Typ stavby: Budovy

Nové stavby typu: Budovy

Etapa:
PrípravaVýstavbaRealizovanéPozastavenéZrušenéZámerStavebné povolenieÚzemné rozhodnutieOznámenie o začatí stavebného konaniaOznámenie o začatí územného konaniaKolaudačné rozhodnutieOznámenie o začatí kolaudačného konaniaOznámenie o zmene stavby pred dokončenímPovolenie na odstránenie stavby DopytVýzva na predkladanie ponúkOznámenie o výsledku verejného obstarávaniaOznámenie o zrušení verejného obstarávaniaOznámenie o vyhlásení verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieVyhlásenie užšej súťažeOznámenie o uzavretí zmluvyOznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutiaOznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného rozhodnutiaOznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácieOznámenie o zmene územného rozhodnutiaOznámenie o strategickom dokumenteRozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutiaRozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povoleniaOznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazkyKvalifikačný systém - vybrané odvetviaOznámenie o prerušení územného konaniaOznámenie o prerušení stavebného konaniaUrbanistická štúdiaOznámenie o vybratí predbežného dodávateľaOznámení o zákazceOznámení předběžných informacíOznámení o zakázce - veřejné službyOznámení o zadání zakázky - veřejné službyZrušení zadávacího řízení - Soutěže o návrhOznámení o zadání zakázkyDodatočné stavebné povolenieVýberové konanieReferencieEKSVýsledok EKSN/A

Nadstavba a prístavba budovy pre šport a rekreačné účely

rozšírenie ubytovacieho zariadenia, prístavba pivovaru

Protipovodňová ochrana na vodnom toku v k.ú. obce Višňové

realizácia protipovodňových opatrení na dvoch tokoch

Bytový dom Bellavita Residence

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie komplexu 6 bytových domov spolu s infraštruktúrou
Bratislava - Nové MestoVytvorené21.03.2017

Rozšírenie výrobných priestorov v STAKOTRA MANUFACTURING ...

Predmetom navrhovanej činnosti je rozšírenie existujúcej strojárskej výroby výstavbou novej výrobnej haly v existujúcom priemyselnom areáli spoločnosti.

Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Ga...

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba nového parkovacieho domu s kapacitou 134 stojísk

Zberný dvor odpadov Potônske Lúky

vybudovanie a prevádzka zberného dvora odpadov
Horná Potôň - LúkyVytvorené19.03.2017

Predajňa potravín Lidl Ilava

Vybudovanie novostavby predajne potravín,

BYTOVÝ DOM – DISCOVERY TOWER, Mlynské nivy, Bratislava

Vybudovanie výškového bytového domu, ktorý je riešený ako výšková budova na suterénnej podnoži
Bratislava - RužinovVytvorené13.03.2017

BIOFARMA KAŠKA-Vrbovce

usadlosť s verejnou biofarmou a objektmi penziónu

Rekreačná zóna pod Demänovskou horou

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať a prevádzkovať objekty občianskej vybavenosti a rekreačné zariadenia
Demänovská DolinaVytvorené13.03.2017

Závod na výrobu a spracovanie plastov pre automobilový pr...

Vybudovanie závodu na výrobu a spracovanie plastov.

Súbor služobných bytov a ich vybavenosti Pezinská/Priemys...

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie súboru objektov, ktorých hlavnou funkciou je zabezpečenie služobného bývania

Rekreačný areál BREZY – Stará Lesná

Zámer rieši vybudovanie rekreačného areálu

Logistický sklad a školiace centrum Ireks Enzyma

Investičný zámer výstavby nového regálového logistického skladu hotových výrobkov a priľahlého objektu školiaceho centra

Obytný areál a zázemie kaštieľa v Malej Vsi

Predmetom posudzovania je zámer na zrekonštruovanie kaštieľa

Polyfunkčný objekt TREENIUM, Gagarinova, Mierová, Hraničn...

Vybudovanie a prevádzkovanie polyfunkčného objektu.
Bratislava - RužinovVytvorené05.03.2017
  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > 
Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené