Aktuality > 2012 > KOŠICE: Pri U.S. Steel vyrastie terminál kombinovanej prepravy

KOŠICE: Pri U.S. Steel vyrastie terminál kombinovanej prepravy

Vydané 23. 3. 2012
Terminál za vyše 37 miliónov eur bude súčasťou navrhovaného Globálneho industriálneho parku s rozlohou 560 hektárov.

KOŠICE 23. marca (SITA) – Vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavba terminálu intermodálnej (kombinovanej) prepravy v Košiciach má už zabezpečené financovanie. Minister dopravy Ján Figeľ schválil zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na tento národný projekt. Prijímateľom pomoci z Operačného programu Doprava sú Železnice Slovenskej republiky, ktoré už začali súťaž na zhotoviteľa diela. Otváranie ponúk je naplánované na začiatok apríla. Odhadovaná cena na realizáciu terminálu kombinovanej prepravy v Košiciach je vyše 37 miliónov eur (bez DPH). Podľa plánu sa dokončenie projektovej dokumentácie na košický terminál očakáva do júna 2013 a samotná výstavba do konca roka 2014.
 

V termináli budú v I. etape výstavby vybudované koľaje - jedna koľaj širokého a dve koľaje normálneho rozchodu, plus jedna hybridná trať, ktoré budú obsluhované dvoma portálovými koľajovými žeriavmi. Stavba je umiestnená v katastri Košice - Šaca a obce Sokoľany, približne 15 km juhozápadne od centra Košíc, pri U.S. Steel Košice. Terminál bude podľa dokumentácie dočasne napojený na cestu tretej triedy a následne na cesty prvej triedy I/50 a I/68. V II. etape po dobudovaní rýchlostných ciest R4 a R2 bude terminál napojený priamo z cesty III. tr. na rýchlostné cesty cez mimoúrovňovú križovatku. Územie nadväzuje na navrhovaný priestor Globálneho logistického industriálneho parku v Košiciach (GLIP) s plochou približne 560 hektárov.
 

Terminál kombinovanej prepravy v Košiciach umožní vytvorenie podmienok pre rozvoj dopravy medzi cestnou a železničnou dopravou na východnom Slovensku. Jeho hlavnými prínosmi budú zvýšenie podielu ekologickejších druhov dopráv, vytvorenie podmienok pre sústredenie dopravných a logistických služieb, nárast nových podnikateľských možností.
 

Základnou funkciou terminálu je prekládka medzi jednotlivými druhmi dopráv, ich preskladnenie v rámci tzv. vyrovnávacieho skladu. Doplnkovou funkciou sú predovšetkým technické činnosti pre zabezpečenie komplexnosti logistických reťazcov a služieb, ako údržba a opravy, prenájom priestorov zasielateľom a operátorom intermodálnej prepravy.
 

Zámer výstavby GLIP v Košiciach bol schválený zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja (KSK) vo februári 2007 a vo februári 2008 vzal krajský parlament na vedomie Informatívnu správu o spracovanom Územno-technickom podklade pre GLIP.
© SITA

Vaša správa:

Súvisejúca stavba - katalóg stavieb Appril

ŽSR, Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice, 1. etapa výstavby

Adresa:Košice - Železiarne
Kategoria:Novostavba
Trieda:Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovy
Stav:Zrušené
Objem investície:37000000 EUR

Popis

2.1. Predmetom zákazky s názvom: ŽSR, Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice 1. etapa výstavby je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a ... viac

Zúčastnené subjekty

Železnice Slovenskej republiky

Správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty (ŽDC). Poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽDC. Zriaďovanie a prevádzka železničných, telekomunikačn...
Klemensova 8, BratislavaObstarávateľIČO31364501

Súvisejúce správy

DOPRAVA: Obnova trate Nové Mesto n/V - Zlatovce má skončiť v máji
28. 10. 2012

DOPRAVA: Železnice uzavreli zmluvu na modernizáciu trate pri Trenčíne
11. 10. 2012

DOPRAVA: Prvá časť terminálu v Bratislave môže stáť vyše 31 mil. eur
3. 10. 2012

BRATISLAVA: Študenti prišli s návrhmi územia nad stanicou Filiálka
19. 3. 2012

DOPRAVA: Zriaďovacia stanica Žilina - Teplička je už v prevádzke
13. 3. 2012

DOPRAVA: ŽSR asi nestihnú načas vyhodnotiť podmienky v spornom tendri
7. 3. 2012

BRATISLAVA: Hluk aj parkovanie rieši Nové Mesto pre projekt TEN-T
5. 3. 2012

DOPRAVA: Železničný tender musí byť znovu vyhodnotený
23. 2. 2012

DOPRAVA: Začal tender na modernizáciu trate Považská Teplá - Žilina
17. 2. 2012

DOPRAVA: ŽSR chystajú prvú etapu výstavby terminálu v Bratislave
13. 2. 2012

DOPRAVA:ŽSR začali tender na prvú časť spojenia železníc v Bratislave
7. 2. 2012

ÚVO: Kontrola tendra ŽSR
30. 1. 2012

BRATISLAVA: Stavebné povolenia pre TEN-T očakávajú v máji
19. 1. 2012

BRATISLAVA: Nové Mesto schválilo pozemky pre projekt TEN-T
13. 12. 2011

BRATISLAVA: Menej pozemkov pre TEN-T môže byť podľa Ftáčnika problém
12. 12. 2011

DOPRAVA: Železnice pripravujú tender predbežne za 424 mil. eur
7. 12. 2011

DOPRAVA: ŽSR ukončili rekonštrukciu trate Pod. Biskupice - Dun. Streda
5. 12. 2011

DOPRAVA: TSS Grade s ďalšou žalobou v železničnom tendri neuspela
25. 11. 2011

DOPRAVA: Železnice zvažujú premenu nevyužívaných tratí na cyklotrasy
14. 11. 2011

DOPRAVA: Skanska tvrdí, že rozsudok v tendri ŽSR nie je spravodlivý
10. 11. 2011

DOPRAVA: Železnice SR a Skanska sa odvolali voči rozsudku
9. 11. 2011

NITRA: Železnice SR postavia novú železničnú stanicu v Nitre
7. 11. 2011

GALANTA: Železnice opravujú priecestie na trati Galanta - Gáň
7. 11. 2011

KOŠICE: Železnice zastavili zosuv v Malej Lodine oporným múrom
27. 10. 2011
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené