Vyhľadávanie

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Výzva na predkladanie ponúk

Rekonštrukcia haly na uskladnenie a pozberovú úpravu ovoc...

Rekonštrukcia haly na uskladnenie a pozberovú úpravu ovocia, rekonštrukcia skladu ostatných poľnohospodárskych ...
Výzva na predkladanie ponúk

Modernizácia objektu slúžiaceho na pozberovú úpravu a usk...

Modernizácia objektu slúžiaceho na pozberovú úpravu a uskladnenie liečivých rastlín
Oznámenie o začatí stavebného konania

Rozšírenie NN rozvodov Poprad — Ul. Teplická

Líniová stavba na Teplickej ulici, rozšírenie NN rozvodov Poprad
Stavebné povolenie

Parkovisko

V rámci stavby "Nadstavba objektu Limba" bude vybudované parkovisko so pätnástimi kolmými parkovacími miestami. Stavebné povolenie v prílohe
Výzva na predkladanie ponúk

Rekonštrukcia rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie...

Rekonštrukcia rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
Výzva na predkladanie ponúk

Realizácia vážiaceho zariadenia s automatickou činnosťou ...

Realizácia vážiaceho zariadenia s automatickou činnosťou na váženie nápravových zaťažení ...odpočívadlo Štrba, obojstranne.
Výzva na predkladanie ponúk

Stavebné práce - Prezenčná miestnosť Mestského domu kultú...

Stavebné práce - Prezenčná miestnosť Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom
Výzva na predkladanie ponúk

Bezpečnostné opatrenia na ceste I/59 v prieťahu obcou Uľa...

Bezpečnostné opatrenia na ceste I/59 v prieťahu obcou Uľanka.
Oznámenie o uzavretí zmluvy

Rekonštrukcia strojovne chladenia

Rekonštrukcia chladiaceho zariadenia pre prípravu ľadovej plochy zimného štadióna v Považskej Bystrici...
Oznámenie o uzavretí zmluvy

Chodník s lávkou

Rekonštrukcia chodníka a lávky pri Kultúrnom dome a Potočnej ulici v obci Čataj.
Oznámenie o uzavretí zmluvy

Historicko –kultúrno – príprodná cesta okolo Tatier – Lie...

Vybudovanie cyklotrasy, ktorá je zaradená medzi komunikácie funkčnej triedy D2 nemotoristických komunikácií, ako komunikácia vyhradená cyklistickej doprave
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené