Vyhľadávanie


Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...

🕔 Zobraziť podľa dátumu:
20.12.2014 |  19.12.2014 | 18.12.2014 | 17.12.2014 | 16.12.2014 | 15.12.2014 | 14.12.2014

Zobraziť podľa týždňa:
50. týždeň | 49. týždeň | 48. týždeň | 47. týždeň


Predbežné oznámenie

Rekonštrukcia a modernizácia malých vodných elektrární za...

Rekonštrukcia a modernizácia malých vodných elektrární za účelom získania podpory v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. v pl. znení.
Zámer

Obchodné centrum Bratislava, Trnavská ulica

Zámerom investora je vybudovanie obchodného centra v mestskej časti Nové Mesto - Bratislava.
Bratislava - Nové MestoVytvorené18.12.2014
Zámer

Malá vodná elektráreň Hronský Beňadik

Výroba elektrickej energie využitím hydroenergetického potenciálu Hrona.
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1
(customtable.kraje.selectall)
SELECT TOP 8 * FROM customtable_StKraj ORDER BY ItemID
Table (8 [9], 424 B)
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_MojAppril_Controls_ApprilAgent.FillCombos
ApprilTools_MojAppril_Controls_ApprilAgent.Page_Load
0,000
2
(customtable.stkategoria.selectall)
SELECT * FROM customtable_StKategoria ORDER BY ItemID
Table (4 [7], 164 B)
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_MojAppril_Controls_ApprilAgent.FillCombos
ApprilTools_MojAppril_Controls_ApprilAgent.Page_Load
0,000
3
(customtable.ststav.selectall)
SELECT * FROM customtable_StStav ORDER BY ItemID
Table (35 [7], 2,1 kB)
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_MojAppril_Controls_ApprilAgent.FillCombos
ApprilTools_MojAppril_Controls_ApprilAgent.Page_Load
0,000
4
(customtable.sttriedatyp.selectall)
SELECT * FROM customtable_StTriedaTyp ORDER BY ItemID
Table (2 [8], 152 B)
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_MojAppril_Controls_ApprilAgent.FillCombos
ApprilTools_MojAppril_Controls_ApprilAgent.Page_Load
0,000
5 select a.*, IssueMailoutTime = (select MAX(IssueMailoutTime) from Newsletter_NewsletterIssue b where a.NewsletterID = b.IssueNewsletterID) from customtable_ApprilAgent a where UserID = 65 ApprilTools_MojAppril_Controls_ApprilAgent.FillList
ApprilTools_MojAppril_Controls_ApprilAgent.Page_Load
0,000
6
(customtable.kraje.selectall)
SELECT * FROM customtable_StKraj WHERE StatID = 12 ORDER BY ItemOrder
Table (8 [9], 424 B)
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_Stavby_Controls_Filters_StavbyFilter.FillRegiony
ApprilTools_Stavby_Controls_Filters_StavbyFilter.SetupControl
ApprilTools_Stavby_Controls_Filters_StavbyFilter.CreateChildControls
0,000
7
(customtable.ststav.selectall)
SELECT * FROM customtable_StStav ORDER BY ItemID
Table (35 [7], 2,1 kB)
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_Stavby_Controls_Filters_StavbyFilter.SetupControl
ApprilTools_Stavby_Controls_Filters_StavbyFilter.CreateChildControls
0,000
8
(customtable.sttrieda.selectall)
SELECT * FROM customtable_StTrieda ORDER BY StTrieda
Table (46 [13], 23 kB)
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_Stavby_Controls_Filters_StavbyFilter.SetupControl
ApprilTools_Stavby_Controls_Filters_StavbyFilter.CreateChildControls
0,000
9
(customtable.stkategoria.selectall)
SELECT * FROM customtable_StKategoria ORDER BY ItemID
Table (4 [7], 164 B)
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_Stavby_Controls_Filters_StavbyFilter.SetupControl
ApprilTools_Stavby_Controls_Filters_StavbyFilter.CreateChildControls
0,000
10
(appril.transformations.stpubliclistv2)
select TOP 3000 a.StavbaID, a.NodeAliasPath, a.StavID, a.TriedaId, a.Stavba, a.TeaserPopis, a.DocumentCreatedWhen, i.ItemCreatedWhen, i.MessageText, ObjInvest, ObjInvestMena, Obec, Kraj, KrajSkratka, StKategoria, StTrieda, StStav, a.TeaserImagefrom View_Appril_Stavby_Joined a join customtable_StKategoria b on a.KategoriaID = b.ItemID join customtable_StObec c on a.ObecId = c.ItemID join customtable_StOkres d on c.StOkresId = d.ItemID join customtable_StKraj e on d.StKrajId = e.ItemID join customtable_StStat f on e.StatId = f.ItemID join customtable_StTrieda g on a.TriedaId = g.ItemID join customtable_StStav h on a.StavID = h.ItemID left outer join dbo.customtable_StAktuality i on a.StavbaID = i.StavbaID WHERE a.Published = 1 AND f.ItemID = 12 order by isnull(i.ItemCreatedWhen, a.DocumentCreatedWhen) desc
Table (3000 [18], 1021 kB)
WebPart_StavbyList
1,342
  10 dotazy (1 MB) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 1,342
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 GET pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/stavby.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (2.7 kB)" (40 B)
AuthorizeRequest
2 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
3 GET currentdocument|appril|/stavby|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (979 B)" (31 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
5 GET cmsdatasource||sk-sk|appril|/kalendar/%|sk-sk|true|cms.bookingevent||eventdate desc|-1|false|2||false
Náhľad"null" (4 B)
WebPart_EventsList
6 GET cmsdatasource||sk-sk|appril|/special/ads/beckbooks/%|sk-sk|true|appril.adsbooks||newid()|-1|true|1||false
Náhľad"DataSet: Appril.AdsBooks (1 [124], 1,7 kB)" (42 B)
WebPart_AdBooks
7 GET breadcrumbs|appril|/stavby|sk-sk|true|appril.subjektygroups;appril.subjekty;appril.obce;appril.rozhodnutie;appril.stavby;appril.subdodavky;appril.sttriedy;appril.vyzva;appril.vyzvavysledok;cms.article;cms.blog;cms.blogmonth;cms.blogpost;cms.event;cms.news;cms.bookingevent;cms.menuitem;cms.pressrelease;cms.product;cms.root;cms.simplearticle;appril.community;cms.faq;cms.imagegallery;cms.job||true|
Náhľad"DataSet: CMS.Document (2 [37], 181 B)" (37 B)
WebPart_BreadCrumbsNew
8 GET querydatasource|appril.transformations.stpubliclistv2||||3000|
Náhľad"DataSet: Table (3000 [18], 1019 kB)" (35 B)
WebPart_StavbyList
9 ADD querydatasource|appril.transformations.stpubliclistv2||a.published = 1 and f.itemid = 12 ||3000|
Náhľad"DataSet: Table (3000 [18], 1021 kB)" (35 B)
WebPart_StavbyList
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "stavby" (6 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 StavbyFilter
filterElem
Panel1
Nie
Áno
CssClass = "StavbyFilterPublic" (18 B)
ToolTip = "Len pre VIP ucty" (16 B)
5 filterElem
Panel1
Filter_Text
Nie
Áno
Width = 388px
Text = "" (0 B)
6 UP2
Filter_Region
Nie
Áno
Áno
Áno
CssClass = "RegionInput" (11 B)
DataTextField = "Kraj" (4 B)
DataValueField = "ItemID" (6 B)
_!DataBound = True
7 UP2
Filter_Country
Nie
Nie
CssClass = "CountryInput" (12 B)
AutoPostBack = True
8 filterElem
Panel1
Filter_Kategoria
Nie
Áno
Áno
Áno
CssClass = "KategoriaInput" (14 B)
DataTextField = "StKategoria" (11 B)
DataValueField = "ItemID" (6 B)
_!DataBound = True
9 filterElem
Panel1
Filter_Stav
Nie
Áno
Áno
Áno
CssClass = "StavInput" (9 B)
DataTextField = "StStav" (6 B)
DataValueField = "ItemID" (6 B)
_!DataBound = True
10 filterElem
Panel1
Filter_Trieda
Nie
Áno
Áno
Áno
CssClass = "TriedaInput" (11 B)
DataTextField = "StTrieda" (8 B)
DataValueField = "ItemID" (6 B)
_!DataBound = True
11 filterElem
Panel1
Panel2
Nie
CssClass = "StavbyFilterPublic" (18 B)
12 MultiView1
List
grList
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
13 MultiView1
List
btnNew
Nie
Text = "Nový Agent" (10 B)
14 UP1
fTitle
Nie
Width = 400px
15 UP1
RFV1
Nie
Nie
Nie
Nie
ForeColor = Color [Red]
ErrorMessage = "Povinný údaj" (12 B)
ControlToValidate = "fTitle" (6 B)
Display = Dynamic
16 UP1
fRegionAll
Nie
Nie
Text = "Všetky regióny" (14 B)
AutoPostBack = True
17 UP1
fRegion
Nie
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
RepeatColumns = 2
RepeatDirection = Vertical
RepeatLayout = Table
DataTextField = "Kraj" (4 B)
DataValueField = "ItemID" (6 B)
_!DataBound = True
18 UP1
fKategoriaAll
Nie
Nie
Text = "Všetko" (6 B)
AutoPostBack = True
19 UP1
fKategoria
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
RepeatDirection = Horizontal
RepeatLayout = Table
DataTextField = "StKategoria" (11 B)
DataValueField = "ItemID" (6 B)
_!DataBound = True
20 UP1
fStavAll
Nie
Nie
Text = "Všetko" (6 B)
AutoPostBack = True
21 UP1
fStav
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
RepeatDirection = Horizontal
RepeatLayout = Table
DataTextField = "StStav" (6 B)
DataValueField = "ItemID" (6 B)
_!DataBound = True
22 UP1
fTriedaTyp
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
AppendDataBoundItems = True
AutoPostBack = True
DataTextField = "StTriedaTyp" (11 B)
DataValueField = "ItemID" (6 B)
_!DataBound = True
23 UP1
fTriedaOddiel
Nie
Nie
AppendDataBoundItems = True
AutoPostBack = True
24 UP1
fTriedaSkupina
Nie
Nie
AppendDataBoundItems = True
AutoPostBack = True
25 UP1
fTrieda
Nie
AppendDataBoundItems = True
26 UP1
fPeriod
Nie
Nie
RepeatDirection = Horizontal
AutoPostBack = True
27 MultiView1
FormNew
btnInsert
Nie
Text = "Vytvoriť agenta" (15 B)
28 MultiView1
FormNew
btnNewBack
Nie
Nie
Text = "Späť" (4 B)
CausesValidation = False
29 zoneContentOverlay
AdBooks
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
DataSourceName = "" (0 B)
EnablePaging = False
NestedControlsID = "" (0 B)
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 1
TransformationName = "Appril.AdsBooks.AdsDetail" (25 B)
30 userControlElem
Panel_Premium
Today
Áno
Text = "21.12.2014" (10 B)
31 userControlElem
Panel_Premium
LiteralVcera
Áno
Text = "20.12.2014" (10 B)
32 userControlElem
Panel_Premium
LiteralPredvcerom
Áno
Text = "19.12.2014" (10 B)
33 userControlElem
Panel_Premium
Literal3d
Áno
Text = "18.12.2014" (10 B)
34 userControlElem
Panel_Premium
Literal4d
Áno
Text = "17.12.2014" (10 B)
35 userControlElem
Panel_Premium
Literal5d
Áno
Text = "16.12.2014" (10 B)
36 userControlElem
Panel_Premium
Literal6d
Áno
Text = "15.12.2014" (10 B)
37 userControlElem
Panel_Premium
Literal7d
Áno
Text = "14.12.2014" (10 B)
38 userControlElem
Panel_Premium
LastWeek
Áno
Text = "50" (2 B)
39 userControlElem
Panel_Premium
LastWeek1
Áno
Text = "49" (2 B)
40 userControlElem
Panel_Premium
LastWeek2
Áno
Text = "48" (2 B)
41 userControlElem
Panel_Premium
LastWeek3
Áno
Text = "47" (2 B)
42 usercontrol
userControlElem
Panel_NonPremium
Áno
ToolTip = "Prezeranie histórie je dostupné iba pre VIP užívateľov" (54 B)
43 userControlElem
Panel_NonPremium
NToday
Áno
Text = "21.12.2014" (10 B)
44 userControlElem
Panel_NonPremium
NLiteralVcera
Áno
Text = "20.12.2014" (10 B)
45 userControlElem
Panel_NonPremium
NLiteralPredvcerom
Áno
Text = "19.12.2014" (10 B)
46 userControlElem
Panel_NonPremium
NLiteral3d
Áno
Text = "18.12.2014" (10 B)
47 userControlElem
Panel_NonPremium
NLiteral4d
Áno
Text = "17.12.2014" (10 B)
48 userControlElem
Panel_NonPremium
NLiteral5d
Áno
Text = "16.12.2014" (10 B)
49 userControlElem
Panel_NonPremium
NLiteral6d
Áno
Text = "15.12.2014" (10 B)
50 userControlElem
Panel_NonPremium
NLiteral7d
Áno
Text = "14.12.2014" (10 B)
51 userControlElem
Panel_NonPremium
NLastWeek
Áno
Text = "50" (2 B)
52 userControlElem
Panel_NonPremium
NLastWeek1
Áno
Text = "49" (2 B)
53 userControlElem
Panel_NonPremium
NLastWeek2
Áno
Text = "48" (2 B)
54 userControlElem
Panel_NonPremium
NLastWeek3
Áno
Text = "47" (2 B)
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
6 public IsInRole False Redaktori Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
7 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
8 public IsInRole False ITGdepartment Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
9 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
10 public IsInRole False ManagementDepartment Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
11 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
12 public IsInRole False ManagementDepartment Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
13 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Syndication_QueryRSSFeed.get_StopProcessing
CMSWebParts_Syndication_QueryRSSFeed.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
14 public IsInRole False CMSEditor Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Syndication_QueryRSSFeed.get_StopProcessing
CMSWebParts_Syndication_QueryRSSFeed.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
15 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
ApprilTools_MojAppril_Controls_ApprilAgent.FillList
ApprilTools_MojAppril_Controls_ApprilAgent.Page_Load
16 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
17 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Stavby
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Stavby
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Stavby
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Stavby
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Stavby
> |(notequals)/Home True
11 {%pagetitle_orelse_name%} Katalóg stavieb a stavebných zámerov - Appril.com MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name Katalóg stavieb a stavebných zámerov - Appril.com
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,016 0,016
4 > OnPreInit 0,000 0,016
5 > OnInit 0,016 0,031
6 > OnLoad 0,000 0,031
7 > OnPreRender 0,000 0,031
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   0,031
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionIdf5i1zh45zqmnby45yfhg03r5
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK21. 12. 2015 2:05:12
2 CurrentVisitStatus222. 12. 2014 1:05:12
3 VisitorStatus121. 12. 2015 2:05:12
4 ASP.NET_SessionIdf5i1zh45zqmnby45yfhg03r5 
5 CurrentThemeCMS22. 12. 2014 2:05:12
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress54.167.174.90
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionIDf5i1zh45zqmnby45yfhg03r5