Cenník
Pridať firmu
Všetky firmy
,
Vyhľadajte najprv, či sa firma nenachádza v databáze.
Názov Miesto
2 Vlastná firma - nutné upraviť Ábelová Pridať
0
0 SPROBUJ spol. s r.o. Ábelová Pridať
Vypracovanie projektov dokumentácie jednoduchých stavieb, stavebný dozor
+421 37 651 73 19 36288390
0 AWIK House Production, s.r.o. Ábelová Pridať
špecializuje sa predovšetkým na drevostavby, nízkoenergetické stavby a pasivné domy.
14497417
0 FLEX - IM spol. s.r.o. Ábelová Pridať
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 3. september 2001 — kúpa tovaru za účelom...
00421 2 45650168 www.flexim.sk/ 35819928
1 AGA - Letiště, s.r.o. Ábelová Pridať
projektantské a konzultační služby v oboru letecké, dopravní, pozemní a inženýrské stavby.
+420244013189 www.aga-letiste.cz 46357653
0 Dorchester Group of Companies Ábelová Pridať
Špecializácia na veľké obytné budovy - rozlozenie inovácia trhu pozícia generovať vyššiu návratnosť. spolupraca , poradenstvo vládam na veľké proje...
+44 20 7665 6624 www.dgp.agiwebhostin...
0 Chirana-Dental, s.r.o. Ábelová Pridať
vývoj, výroba a montáž lekárskych prístrojov výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla rozvod plynu
00421 33 79 54 111 www.chirana.sk 36222089
2 Atelier 8000, spol. s r.o. Ábelová Pridať
návrhy architektonických štúdií, spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavieb
+420 224 422 411 www.atelier8000.cz
0 Ing. Anna Longaiová Ábelová Pridať
protipožiarna ochrana, projektant
00421 9 05257672 longaifamily@stonlin...
0 EKO - KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
+421 9 08994447 31712851
0 Ing. Erik Klaubert Ábelová Pridať
Architektonická a projekčná kancelária. Návrh a projektovanie stavieb a interiérov, architektonické štúdie, vybavovanie povolení, stavebný dozor.
0907900700 klaubert@stonline.sk
0 KApAR, s.r.o. Ábelová Pridať
Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania.
051 / 7720563
2 Ing.arch. Vladimír ŠAROCKÝ Ábelová Pridať
projekčná činnosť
00421 51 7757 204 0656AA
1 Ing. arch. Katarína Šináková- Ateli... Ábelová Pridať
FO
00421 2 54793124
0 IMMORENT Gamma s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
00421 2 57880911 www.immorent.sk/
3 KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. Ábelová Pridať
Projektová a inžinierska činnosť
032 / 6577111 www.kmp.sk
0 PROJEKTING ŠGT s.r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva v kategórii pozemné stavby
035 / 7721031 36712400
1 Útvar dopravného inžinierstva Košic... Ábelová Pridať
dopravné stavby, prípravné práce pre stavbu, projektovanie stavieb - dopravné stavby pozemné komunikácie, dopravné inžinierstvo
00420 55 633 40 38
2 KRAMARE s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávanie činností v stavebníctve
02/55648814 35953438
0 Jozef Szusztor Ábelová Pridať
FO
0903429394
1 2 3 4 5  ... 
Pridať referenciu

Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu

Názov by mal obsahovať kľúčové slová : Napríklad: Rekonštrukcia rodinného domu, Bratislava. Z názvu sa dozvieme, že robíte rekonštrukcie, bytové domy i lokalitu Levoča. To sú informácie nielen i pre Google, ktorý Vám poskytne viac náštevníkov profilu na Appril.com i Vašej internetovej stránky.
Vyberte typ objektu na ktorý ste dodali svoje práce. Príklad: Ak ste robili rekonštrukciu kancelárií v Tesco, vyberte Budovy pre obchod a služby alebo Ak ste dodali okná na obecný úrad, vyberte budovy pre administratívu.
Ak ste boli dodávateľom prác, tovarov, alebo služieb vyberte dodávateľ. V opačnom prípade Objednávateľ

Moje firmy

Umiestnenie

Obec:
Ak sa refrencia nachádza mimo obce alebo prechádza viacerými obcami, vyberte jednu najbližšiu alebo najvýznamnejšiu obec
Zemepisná šírka alebo dĺžka určuje polohu na mape. Tieto hdnoty získate ľahko prostredníctvom mapy v hornej časti formulára. Stačí kliknúť do červeného kontajnera s nápisom"Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu, následne vpísať do poľa s nápisom hľadať adresu a systém automaticky stanoví hodnoty do polí v desiatkovom formáte napr: 48.401904

Termíny

Skutočný dátum začatia:
Skutočný dátum ukončenia:

Zaradenie

Popis

Obrázky

Pokračovať

Stavby

Reklama

Všetky stavby
Zámery EIA/SEA
Zámery EIA/SEA
Verejné vyhlášky
Verejné vyhlášky
Verejné súťaže
Verejné súťaže
Trhovisko EKS
Trhovisko EKS
Sledované stavby
Sledujem
Všetky aktuálne stavby
VIPFiltrovanie je sprístupnené iba pre VIP užívateľov
 
Názov Miesto
17.06.2016 Rozšírenie Materskej škôlky Západné Slovensko
Objekt SO-01 objekt Materskej školy je riešený ako samostatný objekt pristavený k pôvodnej budove materskej školy a s týmto objektom prepojený.
101547,99 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
24.08.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
24.08.2016 Chodník Východné Slovensko
Chodník pod Chmeľníkami
77102,06 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
24.08.2016 Rekonštrukcia miestnych komunikácií... Západné Slovensko
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina - Sever
257522,61 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
19.08.2016 Rekonštrukcia materskej škôlky Východné Slovensko
Rekonštrukcia materskej škôlky v obci Chmeľov
121775,59 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
23.08.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
07.06.2016 Zberný dvor Stredné Slovensko
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora
123617,86 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
23.08.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
06.06.2016 Modernizácia okien na ZŠ Západné Slovensko
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác výmena okien a dverí na fasáde základnej školy
141666,67 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
23.08.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
02.03.2016 Zlepšenie energetickej hospodárnost... Stredné Slovensko
Zlepšenie energetickej hospodárnosti Kultúrneho domu v Oponiciach
174132 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
23.08.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
07.06.2016 Zberný dvor Stredné Slovensko
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora
124687,75 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
23.08.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
11.05.2016 „Zníženie energetickej náročnosti b... Stredné Slovensko
„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Marcelová“
878574,98 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
23.08.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
16.03.2016 Budova ľudovej školy : Zvýšenie ene... Východné Slovensko
Budova ľudovej školy - Nižná Slaná: Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie
201300 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
23.08.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
23.08.2016 Modernizácia, prevádzka a údržba sú... Západné Slovensko
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia obce Šajdíkove Humence s použitím LED technológie
147285,9 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
23.08.2016 Zníženie energet. náročnosti verejn... Západné Slovensko
Zníženie energet. náročnosti verejnej budovy č.284 - Čáry
318282,05 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
23.08.2016 Modernizácia a rekonštrukcia mostov... Západné Slovensko
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - II. fáza - Banskobystrický kraj
2186516 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
23.08.2016 Rozšírenie kapacít MŠ - nadstavba Stredné Slovensko
Rozšírenie kapacít MŠ Obrancov mieru 876/5, Detva-nadstavba
250197 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
23.08.2016 Revitalizácia existujúcej zelene a ... Západné Slovensko
Revitalizácia existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti pre krátkodobú rekreáciu
183737,45 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
23.08.2016 "Rekonštrukcia telocvične" Západné Slovensko
"Rekonštrukcia telocvične"
148638,33 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
23.08.2016 Výmena okien a dverí na objekte ško... Stredné Slovensko
Výmena okien a dverí na objekte školského internátu - SOŠ potravinárska Nitra
133173,44 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
10.03.2016 Zateplenie obecného úradu a výmena ... Stredné Slovensko
Zateplenie obecného úradu a výmena vykurovacieho systému
276204,18 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
22.08.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
16.08.2016 Regenerácia sídla Centrálna mestská... Západné Slovensko
Regenerácia sídla Centrálna mestská zóna Sládkovičova ul. Piešťany
1157234 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
22.08.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
16.08.2016 Piešťany rekonštrukcia miestnych ko... Západné Slovensko
Piešťany rekonštrukcia miestnych komunikácii - Trieda A. Hlinku
354523 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
22.08.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
22.08.2016 Stavebné práce podľa požiadaviek ob... Východné Slovensko
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa
500000 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
22.08.2016 Zlepšenie energetickej hospodárnost... Západné Slovensko
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy v Lakšárskej Novej Vsi
162157,19 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
22.08.2016 Maliarske a natieračské práce Nemoc... Západné Slovensko
Maliarske a natieračské práce Nemocnica Staré Mesto
332815,76 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
22.08.2016 Historicko-kultúrno-prírodná cesta Západné Slovensko
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2.Etapa
156000,26 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
22.08.2016 Základná škola s materskou školou -... Západné Slovensko
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca - rekonštrukcia strechy telocvične
80000 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
22.08.2016 Rekonštrukcia strešného plášťa Východné Slovensko
Rekonštrukcia strešného plášťa
249960 EUR EKS
22.08.2016 Maliarske a natieračské práce Východné Slovensko
Maliarske a natieračské práce
27684,98 EUR EKS
22.08.2016 Rekonštrukcia spojovacej chodby Východné Slovensko
Rekonštrukcia spojovacej chodby
66600 EUR EKS
22.08.2016 Odvodňovacie zariadenia pozemných k... Východné Slovensko
Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií
320680,86 EUR EKS
07.07.2016 Bioklimatické retenčné vodné prvky... Stredné Slovensko
Bioklimatické retenčné vodné prvky, Technická univerzita vo Zvolene
322000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
19.08.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
1 2 3 4 5  ... 
Kontakt   Spoločnosť   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené