezpečujeme evidenciu stavebných projektov bytových a nájomných domov vo fáze prípravy. Príprava je ukončená výberom generálneho dodávateľa novostavby a zahájením výstavby. Chronologicky sú aj uverejňované dokumenty stavebných rozhodnutí vrátane kolaudačného rozhodnutia.

V katalógu možete nájsť množstvo plánovaných projektov bytov a bytových domov, ktoré môžete vyhľadávať i podľa regiónov. Generálneho dodávateľa, dodávateľa materiálov alebo prác môžete nájsť v unikátnom katalógu firiem i s pohľadom na jeho referencie vo forme stavieb alebo subdodávok.

Novostavby bytových a nájomných domov obsahujú vo svojom detailnom zobrazení dôležité informácie:
  • špecifikácia projektu
  • investor / stavebník
  • generálny dodávateľ stavby
  • stavebné rozhodnutia
  • subdodávky

Plánovaná výstavba bytových domov

 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1 select ItemID, Kraj from customtable_StKraj order by ItemID GeneralConnection.ExecuteReader
ApprilTools_Stavby_Controls_StavbaTriedyLandingNavigation.Page_Load
N/A
  1 dotazy (0 B) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 0,000
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 GET pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/stavby/budovy/bytove-budovy/troj-a-viacbytove-budovy/projekty-bytovych-domov.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (3.6 kB)" (40 B)
AuthorizeRequest
2 GET pageinfo|appril|/stavby/budovy/bytove-budovy/troj-a-viacbytove-budovy|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,3 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
3 GET pageinfo|appril|/stavby/budovy/bytove-budovy|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,3 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
4 GET pageinfo|appril|/stavby/budovy|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,2 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
5 GET pageinfo|appril|/stavby|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,7 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
6 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
7 GET currentdocument|appril|/stavby/budovy/bytove-budovy/troj-a-viacbytove-budovy/projekty-bytovych-domov|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (2,1 kB)" (32 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
8 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
9 GET breadcrumbs|appril|/stavby/budovy/bytove-budovy/troj-a-viacbytove-budovy/projekty-bytovych-domov|sk-sk|true|appril.subjektygroups;appril.subjekty;appril.obce;appril.rozhodnutie;appril.stavby;appril.subdodavky;appril.sttriedy;appril.vyzva;appril.vyzvavysledok;cms.article;cms.blog;cms.blogmonth;cms.blogpost;cms.event;cms.news;cms.bookingevent;cms.menuitem;cms.pressrelease;cms.product;cms.root;cms.simplearticle;appril.community;cms.faq;cms.imagegallery;cms.job||true|
Náhľad"DataSet: CMS.Document (6 [37], 936 B)" (37 B)
WebPart_BreadCrumbsNew
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "stavby" (6 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=1" (98 B)
Text = "Bratislavský kraj" (17 B)
5 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=2" (98 B)
Text = "Trnavský kraj" (13 B)
6 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=3" (98 B)
Text = "Trenčiansky kraj" (16 B)
7 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=4" (98 B)
Text = "Nitriansky kraj" (15 B)
8 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=5" (98 B)
Text = "Žilinský kraj" (13 B)
9 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=6" (98 B)
Text = "Banskobystrický kraj" (20 B)
10 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=7" (98 B)
Text = "Prešovský kraj" (14 B)
11 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=8" (98 B)
Text = "Košický kraj" (12 B)
CssClass = "SelectedLink" (12 B)
12 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=9" (98 B)
Text = "Hlavní město Praha" (18 B)
13 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=10" (99 B)
Text = "Jihočeský kraj" (14 B)
14 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=11" (99 B)
Text = "Jihomoravský kraj" (17 B)
15 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=12" (99 B)
Text = "Karlovarský kraj" (16 B)
16 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=13" (99 B)
Text = "Královéhradecký kraj" (20 B)
17 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=14" (99 B)
Text = "Liberecký kraj" (14 B)
18 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=15" (99 B)
Text = "Moravskoslezský kraj" (20 B)
19 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=16" (99 B)
Text = "Olomoucký kraj" (14 B)
20 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=17" (99 B)
Text = "Pardubický kraj" (15 B)
21 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=18" (99 B)
Text = "Plzeňský kraj" (13 B)
22 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=19" (99 B)
Text = "Středočeský kraj" (16 B)
23 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=20" (99 B)
Text = "Ústecký kraj" (12 B)
24 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=21" (99 B)
Text = "Vysočina" (8 B)
25 userControlElem
menuRegion
N/A
Nie
Nie
NavigateUrl = "/Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov.aspx?page=5&region=22" (99 B)
Text = "Zlínský kraj" (12 B)
26 UP2
Filter_Country
Nie
Nie
CssClass = "CountryInput" (12 B)
AutoPostBack = True
27 UP2
Filter_Region
Nie
CssClass = "RegionInput" (11 B)
28 filterElem
Panel1
Filter_Stav
Nie
CssClass = "StavInput" (9 B)
29 filterElem
Panel1
Filter_Kategoria
Nie
CssClass = "KategoriaInput" (14 B)
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
6 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Bytove-budovy/Troj-a-viacbytove-budovy/Projekty-bytovych-domov
> |(notequals)/Home True
11 {%pagetitle_orelse_name%} Projekty bytových domov - plánované novostavby | Appril.com MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name Projekty bytových domov - plánované novostavby | Appril.com
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,000 0,000
4 > OnPreInit 0,000 0,000
5 > OnInit 0,016 0,016
6 > OnLoad 0,000 0,016
7 > OnPreRender 0,000 0,016
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   0,016
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionIdd3smh0zyjaypvzjhmenlor55
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK21. 12. 2015 23:13:09
2 CurrentVisitStatus222. 12. 2014 22:13:09
3 VisitorStatus121. 12. 2015 23:13:09
4 ASP.NET_SessionIdd3smh0zyjaypvzjhmenlor55 
5 CurrentThemeCMS22. 12. 2014 23:13:09
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress54.92.232.155
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionIDd3smh0zyjaypvzjhmenlor55