Spoločnosť

Poslanie portálu:

Appril.com je špecializovaný portál o pripravovaných stavebných investíciách, výstavbe a firmách v stavebníctve, určený pre odbornú i laickú verejnosť na Slovensku.

Návštevníkmi portálu sú špičkoví odborníci, analytici, top manažéri a ľudia s rozhodovacími právomocami developerských, architektonických, stavebných, obchodných, výrobných, bankových, finančných, telekomunikačných, energetických spoločností, štátnych inštitúcií, predstavitelia mienkotvorných médií a ďalších významných spoločností ale i bežní občania, ktorí sa zaujímajú o výstavbu vo svojom regióne, alebo chcú získať celkový prehľad o vývoji v stavebníctve na Slovensku.

Poskytuje aktuálne on-line informácie o pripravovanej a prebiehajúcej výstavbe v prehľadnej katalógovej forme a v súvislostiach.Prevádzkovateľ:Appril corporate a.s.

Kopčianska 20
 851 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 932 023

Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené