> SK > Košický kraj > Michalovce > Palín

Obec: Palín

Samosprávny kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Rozloha: 111,15 ha
Obyvateľstvo: 882
Nadmorská výška:104 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce...

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Palín za účelom zníženia energetickej náročnosti, zníženia nákladov n...
8. 9. 2015 - Rekonštrukcia - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia

Ťažba a úprava horľavého zemného plynu z výhradného lo...

Racionálne využívanie výhradného ložiska horľavého zemného plynu a jeho súvisiacich úžitkových zložiek
12. 6. 2015 - Dostavba - Banské stavby a ťažobné zariadenia

Kaštieľ Senné- prezentácia kultúrnych aktivít a region...

Výstavba objektu na prezentáciu kultúrnych aktivít a regionálnych produktov, vonkajšieho sedenia s pódiom ako časť stavebných objektov SO 03 Turist...
9. 12. 2014 - Novostavba - Budovy pre obchod a služby

Rekonštrukcia školy a modernizácia školskej infraštruk...

Rekonštrukcia školy a modernizácia školskej infraštruktúry. Komplexná rekonštrukcia objektu Základnej školy v Palíne, ktorá pozostáva z rekonštrukc...
7. 4. 2009 - Rekonštrukcia - Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Obec Palín

mestá a obce
Počet stavieb: 1 - Palín, Palín - IČO: 00325571

Obstarávateľ: ASTRA VENDING, s.r.o.

predaj tovaru pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom prenájom predajných automatov poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spo...
Počet stavieb: 1 - Prešov, Krížna 1 - IČO: 36512630

Navrhovateľ: Nafta a.s.,

Banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom. Vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov. Otvárka, príprava a dobývanie uhľo...
Počet stavieb: 1 - Bratislava, , Votrubova 1 - IČO: 36 286 192
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov), priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vykonávanie tepelných ...
Počet stavieb: 1 - Michalovce, Stavbárov 12 - IČO: 31663834
viac ...
Firemní strategie pro praxi
Charvát Jaroslav
Ať už jste manažer nebo majitel malé či střední firmy, nahraďte konečně pouhý dlouhodobý plán své firmy skutečnou podnikatelskou strategií, která vám pomůže úspěšně a dlouhodobě působit na trhu a zvítězit nad konkurencí. Autor s mnohaletými...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené