Cenník
Pridať firmu
Všetky firmy
,
Vyhľadajte najprv, či sa firma nenachádza v databáze.
Názov Miesto
2 Vlastná firma - nutné upraviť Ábelová Pridať
0
0 SPROBUJ spol. s r.o. Ábelová Pridať
Vypracovanie projektov dokumentácie jednoduchých stavieb, stavebný dozor
+421 37 651 73 19 36288390
0 AWIK House Production, s.r.o. Ábelová Pridať
špecializuje sa predovšetkým na drevostavby, nízkoenergetické stavby a pasivné domy.
14497417
0 FLEX - IM spol. s.r.o. Ábelová Pridať
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 3. september 2001 — kúpa tovaru za účelom...
00421 2 45650168 www.flexim.sk/ 35819928
1 AGA - Letiště, s.r.o. Ábelová Pridať
projektantské a konzultační služby v oboru letecké, dopravní, pozemní a inženýrské stavby.
+420244013189 www.aga-letiste.cz 46357653
0 Dorchester Group of Companies Ábelová Pridať
Špecializácia na veľké obytné budovy - rozlozenie inovácia trhu pozícia generovať vyššiu návratnosť. spolupraca , poradenstvo vládam na veľké proje...
+44 20 7665 6624 www.dgp.agiwebhostin...
0 Chirana-Dental, s.r.o. Ábelová Pridať
vývoj, výroba a montáž lekárskych prístrojov výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla rozvod plynu
00421 33 79 54 111 www.chirana.sk 36222089
2 Atelier 8000, spol. s r.o. Ábelová Pridať
návrhy architektonických štúdií, spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavieb
+420 224 422 411 www.atelier8000.cz
0 Ing. Anna Longaiová Ábelová Pridať
protipožiarna ochrana, projektant
00421 9 05257672 longaifamily@stonlin...
0 EKO - KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
+421 9 08994447 31712851
0 Ing. Erik Klaubert Ábelová Pridať
Architektonická a projekčná kancelária. Návrh a projektovanie stavieb a interiérov, architektonické štúdie, vybavovanie povolení, stavebný dozor.
0907900700 klaubert@stonline.sk
0 KApAR, s.r.o. Ábelová Pridať
Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania.
051 / 7720563
2 Ing.arch. Vladimír ŠAROCKÝ Ábelová Pridať
projekčná činnosť
00421 51 7757 204 0656AA
1 Ing. arch. Katarína Šináková- Ateli... Ábelová Pridať
FO
00421 2 54793124
0 IMMORENT Gamma s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
00421 2 57880911 www.immorent.sk/
3 KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. Ábelová Pridať
Projektová a inžinierska činnosť
032 / 6577111 www.kmp.sk
0 PROJEKTING ŠGT s.r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva v kategórii pozemné stavby
035 / 7721031 36712400
1 Útvar dopravného inžinierstva Košic... Ábelová Pridať
dopravné stavby, prípravné práce pre stavbu, projektovanie stavieb - dopravné stavby pozemné komunikácie, dopravné inžinierstvo
00420 55 633 40 38
2 KRAMARE s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávanie činností v stavebníctve
02/55648814 35953438
0 Jozef Szusztor Ábelová Pridať
FO
0903429394
1 2 3 4 5  ... 
Pridať referenciu

Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu

Názov by mal obsahovať kľúčové slová : Napríklad: Rekonštrukcia rodinného domu, Bratislava. Z názvu sa dozvieme, že robíte rekonštrukcie, bytové domy i lokalitu Levoča. To sú informácie nielen i pre Google, ktorý Vám poskytne viac náštevníkov profilu na Appril.com i Vašej internetovej stránky.
Vyberte typ objektu na ktorý ste dodali svoje práce. Príklad: Ak ste robili rekonštrukciu kancelárií v Tesco, vyberte Budovy pre obchod a služby alebo Ak ste dodali okná na obecný úrad, vyberte budovy pre administratívu.
Ak ste boli dodávateľom prác, tovarov, alebo služieb vyberte dodávateľ. V opačnom prípade Objednávateľ

Moje firmy

Umiestnenie

Obec:
Ak sa refrencia nachádza mimo obce alebo prechádza viacerými obcami, vyberte jednu najbližšiu alebo najvýznamnejšiu obec
Zemepisná šírka alebo dĺžka určuje polohu na mape. Tieto hdnoty získate ľahko prostredníctvom mapy v hornej časti formulára. Stačí kliknúť do červeného kontajnera s nápisom"Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu, následne vpísať do poľa s nápisom hľadať adresu a systém automaticky stanoví hodnoty do polí v desiatkovom formáte napr: 48.401904

Termíny

Skutočný dátum začatia:
Skutočný dátum ukončenia:

Zaradenie

Popis

Obrázky

Pokračovať

Stavby

Reklama

Všetky stavby
Zámery EIA/SEA
Zámery EIA/SEA
Verejné vyhlášky
Verejné vyhlášky
Verejné súťaže
Verejné súťaže
Trhovisko EKS
Trhovisko EKS
Sledované stavby
Sledujem
Všetky aktuálne stavby
VIPFiltrovanie je sprístupnené iba pre VIP užívateľov
 
Názov Miesto
28.07.2016 Oprava a premaľovanie fasády na bud... Stredné Slovensko
Oprava a premaľovanie fasády na budove školy
6000 EUR EKS
28.07.2016 Znižovanie energetickej náročnosti ... Východné Slovensko
Znižovanie energetickej náročnosti OcU
EKS
28.07.2016 Oprava strechy Východné Slovensko
Oprava strechy
41442,82 EUR EKS
27.07.2016 Rekonštrukcia HV rozvodu Západné Slovensko
rekonštrukcia HV rozvodu
Stavebné povolenie
27.07.2016 Rozšírenie výrobných kapacít Západné Slovensko
prístavba a stavebné úpravy existujúceho objektu, komunikácie, prípojky
Oznámenie o začatí územného konania
27.07.2016 Rekonštrukcia prípojky pre dodávku ... Západné Slovensko
Rekonštrukcia prípojky pre dodávku tepla
Oznámenie o začatí stavebného konania
13.04.2016 Vodovod - Severná II. etapa Východné Slovensko
Vyšná Šebastová, Vodovod - Severná II. etapa
918625,24 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
27.07.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
31.03.2016 Stavebné úpravy okien v hlavnej bud... Stredné Slovensko
Stavebné úpravy okien v hlavnej budove a telocvični - SPŠ Komárno
153333,33 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
27.07.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
29.02.2016 Rekonštrukcia domu smútku s prístav... Východné Slovensko
Rekonštrukcia domu smútku s prístavbou a výstavba s rekonštrukciou objektov na cintoríne, Jastrabie pri Michalovciach
117007,59 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
27.07.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
09.03.2016 Obnova verejného vodovodu Východné Slovensko
Torysky, obnova verejného vodovodu
124905,48 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
27.07.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
10.05.2016 Prestavba plochej strechy na sedlov... Východné Slovensko
Prestavba plochej strechy na sedlovú objektov MŠ na Ulici mládeže 2349/5 v správe ZŠ s MŠ Tajovského ulica 2764/14, Poprad
127801,96 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
27.07.2016Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
27.07.2016 Zberný dvor Východné Slovensko
Zberný dvor Hrabušice
277632,16 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
27.07.2016 Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Západné Slovensko
Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeséniova – Bratislava
142716,11 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
27.07.2016 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Západné Slovensko
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulice Poľná v obci Veľké Leváre
155000 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
27.07.2016 Okružná križovatka Stredné Slovensko
Okružná križovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040
465785,16 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
27.07.2016 Zberný dvor, Dubnica nad Váhom Západné Slovensko
Zberný dvor, Dubnica nad Váhom
1349982,01 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
27.07.2016 Rekonštrukcia vodárne Východné Slovensko
Rekonštrukcia vodárne v Záhrade Bernátovce
95119,19 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
27.07.2016 Jazyková škola – stavebné úpravy - ... Západné Slovensko
Jazyková škola v Žiline – stavebné úpravy - rekonštrukcia plynovej kotolne a hydraulické vyregulovanie ÚK
115160,59 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
27.07.2016 Oprava miestnych komunikácií Východné Slovensko
Oprava miestnych komunikácií
55926 EUR EKS
27.07.2016 Výmena výplní okenných a dverových ... Východné Slovensko
Výmena výplní okenných a dverových otvorov
54294,67 EUR EKS
27.07.2016 Oporný múr - nahradenia novým Západné Slovensko
Oporný múr - nahradenia novým
52155,48 EUR EKS
27.07.2016 Oprava a hydroizolácia vonkajšieho ... Západné Slovensko
Oprava a hydroizolácia vonkajšieho schodiska pri ubytovni
5500 EUR EKS
26.07.2016 Polyfunkčný areál I.etapa-Trafostan... Západné Slovensko
Trafostanica, VN a NN
Stavebné povolenie
26.07.2016 Polyfunkčný areál Západné Slovensko
výstavba bytových domov
Stavebné povolenie
26.07.2016 Obchodné centrum - rekonštrukcia pr... Západné Slovensko
rekonštrukcia obchodnej prevádzky
Stavebné povolenie
26.07.2016 Hypermarket - nove obchody Západné Slovensko
nove obchody
N/A
26.07.2016 Polyfunkčný súbor Západné Slovensko
mestské vily
Stavebné povolenie
26.07.2016 Polyfunkčný areál Západné Slovensko
chodníky, parkoviská, komunikácie
N/A
26.07.2016 podzemné parkovisko Západné Slovensko
rekonštrukcia parkoviska
Stavebné povolenie
26.07.2016 Úpravy ciest a chodníkov Západné Slovensko
úprava cesty a chodníka na križovatke Vrančovičova - Hodonínska
Stavebné povolenie
1 2 3 4 5  ... 
Kontakt   Spoločnosť   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené