Stavby

Reklama

Všetky stavby
Zámery EIA/SEA
Zámery EIA/SEA
Verejné vyhlášky
Verejné vyhlášky
Verejné súťaže
Verejné súťaže
Trhovisko EKS
Trhovisko EKS
Sledované stavby
Sledujem
Všetky aktuálne stavby
VIPFiltrovanie je sprístupnené iba pre VIP užívateľov
 
Teraz Teraz
Názov Miesto
30.04.2016 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Východné Slovensko
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ulica Štúrova, oporný múr, Levoča
Oznámenie o začatí územného konania
30.04.2016 Obnova bytového domu Západné Slovensko
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu Obnova bytového domu s.č. 3618
Kolaudačné rozhodnutie
30.04.2016 Cyklochodník Západné Slovensko
Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave.
Stavebné povolenie
30.04.2016 Cyklotrasa Chrenová II. etapa Stredné Slovensko
Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Nitra
Oznámenie o začatí územného konania
30.04.2016 Komplexná obnova bytového domu a pr... Východné Slovensko
Komplexná obnova bytového domu a prístavba predsadených lodžií, Jazmínová 6, Košice
Oznámenie o prerušení stavebného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o prerušení stavebného konania.
30.04.2016 Obnova bytového domu Východné Slovensko
Obnova bytového domu Obrancov mieru 36,38, Prešov
Stavebné povolenie
30.04.2016 Obnova bytového domu Východné Slovensko
Obnova bytového domu Záhradná 11-13, Prešov.
Oznámenie o začatí stavebného konania
29.04.2016 D1 BA Viedenská cesta – prístavný m... Západné Slovensko
Rozhodnutie o prerušení územného konania o umiestnení stavby – diaľnica D1 BA Viedenská cesta – prístavný most
Oznámenie o prerušení územného konania
29.04.2016 Jednoduchá samoobslužná umyvárka Západné Slovensko
Jednoduchá samoobslužná umyvárka Hodonínska Ul., Záhorská Bystrica.
Stavebné povolenie
29.04.2016 Výstavba chodníka v obci Západné Slovensko
Výstavba chodníka v obci
91580,37 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
29.04.2016 Zlepšenie podmienok pre trávenie vo... Východné Slovensko
Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Čabiny
114245,04 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
29.04.2016 Zlepšenie podmienok pre trávenie vo... Východné Slovensko
Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Palota
99602,91 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
29.04.2016 Zlepšenie podmienok pre trávenie vo... Východné Slovensko
Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Zbojné
122492,87 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
29.04.2016 Úprava verejných priestranstiev Východné Slovensko
Úprava verejných priestranstiev v obci Bunkovce
76379,99 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
29.04.2016 Chodník pri ceste Stredné Slovensko
Chodník pri ceste I/64 v obci Ludanice, časť Mýtna Nová Ves
46490,58 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
29.04.2016 Miestne komunikácie Západné Slovensko
Miestne komunikácie obce Hrádok
99988,76 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
29.04.2016 Novostavba mosta a priľahlej komuni... Západné Slovensko
Novostavba mosta a priľahlej komunikácie v obci
63954,83 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
29.04.2016 Západné Slovensko
13490 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
29.04.2016 VVN Výmena 110kV káblových vedení Západné Slovensko
VVN Výmena 110kV káblových vedení
6052684 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
29.04.2016 ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOS... Stredné Slovensko
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI MŠ NA LÚCKACH 2, BANSKÁ BYSTRICA
722480,95 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráv...
29.04.2016 Bežné opravy miestnych komunikácií Západné Slovensko
Bežné opravy komunikácií
77160 EUR EKS
zazmluvnená
28.04.2016 Bitúnok s ustajnením zvierat Západné Slovensko
Účelom stavby je prestavba jestvujúcich priestorov bývalej mliečnice a kravína na objekt bitúnku
613000 EUR Zámer
28.04.2016 Prístavba haly Západné Slovensko
Prístavba Haly B bude súbor dvoch vzájomne priestorovo, prevádzkovo a funkčne spojených stavebných objektov
Zámer
28.04.2016 Modernizácia farmy živočíšnej výrob... Stredné Slovensko
SO.01 - Novostavba skladu objemových krmovín SO.02 - Novostavba maštale SO.03 - Novostavba senníka SO.04 - Novostavba stajne pre kone SO.05 - Novostavba prevádzkovej budovy
Zámer
28.04.2016 Obnova Kultúrneho domu Západné Slovensko
Obnova Kultúrneho domu
132528,89 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
28.04.2016 Zateplenie a oprava konštrukcií tel... Západné Slovensko
Zateplenie a oprava konštrukcií telocvične pri ZŠ – Svinná
443408,44 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
28.04.2016 Rekonštrukcia námestia v obci Západné Slovensko
Rekonštrukcia námestia v obci
85876,44 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
28.04.2016 Obnova obvodového plášťa kultúrny d... Východné Slovensko
Obnova obvodového plášťa kultúrny dom Komárovce
61345,45 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
28.04.2016 Zvýšenie energetickej hospodárnosti... Západné Slovensko
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná
239810,73 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
28.04.2016 Verejné priestranstvo Západné Slovensko
Verejné priestranstvo v obci Lúky
74588,84 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstaráva...
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
1 2 3 4 5  ... 
Kontakt   Spoločnosť   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené