Cenník
Pridať firmu
Všetky firmy
,
Vyhľadajte najprv, či sa firma nenachádza v databáze.
Názov Miesto
2 Vlastná firma - nutné upraviť Ábelová Pridať
0
0 SPROBUJ spol. s r.o. Ábelová Pridať
Vypracovanie projektov dokumentácie jednoduchých stavieb, stavebný dozor
+421 37 651 73 19 36288390
0 AWIK House Production, s.r.o. Ábelová Pridať
špecializuje sa predovšetkým na drevostavby, nízkoenergetické stavby a pasivné domy.
14497417
0 FLEX - IM spol. s.r.o. Ábelová Pridať
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 3. september 2001 — kúpa tovaru za účelom...
00421 2 45650168 www.flexim.sk/ 35819928
1 AGA - Letiště, s.r.o. Ábelová Pridať
projektantské a konzultační služby v oboru letecké, dopravní, pozemní a inženýrské stavby.
+420244013189 www.aga-letiste.cz 46357653
0 Dorchester Group of Companies Ábelová Pridať
Špecializácia na veľké obytné budovy - rozlozenie inovácia trhu pozícia generovať vyššiu návratnosť. spolupraca , poradenstvo vládam na veľké proje...
+44 20 7665 6624 www.dgp.agiwebhostin...
0 Chirana-Dental, s.r.o. Ábelová Pridať
vývoj, výroba a montáž lekárskych prístrojov výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla rozvod plynu
00421 33 79 54 111 www.chirana.sk 36222089
2 Atelier 8000, spol. s r.o. Ábelová Pridať
návrhy architektonických štúdií, spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavieb
+420 224 422 411 www.atelier8000.cz
0 Ing. Anna Longaiová Ábelová Pridať
protipožiarna ochrana, projektant
00421 9 05257672 longaifamily@stonlin...
0 EKO - KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
+421 9 08994447 31712851
0 Ing. Erik Klaubert Ábelová Pridať
Architektonická a projekčná kancelária. Návrh a projektovanie stavieb a interiérov, architektonické štúdie, vybavovanie povolení, stavebný dozor.
0907900700 klaubert@stonline.sk
0 KApAR, s.r.o. Ábelová Pridať
Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania.
051 / 7720563
2 Ing.arch. Vladimír ŠAROCKÝ Ábelová Pridať
projekčná činnosť
00421 51 7757 204 0656AA
1 Ing. arch. Katarína Šináková- Ateli... Ábelová Pridať
FO
00421 2 54793124
0 IMMORENT Gamma s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
00421 2 57880911 www.immorent.sk/
3 KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. Ábelová Pridať
Projektová a inžinierska činnosť
032 / 6577111 www.kmp.sk
0 PROJEKTING ŠGT s.r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva v kategórii pozemné stavby
035 / 7721031 36712400
1 Útvar dopravného inžinierstva Košic... Ábelová Pridať
dopravné stavby, prípravné práce pre stavbu, projektovanie stavieb - dopravné stavby pozemné komunikácie, dopravné inžinierstvo
00420 55 633 40 38
2 KRAMARE s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávanie činností v stavebníctve
02/55648814 35953438
0 Jozef Szusztor Ábelová Pridať
FO
0903429394
1 2 3 4 5  ... 
Pridať referenciu

Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu

Názov by mal obsahovať kľúčové slová : Napríklad: Rekonštrukcia rodinného domu, Bratislava. Z názvu sa dozvieme, že robíte rekonštrukcie, bytové domy i lokalitu Levoča. To sú informácie nielen i pre Google, ktorý Vám poskytne viac náštevníkov profilu na Appril.com i Vašej internetovej stránky.
Vyberte typ objektu na ktorý ste dodali svoje práce. Príklad: Ak ste robili rekonštrukciu kancelárií v Tesco, vyberte Budovy pre obchod a služby alebo Ak ste dodali okná na obecný úrad, vyberte budovy pre administratívu.
Ak ste boli dodávateľom prác, tovarov, alebo služieb vyberte dodávateľ. V opačnom prípade Objednávateľ

Moje firmy

Umiestnenie

Obec:
Ak sa refrencia nachádza mimo obce alebo prechádza viacerými obcami, vyberte jednu najbližšiu alebo najvýznamnejšiu obec
Zemepisná šírka alebo dĺžka určuje polohu na mape. Tieto hdnoty získate ľahko prostredníctvom mapy v hornej časti formulára. Stačí kliknúť do červeného kontajnera s nápisom"Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu, následne vpísať do poľa s nápisom hľadať adresu a systém automaticky stanoví hodnoty do polí v desiatkovom formáte napr: 48.401904

Termíny

Skutočný dátum začatia:
Skutočný dátum ukončenia:

Zaradenie

Popis

Obrázky

Pokračovať

Stavby

Reklama

Všetky stavby
Zámery EIA/SEA
Zámery EIA/SEA
Verejné vyhlášky
Verejné vyhlášky
Verejné súťaže
Verejné súťaže
Trhovisko EKS
Trhovisko EKS
Sledované stavby
Sledujem
Všetky aktuálne stavby
VIPFiltrovanie je sprístupnené iba pre VIP užívateľov
 
Názov Miesto
01.07.2016 Polyfunkčné centrum Západné Slovensko
Polyfunkčné centrum
Oznámenie o začatí stavebného konania
01.07.2016 Koncesia na projektovanie, výstavbu... Západné Slovensko
Diaľnica a rýchlostná cesta , projekt PPP: vypracovanie projektovej dokumentácie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba. Súčasťou Projektu sú aj mosty a iné stavebné objekty.
1891280000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
01.07.2016 Zberný dvor Stredné Slovensko
Zberný dvor - presný opis je uvedený v súťažných podkladoch
79480,31 EUR Výzva na predkladanie ponúk
01.07.2016 Rekonštrukcia podlahy v telocvični Západné Slovensko
Predmetom zákazky sú stavebné práce komplexná rekonštrukcia podlahy v telocvični.
115643,61 EUR Výzva na predkladanie ponúk
01.07.2016 Bioklimatické retenčné vodné prvky Stredné Slovensko
Celý predmet zákazky bude realizovaný podľa projektových dokumentácií.
322000 EUR Výzva na predkladanie ponúk
30.06.2016 Rýchlostná cesta R1 Západné Slovensko
Rýchlostná cesta R1.
Zámer
30.06.2016 Stavebné úpravy – rekonštrukcia sch... Západné Slovensko
Predmet zákazky rieši rekonštrukciu existujúcich schodiskových stien, výmenu vstupných dverí a okien, rekonštrukciu balkónov.
102570 EUR Výzva na predkladanie ponúk
30.06.2016 Zberný dvor - stavebná časť Stredné Slovensko
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora separovaného odpadu v obci.
174251,63 EUR Výzva na predkladanie ponúk
30.06.2016 Zateplenie obvodového plášťa budovy Západné Slovensko
Zateplenie obvodového plášťa budovy
28300 EUR EKS
30.06.2016 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Západné Slovensko
Rekonštrukcia miestnej komunikácie
27000 EUR EKS
30.06.2016 Obnova bytového domu Západné Slovensko
Obnova bytového domu
Oznámenie o zmene stavby pred dokončením
30.06.2016 Rekonštrukcia plynovodov Západné Slovensko
Rekonštrukcia plynovodov
Stavebné povolenie
30.06.2016 Vybudovanie bezbariérového prístupu Západné Slovensko
Vybudovanie bezbariérového prístupu
3500 EUR EKS
30.06.2016 Dodatočné odvodnenie vozovky Stredné Slovensko
Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním
5000 EUR EKS
30.06.2016 Stavebna úprava Obecného úradu Západné Slovensko
Stavebna úprava Obecného úradu
EKS
30.06.2016 Znižovanie energetickej náročnosti Západné Slovensko
Znižovanie energetickej náročnosti
EKS
30.06.2016 Znižovanie energetickej náročnosti ... Západné Slovensko
Znižovanie energetickej náročnosti OcU
EKS
30.06.2016 Znižovanie energetickej náročnosti ... Západné Slovensko
Znižovanie energetickej náročnosti OcU
EKS
29.06.2016 Odstránenie systémovej poruchy Západné Slovensko
Odstránenie systémovej poruchy.
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
29.06.2016 Optická sieť Západné Slovensko
Optická sieť
Oznámenie o začatí územného konania
29.06.2016 Obnova Kostola Východné Slovensko
Obnova Kostola
750697,21 EUR EKS
21.06.2016 oprava živičnej strechy Západné Slovensko
oprava živičnej strechy
4165,83 EUR EKS
29.06.2016ukončená
29.06.2016 Oprava živičnej strechy Západné Slovensko
oprava živičnej strechy
4165,83 EUR EKS
29.06.2016 Výmena plastových okien Východné Slovensko
Výmena plastových okien
79730 EUR EKS
28.06.2016 Zastrešenie bytového domu Západné Slovensko
Zastrešenie bytového domu
Stavebné povolenie
28.06.2016 Rekonštrukcia strechy dielní v SOŠ ... Stredné Slovensko
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy na budove SOŠ drevárskej, pričom rekonštrukciou strechy sa očakáva obnovenie funkcie vodotesnosti strechy a úspora energií.
172855 EUR Výzva na predkladanie ponúk
28.06.2016 ČOV - rekonštrukcia a modernizácia Západné Slovensko
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadový vôd za účelom dosiahnutia limitov zbytkového znečistenia odpadových vôd, vypúšťaných do recipientu.
2900000 EUR Výzva na predkladanie ponúk
28.06.2016 "Hospodársko - zberný dvor" - stave... Stredné Slovensko
Predmetom zákazky je výstavba hospodársko - zberného dvora v obci.
367319,97 EUR Výzva na predkladanie ponúk
28.06.2016 Prístavba Materskej škôlky v obci Stredné Slovensko
Predmetom zákazky je Prístavba Materskej škôlky v obci. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov
136317 EUR Výzva na predkladanie ponúk
28.06.2016 Gymnázium – zvýšenie energetického ... Západné Slovensko
Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukcia výplní okenných otvorov na hlavnej budove školy (stará budova školy).
261667,63 EUR Výzva na predkladanie ponúk
1 2 3 4 5  ... 
Kontakt   Spoločnosť   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené