Typ stavby: Jednobytové budovy

Táto trieda zahŕňa: - oddelené domy, ako sú rodinné domy, horské chaty, poľnohospodárske budovy určené na bývanie, vidiecke domy, letné sídla, víkendové sídla atď. Táto trieda ďalej zahŕňa: - polooddelené alebo terasovité domy, kde každý byt má vlastný vchod priamo z prízemia. V tejto triede nie sú zahrnuté: - nebytové poľnohospodárske budovy 1271.


Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené