Special > Články > 2012 > STAVEBNÍCTVO: Skanska vybuduje cestu na Mošník

STAVEBNÍCTVO: Skanska vybuduje cestu na Mošník

Príjazdovú komunikáciu v dĺžke 3,061 km je potrebné vybudovať, aby bol umožnený prístup a doprava k technologickému objektu, ktorý bude slúžiť na navigáciu letov.

Príjazdovú komunikácia k technologickému objektu pre letecké navigačné služby, Mošník, Slanské vrchy, s nákladom vyše milión eur vybuduje spoločnosť Skanska, závod Cesty – Mosty SK, oblasť Východ. Nová príjazdová cesta umožní prístup k technologickému objektu pre Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik. Práce na príjazdovej ceste by mali byť hotové do novembra tohto roka. "Príjazdovú komunikáciu v dĺžke 3,061 km je potrebné vybudovať, aby bol umožnený prístup a doprava k technologickému objektu, ktorý bude slúžiť na navigáciu letov,“ povedala Michaela Legelová, hovorkyňa spoločnosti Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik. Realizácia samotného objektu je plánovaná až po dokončení prístupovej cesty. Stavba cesty začala vykonaním zemných prác. "Ako veľmi prezieravé sa už pri zadaní zákazky ukázalo rozhodnutie investora vykonať pyrotechnický prieskum lokality, nakoľko sa nachádza v oblasti bojov II. svetovej vojny. Policajný zbor dvakrát zneškodnil ostrú muníciu nájdenú priamo v trase komunikácie,“ vysvetlil Ján Smolík, stavbyvedúci Skanska SK. Výstavba príjazdovej cesty si bude vyžadovať premiestnenie a zabudovanie viac ako 50 tisíc metrov kubických zeminy a štrkovej drviny, vybudovanie 23 rúrových priepustov s čelami, kalovými jamami a priekopami. Komunikácia bude pozostávať z dvoch vrstiev asfaltu hrúbky 120 mm a podkladu zo štrkovej drviny hrúbky 450 mm. © SITA

Súvisejúca stavba - katalóg stavieb Appril

Príjazdovú komunikácia k technologickému objektu pre letecké navigačné služby

Adresa:Košice
Kategoria:Novostavba
Trieda:Pohybové, vybavovacie a manipulačné plochy
Stav:Príprava
Objem investície:1000000 EUR

Popis

Nová príjazdová cesta umožní prístup k technologickému objektu pre Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik. viac

Zúčastnené subjekty

Letové prevádzky služby SR, š.p.

Poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava - RužinovNavrhovateľIČO35778458

Vaša správa:

Diskusia k článku: