> SK > Košický kraj > Michalovce > Vojany

Obec: Vojany

Samosprávny kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Rozloha: 109,46 ha
Obyvateľstvo: 877
Nadmorská výška:101 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Odvedenie dažďových vôd Vojany – rekonštrukcia

Predmetom zákazky je: uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok pre zhotovenie diela s názvom: Odvedenie dažďových vôd Vojany rekonštrukci...
22. 6. 2015 - Rekonštrukcia - Banské stavby a ťažobné zariadenia

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Vojany

Predmetom zákazky je rekonštrukcie a prístavba jestvujúceho kultúrneho domu. Jestvujúca stavba kultúrneho domu sa skladá z dvoch častí z veľkej kul...
17. 4. 2014 - Rekonštrukcia - Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v ob...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vojany za účelom zníženia energetickej náročnosti, zníženia nákladov na údržbu, modernizácie a unifikácie...
28. 2. 2014 - Rekonštrukcia - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia

Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany

Predmetom zákazky sú stavebné práce a súvisiace dodávky pre realizáciu novostavby slúžiacej pre účely futbalového ihriska a šatní. Novostavba bude ...
18. 2. 2014 - Novostavba - Budovy na šport

MAŠTAĽ HOVÄDZIEHO DOBYTKA- BÝKOV- ŠOMO, s.r.o.

MAŠTAĽ HOVÄDZIEHO DOBYTKA- BÝKOV- Parametre sú podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú predložené elektronicky
9. 9. 2013 - Rekonštrukcia - Nebytové poľnohospodárske budovy
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Obec Vojany

mestá a obce
Počet stavieb: 5 - Vojany, čp. 72 - IČO: 00332127

Investor: ŠOMO, s.r.o.

ŠOMO, s.r.o. Záhradkárske služby a sadovnícke práce, sadovnícke úpravy.
Počet stavieb: 1 - Vojany, Vojany 322 - IČO: 36575429

Investor: Obec Vojany

mestá a obce
Počet stavieb: 1 - Vojany, čp. 72 - IČO: 00332127
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov), priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vykonávanie tepelných ...
Počet stavieb: 1 - Michalovce, Stavbárov 12 - IČO: 31663834

Dodávateľ: STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov

Komplexná výstavba objektov - murárske, omietkárske, zámočnícke, klampiarske práce. Kúrenárske, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce.
Počet stavieb: 1 - Plechotice, Plechotice195 - IČO: 31 682 987

Dodávateľ: O.S.V.O. comp, a.s.

* opravy, stavby, rekonštrukcie osvetlenia verejných a priemyselných zón * výroba a montáž historických svietidiel lucerien pre obnovu historickýc...
Počet stavieb: 1 - Prešov, Strojnícka 18 - IČO: 36460141
viac ...

Inžinierska činnosť

Zástupca invest: Ing. Michal Kolcun

riaditeľ
Počet stavieb: 1 - Bardejovská Nová Ves, Dubová 34 - IČO:
viac ...
Jak prokouknout lež a odhalit pravdu
Nasher Jack
"To jsem nebyl já.", "Zdržel jsem se v zácpě.", "Vaše investice je absolutně bezriziková." - až 200krát denně jsme obelháváni, ale nedokážeme tyto lži prokouknout. Uznávaný psycholog působivě ukazuje, jak se během krátké doby naučit rozpoznat lži...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené