> SK > Košický kraj > Michalovce > Vojany

Obec: Vojany

Samosprávny kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Rozloha: 109,46 ha
Obyvateľstvo: 877
Nadmorská výška:101 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Odvedenie dažďových vôd Vojany – rekonštrukcia

Predmetom zákazky je: uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok pre zhotovenie diela s názvom: Odvedenie dažďových vôd Vojany rekonštrukci...
22. 6. 2015 - Rekonštrukcia - Banské stavby a ťažobné zariadenia

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Vojany

Predmetom zákazky je rekonštrukcie a prístavba jestvujúceho kultúrneho domu. Jestvujúca stavba kultúrneho domu sa skladá z dvoch častí z veľkej kul...
17. 4. 2014 - Rekonštrukcia - Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v ob...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vojany za účelom zníženia energetickej náročnosti, zníženia nákladov na údržbu, modernizácie a unifikácie...
28. 2. 2014 - Rekonštrukcia - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia

Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany

Predmetom zákazky sú stavebné práce a súvisiace dodávky pre realizáciu novostavby slúžiacej pre účely futbalového ihriska a šatní. Novostavba bude ...
18. 2. 2014 - Novostavba - Budovy na šport

MAŠTAĽ HOVÄDZIEHO DOBYTKA- BÝKOV- ŠOMO, s.r.o.

MAŠTAĽ HOVÄDZIEHO DOBYTKA- BÝKOV- Parametre sú podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú predložené elektronicky
9. 9. 2013 - Rekonštrukcia - Nebytové poľnohospodárske budovy
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Obec Vojany

mestá a obce
Počet stavieb: 5 - Vojany, čp. 72 - IČO: 00332127

Investor: ŠOMO, s.r.o.

ŠOMO, s.r.o. Záhradkárske služby a sadovnícke práce, sadovnícke úpravy.
Počet stavieb: 1 - Vojany, Vojany 322 - IČO: 36575429

Investor: Obec Vojany

mestá a obce
Počet stavieb: 1 - Vojany, čp. 72 - IČO: 00332127
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov), priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vykonávanie tepelných ...
Počet stavieb: 1 - Michalovce, Stavbárov 12 - IČO: 31663834

Dodávateľ: STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov

Komplexná výstavba objektov - murárske, omietkárske, zámočnícke, klampiarske práce. Kúrenárske, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce.
Počet stavieb: 1 - Plechotice, Plechotice195 - IČO: 31 682 987

Dodávateľ: O.S.V.O. comp, a.s.

* opravy, stavby, rekonštrukcie osvetlenia verejných a priemyselných zón * výroba a montáž historických svietidiel lucerien pre obnovu historickýc...
Počet stavieb: 1 - Prešov, Strojnícka 18 - IČO: 36460141
viac ...

Inžinierska činnosť

Zástupca invest: Ing. Michal Kolcun

riaditeľ
Počet stavieb: 1 - Bardejovská Nová Ves, Dubová 34 - IČO:
viac ...
Technická zařízení budov v praxi
Vrána Jakub a kolektiv
Komplexně pojatá publikace, která shrnuje vše důležité o technických zařízeních budov a vyzdvihuje podstatné poznatky tohoto oboru pro stavební praxi. Projektanti stavební části zde naleznou informace o rozvodech zdravotně technických instalací...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené