> SK > Nitriansky kraj > Nitra > Cabaj

Obec: Cabaj

Samosprávny kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Rozloha:--- ha
Obyvateľstvo:---
Nadmorská výška:--- m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Obecná kanalizácia - ČOV, Cabaj -Čápor

Súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z. z.: § 46 ods. 2 zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Vybudovanie ka...
20. 10. 2010 - Novostavba - Miestne kanalizácie

Obecná kanalizácia - ČOV, Cabaj-Čápor

Výstavba splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Kanalizačná sieť má mať celkovo 16 579 metrov. Splaškové vody má kanalizácia odvádzať d...
16. 6. 2009 - Novostavba - Miestne kanalizácie

Cesta II/562 Nitra – Cabaj

Odstránenie nedostatkov cestného telesa, ktoré vznikli v dlhšom časovom horizonte a nemožno ich odstrániť každoročnou údržbou. Hlavné stavenisko ...
29. 8. 2008 - Rekonštrukcia - Cestné komunikácie

Veterné elektrárne Cabaj - Čápor, Nitra

Vybudovanie veterného parku s počtom 30 resp. 14 turbín na k. ú. Cabaj, Čápor a Jarok
3. 6. 2008 - Novostavba - Stavby energetických zariadení

Kvapková závlaha ovocného sadu, Cabaj-Čápor, Nitra

Kvapkové zavlažovanie ovocného sadu (35 ha) v Cabaj - Čápory
5. 5. 2008 - Novostavba - Melioračné rozvody vody a zariadenia
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Obec Cabaj - Čápor

mestá a obce
Počet stavieb: 2 - Cabaj, - IČO: 00307785

Obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Štátna správa
Počet stavieb: 1 - Nitra, Štefánikova 69 - IČO: 37861298

Navrhovateľ: VENTUREAL Slovakia s.r.o.

Prevádzka projektov na využitie zdrojov obnoviteľnej energie so zameraním na veternú energiu.
Počet stavieb: 1 - Bratislava, Nám. SNP 13 - IČO: 35942282
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Dodávateľ: STAVEKO, Sahul Marián, Ing.

Výstavba priemyselných parkov, výstavba inžinierskych sietí, výstavba komunikácií. Výroba betónových zmesí, výkopové práce zemnými strojmi, rozbíja...
Počet stavieb: 1 - Nitra, Benkova 13 - IČO: 14410923

Dodávateľ: CESTY NITRA, a.s.

* Výstavba * Asfaltové zmesi * Výroba drveného kameniva a ťažba štrkopieskov
Počet stavieb: 1 - Nitra, Murgašova - IČO: 34128344
viac ...

Inžinierska činnosť

Organizátor: ABNKA, s. r. o.

verejné obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác
Počet stavieb: 1 - Ivanka pri Dunaji, Kalinčiakova - IČO: 44 341 717

Kontaktný subjekt: PPLA, s.r.o.

Sprostredkovateľská činnosť, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, verejné obstarávanie.
Počet stavieb: 1 - Bratislava, Tupého 23 - IČO: 44911220
viac ...
Krby - Architektura, konstrukce, stavba
Vlk Václav, Maňák Jiří
Velká kniha o krbech, která spojuje obrazovou výpravnost a technické informace. Podstatná část publikace je věnována krbům v interiéru, krbovým vložkám, případně krbovým kachlovým sestavám, ale nezapomíná ani na krby zahradní. Popisuje vlastní...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené