Vyhľadávanie


Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...

🕔 Zobraziť podľa dátumu:
29.03.2015 |  28.03.2015 | 27.03.2015 | 26.03.2015 | 25.03.2015 | 24.03.2015 | 23.03.2015

Zobraziť podľa týždňa:
13. týždeň | 12. týždeň | 11. týždeň | 10. týždeň


Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Bytový dom, Thurzova ulica, Košice

Stavba pozostáva z novostavby bytového domu na pozemkoch areálu slúžiaceho v predchádzajúcom období pre účely servisu autobusovej dopravy.
Oznámenie o začatí územného konania

Bytový dom Beskydská

Stručný popis návrhu: Predmetom návrhu je zmena dokončenej stavby bytového domu na Beskydskej ulici v Bratislave.
Výzva na predkladanie ponúk

Modernizácia hornej stavby mostného objektu 520-053 podľa...

Modernizácia hornej stavby mostného objektu 520-053 podľa projektovej dokumentácie
Výzva na predkladanie ponúk

Bežná údržba miestnych komunikácií v meste Prešov

Stavebná údržba miestnych komunikácií vrátane dopravného značenia a svetelných signalizačných zariadení. Spoločný slovník obstarávani(CPV) Hlavný predmet...
Oznámenie o uzavretí zmluvy

Osadenie svetelnej signalizácie pre chodcov na ceste I/50...

Osadenie svetelnej signalizácie pre chodcov na ceste I/50 /R2/ v mestskej časti Košice - Pereš v správe SSÚR 4 Košice
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené