Stavby

Reklama

Všetky stavby
Zámery EIA/SEA
Zámery EIA/SEA
Verejné vyhlášky
Verejné vyhlášky
Verejné súťaže
Verejné súťaže
Trhovisko EKS
Trhovisko EKS
Sledované stavby
Sledujem
Všetky aktuálne stavby
VIPFiltrovanie je sprístupnené iba pre VIP užívateľov
 
Teraz Teraz
Názov Miesto
25.05.2016 Zníženie energetickej náročnosti bu... Východné Slovensko
Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi
396037,17 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
zmena (Predpokladaná hodnota) - viď príloha
25.05.2016 Prestavba križovatky ciest Západné Slovensko
Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890 (III/2084 a III/2085), Žilina - Celulózka
451312,88 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
zmena (Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov, hodnota zákazky) - viď príloha
25.05.2016 Údržba a opravy majetku TSK – inžin... Západné Slovensko
Údržba a opravy majetku TSK – inžinierske stavby
30223800 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
zmena (Technická spôsobilosť) - viď príloha
25.05.2016 KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE VÝSTAVBY NÁH... Západné Slovensko
KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE VÝSTAVBY NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV NA ULICI VRÁTKACH V MESTSKEJ ČASTI
8524000 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
zmena (ďalšie doplňujúce informácie) - viď príloha
25.05.2016 - Kanalizácia a ČOV Západné Slovensko
- Kanalizácia a ČOV
9461387 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
zmena (Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov)
25.05.2016 Výstavba chodníkov a odvodňovacích ... Východné Slovensko
Výstavba chodníkov a odvodňovacích kanálov v obci
140137,1 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
25.05.2016 - DOM SMÚTKU Východné Slovensko
- DOM SMÚTKU
89969,69 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
25.05.2016 Úprava futbalového ihriska s mobili... Východné Slovensko
Úprava futbalového ihriska s mobiliárom (terénne úpravy na celej ploche, povrchové úpravy hracej plochy, ukotvenie striedačiek, montáž futbalových brán vrátane sietí) a výstavba oplotenia.
146504,77 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
25.05.2016 Materská škola - Rekonštrukcia nads... Západné Slovensko
Materská škola - Rekonštrukcia nadstavba a prístavba - 1.etapa
167215,98 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
25.05.2016 Komunitné centrum v obci Stredné Slovensko
Komunitné centrum v obci
127483,89 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
25.05.2016 Komunitné centrum v obci Stredné Slovensko
Komunitné centrum v obci
117924,28 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
25.05.2016 ČOV - odvodnenie kalu lamelový dehy... Východné Slovensko
ČOV Plaveč - odvodnenie kalu lamelový dehydrátor
62316,45 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
25.05.2016 Telocvičňa pri ZŠ a MŠ – zateplenie... Západné Slovensko
Telocvičňa pri ZŠ a MŠ – zateplenie obvodového plášťa zníženie energetickej náročnosti
144000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
24.05.2016 Bežná údržba komunikácií 2016 Západné Slovensko
Bežná údržba komunikácií 2016
90000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
24.05.2016 Sanačné práce pre havarijný stav st... Západné Slovensko
Sanačné práce pre havarijný stav stropných plechov v objekte Príručné dielne a sklady
29490,45 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
24.05.2016 Rekreačno – relaxačné centrum Stredné Slovensko
Rekreačno – relaxačné centrum
1210561,09 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
24.05.2016 Rekonštrukcia II. a III. etapa Stredné Slovensko
Rekonštrukcia II. a III. etapa
2258168,42 EUR Výzva na predkladanie ponúk
24.05.2016 Rekonštrukcia havarijných úsekov ci... Východné Slovensko
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy po zimnej údržbe ciest v roku 2016
2083333 EUR Výzva na predkladanie ponúk
24.05.2016 Vybudovanie nástupišťa MHD Západné Slovensko
Vybudovanie nástupišťa MHD
133330 EUR Výzva na predkladanie ponúk
24.05.2016 Nadstavba materskej školy Západné Slovensko
Nadstavba materskej školy
394282,17 EUR Výzva na predkladanie ponúk
24.05.2016 Výstavba 18 b. j. - nájomné byty bl... Východné Slovensko
Výstavba 18 b. j. - nájomné byty blok C a technická vybavenosť v obci
927152 EUR Výzva na predkladanie ponúk
24.05.2016 modernizácia zberného dvora a nákup... Východné Slovensko
modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, časť': obstaranie stavebných prác
132498,21 EUR Výzva na predkladanie ponúk
24.05.2016 Gazdovský dvor - porážacie miesto Západné Slovensko
Zariadenie bitúnku
99876,22 EUR Zámer
24.05.2016 Zberný dvor Západné Slovensko
Vybudovanie zberného dvora odpadu.
10000 EUR Zámer
24.05.2016 Obytný súbor rodinných domov Západné Slovensko
Účelom navrhovanej činnosti je zmena funkčného využitia pozemkov
400000 EUR Zámer
24.05.2016 Obytný súbor Západné Slovensko
Výstavba bytových domov.
5200000 EUR Zámer
24.05.2016 Rekonštrukcia Západné Slovensko
Rekonštrukcia suterénu
Oznámenie o začatí stavebného konania
24.05.2016 Maľovanie interiérových priestorov ... Východné Slovensko
Maľovanie interiérových priestorov schodiska
833,34 EUR EKS
24.05.2016 Dodávka a montáž zvislých elektrick... Západné Slovensko
Dodávka a montáž zvislých elektrických posuvných vrát na autoumyvárni
3000 EUR EKS
24.05.2016 Maliarske a natieračské práce vráta... Západné Slovensko
Maliarske a natieračské práce vrátane drobných vysprávok v interiéroch zariadení sociálnych služieb.
7500 EUR EKS
1 2 3 4 5  ... 
Kontakt   Spoločnosť   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené