Vyhľadávanie

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Oznámenie o zmene územného rozhodnutia

Bytový dom Nové Zámky

Objekt bude nepodpivničený, dvojpodlažný s obytným podkrovím, zastrešený sedlovou strechou. Objekt bude napojený na novovybudované inžinierske siete.
Oznámenie o začatí stavebného konania

Nové Zámky, spevnená plocha na parkovanie na Jazdeckej ul...

1.etapa - 10 parkovacích miest 2.etapa - 21 parkovacích miest 3.etapa - 17 parkovacích miest
Oznámenie o začatí stavebného konania

DS_Dolnočepenská, VNK, TS, DTR, NNK

Trafostanica: Vonkajšie vedenie VN, SO 02 - Vonkajšie vedenie NN, prevádzkový súbor PS 01 – Stožiarová TS, líniová stavba
Výzva na predkladanie ponúk

Spojená škola, Nižná - stavebné úpravy a zateplenie na bu...

Spojená škola, Nižná - stavebné úpravy a zateplenie na budove internátu
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené