> SK > Košický kraj > Michalovce > Vojany

Obec: Vojany

Samosprávny kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Rozloha: 109,46 ha
Obyvateľstvo: 877
Nadmorská výška:101 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Vojany

Predmetom zákazky je rekonštrukcie a prístavba jestvujúceho kultúrneho domu. Jestvujúca stavba kultúrneho domu sa skladá z dvoch častí z veľkej kul...
17. 4. 2014 - Rekonštrukcia - Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v ob...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vojany za účelom zníženia energetickej náročnosti, zníženia nákladov na údržbu, modernizácie a unifikácie...
28. 2. 2014 - Rekonštrukcia - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia

Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany

Predmetom zákazky sú stavebné práce a súvisiace dodávky pre realizáciu novostavby slúžiacej pre účely futbalového ihriska a šatní. Novostavba bude ...
18. 2. 2014 - Novostavba - Budovy na šport

MAŠTAĽ HOVÄDZIEHO DOBYTKA- BÝKOV- ŠOMO, s.r.o.

MAŠTAĽ HOVÄDZIEHO DOBYTKA- BÝKOV- Parametre sú podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú predložené elektronicky
9. 9. 2013 - Rekonštrukcia - Nebytové poľnohospodárske budovy

Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich rigolov a chodníko...

Predmetom zákazky sú búracie práce na jestvujúcom chodníku na pravej strane miestnej komunikácie v smere od kostola ku križovatke s cestou II/552 (...
29. 8. 2013 - Rekonštrukcia - Miestne komunikácie
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Obec Vojany

mestá a obce
Počet stavieb: 4 - Vojany, čp. 72 - IČO: 00332127

Investor: ŠOMO, s.r.o.

ŠOMO, s.r.o. Záhradkárske služby a sadovnícke práce, sadovnícke úpravy.
Počet stavieb: 1 - Vojany, Vojany 322 - IČO: 36575429

Investor: Obec Vojany

mestá a obce
Počet stavieb: 1 - Vojany, čp. 72 - IČO: 00332127
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov), priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vykonávanie tepelných ...
Počet stavieb: 1 - Michalovce, Stavbárov 12 - IČO: 31663834

Dodávateľ: STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov

Komplexná výstavba objektov - murárske, omietkárske, zámočnícke, klampiarske práce. Kúrenárske, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce.
Počet stavieb: 1 - Plechotice, Plechotice195 - IČO: 31 682 987

Dodávateľ: O.S.V.O. comp, a.s.

* opravy, stavby, rekonštrukcie osvetlenia verejných a priemyselných zón * výroba a montáž historických svietidiel lucerien pre obnovu historickýc...
Počet stavieb: 1 - Prešov, Strojnícka 18 - IČO: 36460141
viac ...

Inžinierska činnosť

Zástupca invest: Ing. Michal Kolcun

riaditeľ
Počet stavieb: 1 - Bardejovská Nová Ves, Dubová 34 - IČO:
viac ...
Zakázaná rétorika - 30 manipulativních technik
Beck Gloria
Rétorické triky a manipulace jsou v pracovním prostředí, ale také v podnikání, politice, médiích nebo jiných společenských oblastech na denním pořádku. V knize, která je bestsellerem v západní Evropě, najdete třicet nejúčinnějších manipulativních...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené