Vyhľadávanie

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Výzva na predkladanie ponúk

„Bratislava, Kutuzovove kasárne, b.č. 111 – stavebné úpra...

„Bratislava, Kutuzovove kasárne, b.č. 111 – stavebné úpravy pre zmenu technológie v KJB“ ev. zn. 55 90 053
Výzva na predkladanie ponúk

„SPO Prešov – oprava a zoradenie plynových kotlov a výmen...

„SPO Prešov – oprava a zoradenie plynových kotlov a výmenníkov“
Územné rozhodnutie

Podzemné radové garáže, ul. Michalovská

Garáže so zatrávnenou strechou v dvoch blokoch pre 4 a 10 parkovacích státí
Územné rozhodnutie

IBV B.Bystrica - Rakytovce, Smreková ulica, SO02 Dazďová ...

Na základe požiadavky investora sa vybuduje nové vytlačnépotrubie, ktoré sa vyústi do Rakytovského potoka
Zámer

Obytná zóna Banka - Šindlerov diel

Vybudovanie obytnej zóny pozostávajúcej zo 114 rodinných domov v časti Červená veža, lokalita 29A - Šindlerov diel v obci Banka.
Výzva na predkladanie ponúk

Modern. VO, opravy, údržba prevádzka, prípr. realiz. proj...

Modern. VO, opravy, údržba prevádzka, prípr. realiz. projektu modern. VO v Hlohoveci s dôr. na dlhod. udržateľnosť VO do r. 2030
Zámer

Výroba nealkoholických nápojov, Veľké Úľany

Navrhované objekty: administratívno-sociálna budova, sklad strojov,výrobná hala, sklad výrobkov, prístrešky, spevnené plochy, sadové úpravy
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené