> SK > Nitriansky kraj > Nové Zámky > Svodín

Obec: Svodín

Samosprávny kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Rozloha: 534,80 ha
Obyvateľstvo: 2 640
Nadmorská výška:193 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Zvýšenie efektívnosti a sprac.procesu a kvality k prod...

Výber zhotoviteľa pre projekt: "Zvýšenie efektívnosti spracovateľského procesu a kvality produktov prostredníctvom obstarania inovatívnych technoló...
29. 9. 2015 - Novostavba - Ostatné budovy, i. n.

Podpora výstavby multifunkčného ihriska

Premetom zákazky je realizácia projektu podpory výstavby multifunkčného ihriska.
3. 10. 2014 - Novostavba - Športové ihriská

Výstavba chladiarenského skladu ovocia

Projekt stavby rieši novostavbu chladiarenského skladu ovocia, ľahkej kovovej konštrukcie a prestrešenie priestoru medzi novovybudovanou a už exist...
18. 6. 2014 - Novostavba - Nádrže, silá a sklady

"Modernizácia verejného osvetlenia v obci Svodín"

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Svodín.V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia bude súčasných 282 svietidiel demontovaných a budú nahra...
26. 2. 2014 - Rekonštrukcia - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia

Svodín - výmena okien ZŠ a rekonštrukcia sociálnych za...

Výmena okien na Základnej škole vo Svodíne, rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v telocvični.
29. 1. 2013 - Rekonštrukcia - Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Obec Svodín

Počet stavieb: 4 - Svodín, Hlavná - IČO: 00 309 281

Obstarávateľ: MÁNYA, spol. s r.o.

kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v oblastiach: potraviny, alkoholiské a nealkoholické nápoje, priemyselný a spotrebný tovar, poľnoh...
Počet stavieb: 1 - Svodín, Malá škovránková 1215/2 - IČO: 34119213

Obstarávateľ: FIALA-VITALITA, s.r.o.

.
Počet stavieb: 1 - Svodín, Maďarskosvodínska cesta 42 - IČO: 46658416
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Projektant: ATELIER SMIDT, s.r.o.

architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania, vypracovanie dokumentácie jednoduchých stavieb a zmien, uskutočňovanie jednoduchých sta...
Počet stavieb: 1 - Svodín, Nemeckosvodínska cesta - IČO: 35 944 943

Dodávateľ: SHS Building s.r.o.

Rekonštrukcia stavieb a budov.Inštalačné práce.Voda,plyn,ústredné kúrenie
Počet stavieb: 1 - Nové Zámky, Detvianska 1/B - IČO: 44 405 375

Dodávateľ: PROSPECT, spol. s r.o.

prípravné práce pre stavbu pozemné a inžinierske stavby stavba budov vykonávanie bytových a občianskych stavieb bytová výstavba vykonávanie pr...
Počet stavieb: 1 - Nové Zámky, J. Šimora 5 - IČO: 34107100
viac ...

Inžinierska činnosť

Organizátor: KOODIS, s.r.o.

Výkon inžinierskych činností súvisiacich s prípravou a realizáciou stavieb.
Počet stavieb: 1 - Šaľa, Pázmánya - IČO: 31414885
viac ...
Okna - Správná řešení pro novostavby i rekonstrukce
Motyková Adela
Kniha přináší čtenářům srozumitelné informace nejen o konstrukčních detailech a technických parametrech používaných materiálů, ale i o nevyhnutelných stavebních předpokladech nutných k tomu, aby nově zabudované stavební prvky splňovaly co nejlépe...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené