Cenník
Pridať firmu
Všetky firmy
,
Vyhľadajte najprv, či sa firma nenachádza v databáze.
Názov Miesto
2 Vlastná firma - nutné upraviť Ábelová Pridať
0
0 SPROBUJ spol. s r.o. Ábelová Pridať
Vypracovanie projektov dokumentácie jednoduchých stavieb, stavebný dozor
+421 37 651 73 19 36288390
0 AWIK House Production, s.r.o. Ábelová Pridať
špecializuje sa predovšetkým na drevostavby, nízkoenergetické stavby a pasivné domy.
14497417
0 FLEX - IM spol. s.r.o. Ábelová Pridať
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 3. september 2001 — kúpa tovaru za účelom...
00421 2 45650168 www.flexim.sk/ 35819928
1 AGA - Letiště, s.r.o. Ábelová Pridať
projektantské a konzultační služby v oboru letecké, dopravní, pozemní a inženýrské stavby.
+420244013189 www.aga-letiste.cz 46357653
0 Dorchester Group of Companies Ábelová Pridať
Špecializácia na veľké obytné budovy - rozlozenie inovácia trhu pozícia generovať vyššiu návratnosť. spolupraca , poradenstvo vládam na veľké proje...
+44 20 7665 6624 www.dgp.agiwebhostin...
0 Chirana-Dental, s.r.o. Ábelová Pridať
vývoj, výroba a montáž lekárskych prístrojov výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla rozvod plynu
00421 33 79 54 111 www.chirana.sk 36222089
2 Atelier 8000, spol. s r.o. Ábelová Pridať
návrhy architektonických štúdií, spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavieb
+420 224 422 411 www.atelier8000.cz
0 Ing. Anna Longaiová Ábelová Pridať
protipožiarna ochrana, projektant
00421 9 05257672 longaifamily@stonlin...
0 EKO - KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
+421 9 08994447 31712851
0 Ing. Erik Klaubert Ábelová Pridať
Architektonická a projekčná kancelária. Návrh a projektovanie stavieb a interiérov, architektonické štúdie, vybavovanie povolení, stavebný dozor.
0907900700 klaubert@stonline.sk
0 KApAR, s.r.o. Ábelová Pridať
Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania.
051 / 7720563
2 Ing.arch. Vladimír ŠAROCKÝ Ábelová Pridať
projekčná činnosť
00421 51 7757 204 0656AA
1 Ing. arch. Katarína Šináková- Ateli... Ábelová Pridať
FO
00421 2 54793124
0 IMMORENT Gamma s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
00421 2 57880911 www.immorent.sk/
3 KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. Ábelová Pridať
Projektová a inžinierska činnosť
032 / 6577111 www.kmp.sk
0 PROJEKTING ŠGT s.r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva v kategórii pozemné stavby
035 / 7721031 36712400
1 Útvar dopravného inžinierstva Košic... Ábelová Pridať
dopravné stavby, prípravné práce pre stavbu, projektovanie stavieb - dopravné stavby pozemné komunikácie, dopravné inžinierstvo
00420 55 633 40 38
2 KRAMARE s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávanie činností v stavebníctve
02/55648814 35953438
0 Jozef Szusztor Ábelová Pridať
FO
0903429394
1 2 3 4 5  ... 
Pridať referenciu

Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu

Názov by mal obsahovať kľúčové slová : Napríklad: Rekonštrukcia rodinného domu, Bratislava. Z názvu sa dozvieme, že robíte rekonštrukcie, bytové domy i lokalitu Levoča. To sú informácie nielen i pre Google, ktorý Vám poskytne viac náštevníkov profilu na Appril.com i Vašej internetovej stránky.
Vyberte typ objektu na ktorý ste dodali svoje práce. Príklad: Ak ste robili rekonštrukciu kancelárií v Tesco, vyberte Budovy pre obchod a služby alebo Ak ste dodali okná na obecný úrad, vyberte budovy pre administratívu.
Ak ste boli dodávateľom prác, tovarov, alebo služieb vyberte dodávateľ. V opačnom prípade Objednávateľ

Moje firmy

Umiestnenie

Obec:
Ak sa refrencia nachádza mimo obce alebo prechádza viacerými obcami, vyberte jednu najbližšiu alebo najvýznamnejšiu obec
Zemepisná šírka alebo dĺžka určuje polohu na mape. Tieto hdnoty získate ľahko prostredníctvom mapy v hornej časti formulára. Stačí kliknúť do červeného kontajnera s nápisom"Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu, následne vpísať do poľa s nápisom hľadať adresu a systém automaticky stanoví hodnoty do polí v desiatkovom formáte napr: 48.401904

Termíny

Skutočný dátum začatia:
Skutočný dátum ukončenia:

Zaradenie

Popis

Obrázky

Pokračovať

Stavby

Reklama

Všetky stavby
Zámery EIA/SEA
Zámery EIA/SEA
Verejné vyhlášky
Verejné vyhlášky
Verejné súťaže
Verejné súťaže
Trhovisko EKS
Trhovisko EKS
Sledované stavby
Sledujem
Všetky aktuálne stavby
VIPFiltrovanie je sprístupnené iba pre VIP užívateľov
 
Názov Miesto
13.02.2017 Obchodné centrum Stredné Slovensko
Vybudovanie objektu s mestskou vybavenosťou obchodu a služieb s príslušnými parkovacími plochami.
2400000 EUR Zámer
13.02.2017 Predajňa potravín Západné Slovensko
Vybudovanie novostavby predajne potravín
2500000 EUR Zámer
13.02.2017 Rekreačné bývanie v lese Západné Slovensko
Vybudovanie 26 rekreačných domov
Zámer
13.02.2017 Areál reštaurácie Západné Slovensko
Vybudovanie a prevádzkovanie záhradnej reštaurácie
1260000 EUR Zámer
13.02.2017 Výstavba penziónu Západné Slovensko
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie penziónu s priľahlou rekreačnou zónou
1900000 EUR Zámer
13.02.2017 Revitalizácia námestia a podzemné g... Západné Slovensko
Skultúrnenie životného prostredia obyvateľov priľahlého územia a zabezpečenie parkovania, prostredníctvom revitalizácie námestia a výstavby dvojpodlažných podzemných garáži
1000000 EUR Zámer
13.02.2017 Bytový dom Západné Slovensko
výstavba bytového domu s parkovacími a oddychovými plochami
4000000 EUR Zámer
13.02.2017 Uzatvorenie a rekultivácia skládky Stredné Slovensko
Riešenie uzatvorenia a rekultivácie časti skládky odpadov I. etapy vrátane monitoringu.
Zámer
13.02.2017 Nadstavba, stavebné úpravy a parkov... Východné Slovensko
Účelom navrhovanej činnosti je výstavba nového parkovacieho domu s kapacitou 134 stojísk
971000 EUR Zámer
05.02.2017 polyfunkčný návrh Západné Slovensko
vybudovanie dvoch polyfunkčných domov, vrátane súvisiacej infraštruktúry
23000000 EUR Zámer
05.02.2017 rekonštrukcia POH rieky Stredné Slovensko
ucelom zameru je rekonstrukcia existujucej pravostrannej ochrannej hradze a bermy na rieke Nitra.
Zámer
05.02.2017 Investičná bytová výstavba Západné Slovensko
Účelom navrhovanej činnosti je vytvoriť podmienky pre obytné územie
Zámer
05.02.2017 Stavba Lesná cesta Západné Slovensko
vybudovanie lesnej cesty
Zámer
05.02.2017 Bytový dom s polyfunkciou Východné Slovensko
vybudovanie 2 terasových bytových domov
6000000 EUR Zámer
05.02.2017 čerpacia stanica Západné Slovensko
Vybudovanie čerpacej stanice kvapalných motorových palív a LPG.
750000 EUR Zámer
05.02.2017 Dostavba hotelových apartmánov Západné Slovensko
Vybudovanie a prevádzkovanie hotelových apartmánov v počte 48 ks a 82 stojísk pre osobné motorové vozidlá
1450000 EUR Zámer
05.02.2017 Rekonštrukcia cesty Východné Slovensko
rekonštrukcia cesty
Zámer
05.02.2017 OBYTNÝ SÚBOR Západné Slovensko
návrh parcelácie a technickej infraštrurkúry pre výstavbu RD
800000 EUR Zámer
05.02.2017 Modernizácia cesty Východné Slovensko
Rekonštrukcia cesty II.triedy a mostných objektov na ceste.
Zámer
05.02.2017 Modernizácia cesty Východné Slovensko
Rekonštrukcia cesty II.triedy
Zámer
29.01.2017 Diaľnica D4 Západné Slovensko
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie úseku diaľnice D4 okolo hlavného mesta Bratislava.
Zámer
29.01.2017 zmena trasy diaľnice Západné Slovensko
zmena smerového vedenia diaľnice
Zámer
29.01.2017 Pivovar Západné Slovensko
Zriadenie malého pivovaru na výrobu kvasinkového piva plzenského typu.
6000 EUR Zámer
29.01.2017 Skládka odpadov Západné Slovensko
Rozšírenie skládky o nové skládkovacie priestory a objekty zabezpečujúce potreby obsluhy a prevádzky skládky.
Zámer
29.01.2017 Obytná zóna Západné Slovensko
súbor 32 rodinných domov v I. etape a 39 rodinných domov v II. etape výstavby
514000 EUR Zámer
23.01.2017 Technologické centrum Západné Slovensko
zvýšenie kapacity existujúcej výroby spoločnosti
2500000 EUR Zámer
23.01.2017 Sklady pre uskladnenie zeleniny Západné Slovensko
Predmetom oznámenia zmeny činnosti je modernizácia skladov pre uskladnenie zeleniny pestované družstvom.
Zámer
23.01.2017 Apartmánový rezort Západné Slovensko
realizácia rezortu apartmánových domov a polyfunkčných objektov
6190000 EUR Zámer
23.01.2017 Rozšírenie cintorína Stredné Slovensko
Rozšírenie cintorína rieši napojenie na jestvujúci areál cintorína so životnosťou 10-15 rokov a rôzne spôsoby pochovávania a úpravy hrobov.
Zámer
16.01.2017 Minipivovar Stredné Slovensko
Zrealizovaním predloženého zámeru sa vybuduje malý pivovar
500000 EUR Zámer
1 2 
Kontakt   Spoločnosť   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené