Vyhľadávanie


Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...

🕔 Zobraziť podľa dátumu:
28.05.2015 |  27.05.2015 | 26.05.2015 | 25.05.2015 | 24.05.2015 | 23.05.2015 | 22.05.2015

Zobraziť podľa týždňa:
21. týždeň | 20. týždeň | 19. týždeň | 18. týždeň


Oznámenie o začatí územného konania

Obytná zóna – Bytové domy Trnava – Modranka

Vybudovanie 4 nových nízkopodlažných bytových domov, ktoré budú pozostávať z 81 bytových jednotiek pre cca 177 obyvateľov.
Oznámenie o začatí územného konania

CITY RESIDENCE TRNAVA

Navrhovaná stavba je riešená ako samostatne stojaci objekt, ktorý má max. 2 nadzemné podlažia, dve podkrovia a jedno podzemné podlažie pod väčšinou objektu.....
Územné rozhodnutie

Liptovský Mikuláš - Ráztoky - 2.etapa - Prepojenie l.č....

Projekt rieši výstavbu nového VN prepoja medzi linkami č.211 a č.212 v intraviláne a čiastočne v extraviláne města, katastrálne územie Liptovská Ondrašová.
Oznámenie o začatí stavebného konania

Rekonštrukcia plynovodov UO 01599 Košice – Mier, 3.SC, Ko...

Navrhovaná stavba rieši výmenu nízkotlakých oceľových NTL plynovodov a ich súčastí za STL plynovody z materiálu PE 100 RC o dimenziách D110, D63, D40 a D32, ...
Oznámenie o začatí územného konania

Horúcovodná prípojka a 3ks KOST pre bytové domy ul. Sverm...

Vybudovanie novej horúcovodnej prípojky (d'alej HV), dodávajúcej teplo do troch kompaktnych odovzdávacích staníc tepla (d'alej KOST) instalovanych v urcenyc...
Oznámenie o začatí stavebného konania

Vymena obvodového plást'a na objekte HALA MI

Stavba resp. Stavebné práce predstavujú vymenu existujúceho obvodového plást'a na troch stranách haly MI t.j. severnej, juznej a západnej.
Oznámenie o prerušení územného konania

FTTH, B.Bystrica, PT Zlatá Malach Amet Rub

Ucelom predmetnej stavby je zabezpecenie prenosu dátovej komunikácie v oblasti komplexnych telekomunikacnych sluzieb v danej lokalite mesta Banská Bystrica.
Oznámenie o začatí územného konania

Tepelny okruh a 5 ks KOST pre okruh kotolne PK Horná - na...

Účelom je zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej dodávky tepla pre existujúce bytové a nebytové objekty v danej lokalite
Zámer

Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Veľké ...

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie kapacity novej skládky
Oznámenie o začatí územného konania

Žilina - ul. Kragujevská, zahustenie kioskovej TS a NNK p...

PS1 - Kiosková koncová trafostanica SO 1 - Montáž 22kV el. zemnej káblovej prípojky pre kioskovú TS
Zámer

Rekreačný rezort Bukovec

Predmetom zámeru je REKREAČNÝ REZORT BUKOVEC, ktorý má poskytnúť návštevníkom kvalitné služby a možnosti rekreácie zodpovedajúce dnešným potrebám.
Oznámenie o prerušení územného konania

Polyfunkčný objekt - Alternatívne divadlo tanca

Účel stavby: administratívna, business hotel, bývanie
Bratislava - RužinovVytvorené27.05.2015
Aukcia

Výmena podlahovej krytiny

Výmena podlahovej krytiny
Dopyt

Odstránenie holubieho trusu z povál budov

Odstránenie holubieho trusu z povál budov
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené