Appril.com - profesionálna sieť

Poslanie portálu:

Appril.com je špecializovaný portál o pripravovaných stavebných investíciách, výstavbe a firmách v stavebníctve, určený pre odbornú i laickú verejnosť na Slovensku.

Návštevníkmi portálu sú špičkoví odborníci, analytici, top manažéri a ľudia s rozhodovacími právomocami developerských, architektonických, stavebných, obchodných, výrobných, bankových, finančných, telekomunikačných, energetických spoločností, štátnych inštitúcií, predstavitelia mienkotvorných médií a ďalších významných spoločností ale i bežní občania, ktorí sa zaujímajú o výstavbu vo svojom regióne, alebo chcú získať celkový prehľad o vývoji v stavebníctve na Slovensku.

Poskytuje aktuálne on-line informácie o pripravovanej a prebiehajúcej výstavbe v prehľadnej katalógovej forme a v súvislostiach.

Partneri:

JAGA MEDIA, SITA, TREND KONFERENCIE, MAGAZIN STAVEBNYCH STROJOV A MECHANIZACIE, TV NASA, TV KARPATY, GRADA, CASOPIS ASB, CASOPIS STAVEBNE MATERIALY

Prevádzkovateľ:


Prevádzkovateľom internetového portálu Appril.com je združenie právnickych osôb s názvom Appril Holding
v zastúpení:

Appril Czech s. r. o. - organizačná zložka
Švabinského 4, 851 01 Bratislava
Slovenská republika
č.účtu 4150019004/3100
Volksbank Slovensko, a.s.
IČO:45 383 316
DIČ:4020272531
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené