Stavby

Všetky stavby
Zámery EIA/SEA
Zámery EIA/SEA
Verejné vyhlášky
Verejné vyhlášky
Verejné súťaže
Verejné súťaže
Trhovisko EKS
Trhovisko EKS
Sledované stavby
Sledujem
Všetky aktuálne stavby
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
 
Teraz Teraz
Názov Miesto
11.02.2016 Viacučelový objekt -rekonštrukcia a mode... Zlatá Idka
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kultúrneho domu pozostávajúca z týchto prác : Vodorovné a zvisle konštrukcie ...
147600 EUR EKS
11.02.2016 Oprava povrchu MK a chodníkov Nitra
Spevnenie a vyrovnanie povrchu miestnych komunikácií a chodníkov (odstránenie výtlkov).
60000 EUR EKS
11.02.2016 Novostavba Športového areálu Levice
zemné práce, zakladanie, vybudovanie dreveného altánku, ihriska s umelou trávou so značením a bránkami
149667,36 EUR EKS
11.02.2016 Rekonštrukcia existujúcich mestských kom... Žilina
nový asfaltový povrch vozovky pre motorové vozidlá
99000 EUR EKS
11.02.2016 Rekonštrukcia vilového domu Bratislava
A.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY A.1.1. Rekonštrukcia existujúceho objektu dvojpodlažného vilového domu
650000 EUR EKS
11.02.2016 Výstavba športovo oddychovej zóny Rožňava
Objekty: SO 01 Multifunkčné ihrisko; SO 02 Fitzóna; SO 03 Spevnené plochy a sadové úpravy
123369,61 EUR EKS
11.02.2016 Dodanie a montáž dreveného športového po... Handlová
Drevená športová odpružená podlaha pre športovú halu s veľkoplošných parketových dosiek z jaseňa s dvojitou perodrážkou.
67200 EUR EKS
11.02.2016 Stavba apartmánového domu s wellness cen... Čadca
Stavba apartmánového domu s wellness centrom spoločnosti FESTRA s.r.o.
1112681,92 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Rekonštrukcia a dostavba Obecného domu s... Krišovská Liesková
Rekonštrukcia a dostavba Obecného domu s využitím OZE
180000 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Stavebné úpravy – kultúrny dom Orávka Orávka
Stavebné úpravy – kultúrny dom Orávka
145798,86 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Stavebné úpravy budovy Okresného súdu Ná... Žilina
Stavebné úpravy budovy Okresného súdu Námestovo
268240 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Vytvorenie materskej školy v jestvujúcej... Rožňava
Vytvorenie materskej školy v jestvujúcej časti ZŠ
95822,33 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Rekonštrukcia poľnohospodárskych objekto... Michalovce
Rekonštrukcia poľnohospodárskych objektov prvovýroby s technológiou - FARMA BEŠA (Hala č. 1, 2, 3)
596785 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bod... Bodiná
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná
144456,53 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Výstavba tržnice pre podporu predaja mi... Lednica
Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov
75173,9 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Dom smútku - prístavba a prestavba - Hor... Horňany
Dom smútku - prístavba a prestavba - Horňany
89910,83 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Obnova administratívnej budovy s.č.:141 ... Pribiš
Obnova administratívnej budovy s.č.:141 obce Pribiš
199901,82 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Zubák – modernizácia kultúrneho domu, zv... Zubák
Zubák – modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie
144753,73 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Domy smútku - Malá Hradná Malá Hradná
Domy smútku - Malá Hradná
95434,36 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 VYDRNÁ – stavebné úpravy kultúrneho domu... Vydrná
VYDRNÁ – stavebné úpravy kultúrneho domu s obecným úradom so zameraním na úsporu energie
149726,47 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Dom smútku - Motešice Motešice
Dom smútku - Motešice
89623,52 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 NIMNICA - MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO DOMU Z... Nimnica
NIMNICA - MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO DOMU ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚCINNOSTI BUDOVY VYUŽITIE OBNOVITELNÝCH ZDROJOV ENERGIE
149468,18 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Prestavba strechy, stavebné úpravy a zat... Štefanov nad Oravou
Prestavba strechy, stavebné úpravy a zateplenie kultúrneho domu – Štefanov nad Oravou
199902 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 DOM SMÚTKU - MEDZIBRODIE NAD ORAVOU Medzibrodie nad Orav...
DOM SMÚTKU - MEDZIBRODIE NAD ORAVOU
90019,45 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 MK IBV, Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou
MK IBV, Michal nad Žitavou
64461,46 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Chodník Štúrova ulica SO-102 Ilava
Chodník Štúrova ulica SO-102
109517,58 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Komplexná rekonštrukcia objektu pre komu... Svätý Kríž
Komplexná rekonštrukcia objektu pre komunitnú činnosť Svätý Kríž
270317,28 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Myjava, rozšírenie kanalizácie Myjava - ... Myjava
Myjava, rozšírenie kanalizácie Myjava - 1. etapa
864326,71 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.02.2016 Rekonštrukcia Domu smútku súp. č. 287 Veľká Dolina
Rekonštrukcia Domu smútku súp. č. 287
63310,23 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
10.02.2016 Výstavba domu smútku v obci Beňatina
CHARAKTERISTIKA STAVBY Jedná sa o novostavbu objektu „Dom smútku “ ktorý sa navrhuje osadiť v zastavanom území obce, oproti kostolu.
147500 EUR EKS
10.02.2016 Zateplenie obvodového plášťa, rekonštruk... Galanta
zateplenie a rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a obecného úradu
149948,47 EUR EKS
10.02.2016 Modernizácia športového areálu Turčianske Kľačany
SO 01 Multifunkčné ihrisko 40x20: projekt stavby rieši viacúčelové ihrisko s povrchom z umelej trávy
157077,79 EUR EKS
10.02.2016 Multifunkčné ihrisko 40x20m Balog nad Ipľom
Realizovanie tohto projektu umožňuje zorganizovať v budúcnosti futbalové, volejbalové, nohejbalové, tenisové a iné
94184,4 EUR EKS
10.02.2016 multifunkčné ihrisko s osvetlením 50x30 ... Nový Tekov
SO 01 Multifunkčné ihrisko s osvetlením 50x 30 m: Ihrisko je určené pre malý futbal, tenis, volejbal, (nohejbal, basketbal bez čiarovania).
194774,98 EUR EKS
10.02.2016 Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov proj... Piešťany
Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov projektového celku PC 2
34532000 EUR Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o zrušení verejného obstarávania.
10.02.2016 Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov proj... Košice
Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov projektového celku PC 4
25029000 EUR Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o zrušení verejného obstarávania.
10.02.2016 Úprava verejného priestranstva pri dome ... Tušická Nová Ves
Úprava verejného priestranstva pri dome smútku
138570,26 EUR Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky
Zmena stavu stavby na Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky.
10.02.2016 Rekonštrukcia a prístavba nevyužitého ob... Veľké Kozmálovce
Rekonštrukcia a prístavba nevyužitého objektu vo vlastníctve obce Veľké Kozmálovce na Dom klubovej činnosti
198785 EUR Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky
Zmena stavu stavby na Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky.
10.02.2016 Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov proj... Košice
Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov projektového celku PC 4
25029000 EUR Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky.
10.02.2016 Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov proj... Piešťany
Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov projektového celku PC 2
34532000 EUR Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky.
10.02.2016 Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného... Boheľov
Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v obci Boheľov.
154782,14 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
10.02.2016 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy O... Ruskovce
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Ruskovce.
166213,6 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
10.02.2016 Rekonštrukcia MK – I. etapa Štúrovo
Rekonštrukcia MK Družstevný rad, Štúrovo – I. etapa
72568,77 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
10.02.2016 Komunikácia Levočská Mlynská - vrchná st... Sabinov
Komunikácia Levočská Mlynská - vrchná stavba
110900 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
10.02.2016 Rozšírenie kapacity MŠ- Rekonštrukcia po... Bratislava - Staré M...
Rozšírenie kapacity MŠ- Rekonštrukcia polyfunkčného objektu pre užívanie MŠ, Brnianska v nových triedach
149900 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
10.02.2016 Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikác... Bratislava - Vrakuňa
Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
200000 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
10.02.2016 Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikác... Bratislava - Dúbravk...
Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava – Dúbravka
800000 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
10.02.2016 Rekonštrukcia materskej školy v obci Keť Keť
Rekonštrukcia materskej školy v obci Keť
163429,67 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
10.02.2016 Miestna komunikácia - Vyšné riečište Mlynica
Miestna komunikácia - Vyšné riečište
83239,02 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
10.02.2016 Rekonštrukcia Základnej školy Šiba Šiba
Rekonštrukcia Základnej školy Šiba
146138,91 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
1 2 3 4 5  ... 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené