> SK > Košický kraj > Michalovce > Iňačovce

Obec: Iňačovce

Samosprávny kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Rozloha: 173,50 ha
Obyvateľstvo: 678
Nadmorská výška:103 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Iňačovce - ČOV a kanalizácia okolitých obcí

Účelom navrhovanej činnosti – stavby „Iňačovce – ČOV a kanalizácia okolitých obcí“, je riešenie odkanalizovania splaškových odpadových vôd z obce I...
28. 10. 2015 - Rekonštrukcia - Miestne kanalizácie

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce...

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Iňačovce za účelom zníženia energetickej náročnosti, zníženia náklado...
23. 6. 2015 - Rekonštrukcia - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Materskej ...

Zákazka rieši rekonštrukčné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy a prevádzky materskej školy a obecného úradu v obci...
5. 2. 2015 - Rekonštrukcia - Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Prestavba komunitného centra Iňačovce

Rozsah stavebných prác: Stavba pozostáva so šiestich stavebných objektoch, ktoré riešia búracie práce, prípojku vody, prípojku el. energie, prípojk...
11. 8. 2011 - Rekonštrukcia - Ostatné budovy, i. n.
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Obec Iňačovce

samospráva
Počet stavieb: 3 - Iňačovce, Iňačovce 141 - IČO: 00325236

Navrhovateľ: Obec Iňačovce

samospráva
Počet stavieb: 1 - Iňačovce, Iňačovce 141 - IČO: 00325236
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

výroba kovových a oceľových konštrukcií projektovanie inžinierskych stavieb - vodohospodárske stavby projektovanie technického, technologického a...
Počet stavieb: 1 - Košice, Františkánska 5 - IČO: 31713645

Dodávateľ: Montin s.r.o.

Projektovanie, dodávka inštalácia elektrických zariadení. Stavebná činnosť.
Počet stavieb: 1 - Košice, Žriedlová 28 - IČO: 36 187 917

Dodávateľ: MARKO a MARKO s.r.o.

uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Počet stavieb: 1 - Bardejov, Piemyselná 3745 - IČO: 36504947
viac ...

Inžinierska činnosť

Organizátor: PhDr. Blažej Slabý, CSc. – Project management

.
Počet stavieb: 1 - Dunajská Lužná, Košariská 207 - IČO: 44130228

Organizátor: Čuchran Michal

Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod v rozsahu voľných živností Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných...
Počet stavieb: 1 - Markušovce, Odorínska cesta 8 - IČO: 40357121
viac ...
Ekonomická psychologie
Riegel Karel
Ojedinělá publikace na našem trhu je pokusem o přemostění ekonomie a psychologie, disciplín, které se dlouho vyvíjely odděleně. Obzvláště v českém kontextu může být zahájením nové etapy. Autor se v průsečíku těchto vědních oborů pohybuje...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené