> SK > Nitriansky kraj > Nitra > Cabaj

Obec: Cabaj

Samosprávny kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Rozloha:--- ha
Obyvateľstvo:---
Nadmorská výška:--- m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Obecná kanalizácia - ČOV, Cabaj -Čápor

Súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z. z.: § 46 ods. 2 zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Vybudovanie ka...
20. 10. 2010 - Novostavba - Miestne kanalizácie

Obecná kanalizácia - ČOV, Cabaj-Čápor

Výstavba splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Kanalizačná sieť má mať celkovo 16 579 metrov. Splaškové vody má kanalizácia odvádzať d...
16. 6. 2009 - Novostavba - Miestne kanalizácie
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Obec Cabaj - Čápor

mestá a obce
Počet stavieb: 2 - Cabaj, - IČO: 00307785
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Dodávateľ: STAVEKO, Sahul Marián, Ing.

Výstavba priemyselných parkov, výstavba inžinierskych sietí, výstavba komunikácií. Výroba betónových zmesí, výkopové práce zemnými strojmi, rozbíja...
Počet stavieb: 1 - Nitra, Benkova 13 - IČO: 14410923
viac ...

Inžinierska činnosť

Organizátor: ABNKA, s. r. o.

verejné obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác
Počet stavieb: 1 - Ivanka pri Dunaji, Kalinčiakova - IČO: 44 341 717

Kontaktný subjekt: PPLA, s.r.o.

Sprostredkovateľská činnosť, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, verejné obstarávanie.
Počet stavieb: 1 - Bratislava, Tupého 23 - IČO: 44911220
viac ...
Jak prokouknout lež a odhalit pravdu
Nasher Jack
"To jsem nebyl já.", "Zdržel jsem se v zácpě.", "Vaše investice je absolutně bezriziková." - až 200krát denně jsme obelháváni, ale nedokážeme tyto lži prokouknout. Uznávaný psycholog působivě ukazuje, jak se během krátké doby naučit rozpoznat lži...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené