Vyhľadávanie


Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...

🕔 Zobraziť podľa dátumu:
25.01.2015 |  24.01.2015 | 23.01.2015 | 22.01.2015 | 21.01.2015 | 20.01.2015 | 19.01.2015

Zobraziť podľa týždňa:
4. týždeň | 3. týždeň | 2. týždeň | 1. týždeň


Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR

Prestavba oploteného areálu bývalej nemocnice vo Vranove na "kopci", pre potreby Okresného riaditeľstva PZ.
Oznámenie o začatí stavebného konania

Obnova bytového domu, Mýtna 9-Anenská 4, Bratislava

Obnova bytového domu, Mýtna 9-Anenská 4, Bratislava", nehnutel'nosť súp. č. 2881 na pozemku parc. č. 7887 k. ú. Staré Mesto.
Bratislava - Staré MestoVytvorené20.01.2015
Oznámenie o začatí územného konania

Obnova NTL a STL plynovodu, Bratislava - Štefánikova, Leg...

Stručný popis návrhu: Predmetom územného rozhodnutia je líniová stavba - obnova NTL a STL plynovodov
Bratislava - Staré MestoVytvorené20.01.2015
Oznámenie o uzavretí zmluvy

Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom leká...

Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, zubnom lekárstve a nelekárskych študijných programoch
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené