Cenník
Pridať firmu
Všetky firmy
,
Vyhľadajte najprv, či sa firma nenachádza v databáze.
Názov Miesto
2 Vlastná firma - nutné upraviť Ábelová Pridať
0
0 SPROBUJ spol. s r.o. Ábelová Pridať
Vypracovanie projektov dokumentácie jednoduchých stavieb, stavebný dozor
+421 37 651 73 19 36288390
0 AWIK House Production, s.r.o. Ábelová Pridať
špecializuje sa predovšetkým na drevostavby, nízkoenergetické stavby a pasivné domy.
14497417
0 FLEX - IM spol. s.r.o. Ábelová Pridať
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 3. september 2001 — kúpa tovaru za účelom...
00421 2 45650168 www.flexim.sk/ 35819928
1 AGA - Letiště, s.r.o. Ábelová Pridať
projektantské a konzultační služby v oboru letecké, dopravní, pozemní a inženýrské stavby.
+420244013189 www.aga-letiste.cz 46357653
0 Dorchester Group of Companies Ábelová Pridať
Špecializácia na veľké obytné budovy - rozlozenie inovácia trhu pozícia generovať vyššiu návratnosť. spolupraca , poradenstvo vládam na veľké proje...
+44 20 7665 6624 www.dgp.agiwebhostin...
0 Chirana-Dental, s.r.o. Ábelová Pridať
vývoj, výroba a montáž lekárskych prístrojov výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla rozvod plynu
00421 33 79 54 111 www.chirana.sk 36222089
2 Atelier 8000, spol. s r.o. Ábelová Pridať
návrhy architektonických štúdií, spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavieb
+420 224 422 411 www.atelier8000.cz
0 Ing. Anna Longaiová Ábelová Pridať
protipožiarna ochrana, projektant
00421 9 05257672 longaifamily@stonlin...
0 EKO - KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
+421 9 08994447 31712851
0 Ing. Erik Klaubert Ábelová Pridať
Architektonická a projekčná kancelária. Návrh a projektovanie stavieb a interiérov, architektonické štúdie, vybavovanie povolení, stavebný dozor.
0907900700 klaubert@stonline.sk
0 KApAR, s.r.o. Ábelová Pridať
Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania.
051 / 7720563
2 Ing.arch. Vladimír ŠAROCKÝ Ábelová Pridať
projekčná činnosť
00421 51 7757 204 0656AA
1 Ing. arch. Katarína Šináková- Ateli... Ábelová Pridať
FO
00421 2 54793124
0 IMMORENT Gamma s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
00421 2 57880911 www.immorent.sk/
3 KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. Ábelová Pridať
Projektová a inžinierska činnosť
032 / 6577111 www.kmp.sk
0 PROJEKTING ŠGT s.r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva v kategórii pozemné stavby
035 / 7721031 36712400
1 Útvar dopravného inžinierstva Košic... Ábelová Pridať
dopravné stavby, prípravné práce pre stavbu, projektovanie stavieb - dopravné stavby pozemné komunikácie, dopravné inžinierstvo
00420 55 633 40 38
2 KRAMARE s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávanie činností v stavebníctve
02/55648814 35953438
0 Jozef Szusztor Ábelová Pridať
FO
0903429394
1 2 3 4 5  ... 
Pridať referenciu

Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu

Názov by mal obsahovať kľúčové slová : Napríklad: Rekonštrukcia rodinného domu, Bratislava. Z názvu sa dozvieme, že robíte rekonštrukcie, bytové domy i lokalitu Levoča. To sú informácie nielen i pre Google, ktorý Vám poskytne viac náštevníkov profilu na Appril.com i Vašej internetovej stránky.
Vyberte typ objektu na ktorý ste dodali svoje práce. Príklad: Ak ste robili rekonštrukciu kancelárií v Tesco, vyberte Budovy pre obchod a služby alebo Ak ste dodali okná na obecný úrad, vyberte budovy pre administratívu.
Ak ste boli dodávateľom prác, tovarov, alebo služieb vyberte dodávateľ. V opačnom prípade Objednávateľ

Moje firmy

Umiestnenie

Obec:
Ak sa refrencia nachádza mimo obce alebo prechádza viacerými obcami, vyberte jednu najbližšiu alebo najvýznamnejšiu obec
Zemepisná šírka alebo dĺžka určuje polohu na mape. Tieto hdnoty získate ľahko prostredníctvom mapy v hornej časti formulára. Stačí kliknúť do červeného kontajnera s nápisom"Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu, následne vpísať do poľa s nápisom hľadať adresu a systém automaticky stanoví hodnoty do polí v desiatkovom formáte napr: 48.401904

Termíny

Skutočný dátum začatia:
Skutočný dátum ukončenia:

Zaradenie

Popis

Obrázky

Pokračovať

Stavby

Reklama

Všetky stavby
Zámery EIA/SEA
Zámery EIA/SEA
Verejné vyhlášky
Verejné vyhlášky
Verejné súťaže
Verejné súťaže
Trhovisko EKS
Trhovisko EKS
Sledované stavby
Sledujem
Všetky aktuálne stavby
VIPFiltrovanie je sprístupnené iba pre VIP užívateľov
 
Názov Miesto
30.09.2016 Obnova povrchu cesty Západné Slovensko
Obnova povrchu cesty
43958 EUR EKS
30.09.2016 Výmena okien a mreží Západné Slovensko
Výmena okien a mreží
27700 EUR EKS
30.09.2016 Obnova povrchu cesty Západné Slovensko
Obnova povrchu cesty
15000 EUR EKS
30.09.2016 Záchranná stanica v lyžiarskom stre... Východné Slovensko
Záchranná stanica v lyžiarskom stredisku
320628 EUR EKS
29.09.2016 Stavebné úpravy križovatky Západné Slovensko
Stavebné úpravy križovatky
Oznámenie o začatí stavebného konania
29.09.2016 Chodník - líniová stavba Západné Slovensko
vybudovanie chodníka
Oznámenie o začatí územného konania
29.09.2016 Obytná zóna Západné Slovensko
bytové a rodinné domy
Oznámenie o začatí územného konania
29.09.2016 Rozšírenie distribučnej siete - VNk... Západné Slovensko
Rozšírenie distribučnej siete - VNk, TS, NNk
Stavebné povolenie
14.07.2016 Bytový dom s vybavenosťou - dopravn... Západné Slovensko
ybudovanie spevnených plôch pozostávajúcich s príjazdovej komunikácie, parkoviska a chodníkov
Stavebné povolenie
29.09.2016Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
30.07.2016 celková obnova a zateplenie bytovéh... Západné Slovensko
celková obnova bytového domu
Oznámenie o zmene stavby pred dokončením
29.09.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o zmene stavby pred dokončením.
29.09.2016 Chodník a cyklochodník Západné Slovensko
SO Spoločný chodník, SO Sadové úpravy, SO Verejné osvetlenie a SO Preložka oznamovacieho kábla
Oznámenie o začatí stavebného konania
29.09.2016 Rekonštrukcia komína a krbu Stredné Slovensko
Rekonštrukcia komína a krbu
3400 EUR EKS
29.09.2016 Rozšírenie spevnených plôch Západné Slovensko
Rozšírenie spevnených plôch
24760 EUR EKS
29.09.2016 Rekonštrukcia priepustu Západné Slovensko
Rekonštrukcia priepustu
79400 EUR EKS
29.09.2016 Nadstavba materskej školy Východné Slovensko
Nadstavba materskej školy
EKS
23.09.2016 Realizácia prístrešku Západné Slovensko
Realizácia prístrešku
151876 EUR EKS
29.09.2016ukončená
29.09.2016 Realizácia prístrešku-cestmajsterst... Západné Slovensko
Realizácia prístrešku-cestmajsterstvo
151876 EUR EKS
29.09.2016 Rekonštrukcia strechy Stredné Slovensko
Rekonštrukcia strechy
90000 EUR EKS
29.09.2016 Opravy krytov vybratých miestnych k... Západné Slovensko
Opravy krytov vybratých miestnych komunikácií
83432,32 EUR EKS
29.09.2016 oprava strešnej krytiny Východné Slovensko
oprava strešnej krytiny
3366,66 EUR EKS
29.09.2016 Údržba železobetónových krytov Západné Slovensko
Údržba železobetónových krytov
4166,66 EUR EKS
29.09.2016 Výmena vonkajšej krytiny polguľovej... Stredné Slovensko
Výmena vonkajšej krytiny polguľovej kupoly
12000 EUR EKS
29.09.2016 Spevnené plochy na cintoríne, dodáv... Západné Slovensko
Spevnené plochy na cintoríne, dodávka a pokládka zámkovej dlažby
8000 EUR EKS
27.09.2016 Líniová stavba FTTH Východné Slovensko
Výstavba mikrotrubičkového systému
Oznámenie o začatí územného konania
27.09.2016 Bytový dom Západné Slovensko
bytový dom
Oznámenie o začatí územného konania
27.09.2016 Spevnené a parkovacie plochy objekt... Západné Slovensko
Spevnené a parkovacie plochy objektov
Oznámenie o začatí stavebného konania
27.09.2016 Investičná bytová výstavba Stredné Slovensko
vybudovanie optickej siete FTTH
Územné rozhodnutie
27.09.2016 líniová stavba Stredné Slovensko
elekomunikačné vedenie
Územné rozhodnutie
27.09.2016 zahustenie TS, rozšírenie NNK Stredné Slovensko
zahustenie TS, rozšírenie NNK
Stavebné povolenie
27.09.2016 vodná stavba Stredné Slovensko
Predmetom stavby je zvýšenie jestvujúcich brehových línií a hrádzí.
Oznámenie o začatí stavebného konania
1 2 3 4 5  ... 
Kontakt   Spoločnosť   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené