> SK > Bratislavský kraj > Bratislava II > Bratislava - Ružinov

Obec: Bratislava - Ružinov

Samosprávny kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava II
Rozloha: 397,00 ha
Obyvateľstvo: 71 284
Nadmorská výška:134 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Revitalizácia športového areálu ZŠ Ružová dolina

Predmetom zákazky je revitalizácia a modernizácia športového areálu ZŠ Ružová dolina 29, ktorá spočíva vo výstavbe: -viacúčelového ihriska s umel...
21. 8. 2014 - Rekonštrukcia - Športové ihriská

Maliarske a natieračské práce

Zabezpečenie maliarskych a natieračských prác vzniknutých na základe potreby organizačných útvarov v objekte MH SR.
4. 8. 2014 - Rekonštrukcia - Budovy pre administratívu

Parkovacie miesta,Medzilaborecka 1-9

Vybudovanie 22 parkovacích miest na Medzilaboreckej ulici
30. 7. 2014 - Novostavba - Miestne komunikácie

Novostavba rodinného domu, Stredná ul,

Novostavba rodinného domu 150,2 m2 so sedlovou strechou s výškou hrebeňa 8,65m a 32 stupňovým sklonom
30. 7. 2014 - Novostavba - Jednobytové budovy

Parkovisko Trenčianska

Parkovisko s 28 parkovacími miestami
28. 7. 2014 - Novostavba - Miestne komunikácie
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mestá a obce.
Počet stavieb: 13 - Bratislava - Ružinov, Mierová 21 - IČO: 00603155

Navrhovateľ: P13, s.r.o.

Prenájom obchodných a komerčných priestorov v obchodnom centre
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Technická 7 - IČO: 35883707

Stavebník: Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava

Výkup elektriny, tranzit elektriny, rozvod elektriny, inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elekktrorozvodných sietí a transformo...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Staré Mesto, Čulenova 6 - IČO: 35823551
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Projektant: Fischer, s.r.o.

projektová činnosť v odbore architektúra inžinierska činnosť koordinačná v investičnej výstavbe investorská činnosť
Počet stavieb: 5 - Bratislava, Lermontovova - IČO: 17315000

Projektant: AKJančina s.r.o.

prípravné práce pre stavbu - demolácie, výkopové a zemné práce, búracie práce bez použitia výbušnín vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduch...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Staré Mesto, Vysoká 26 - IČO: 36661902

Dodávateľ: ZIPP Bratislava, s.r.o.

Projektovanie stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien,inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva, výroba stavebných dielcov a materiálov, sp...
Počet stavieb: 3 - Bratislava, Mlynské nivy 61/A - IČO: 31355161
viac ...

Inžinierska činnosť

Spracovateľ zámeru: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 6 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Zástupca invest: Enermont, s.r.o.

Projektový manažment energetických diel. Komplexná dodávka energetických diel. Inžinierske služby pre investorov. Demontáž energetických zariaden...
Počet stavieb: 6 - Bratislava - Ružinov, Hraničná 14 - IČO: 35859423

Kontaktný subjekt: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990
viac ...
Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě
Šmída Filip
Svou praktičností a aktuálností poznatků ojedinělá publikace se komplexně věnuje lidské i technické stránce implementace procesního řízení a nejmodernějším manažerským technikám, které musejí firmy zavést, chtějí-li dosáhnout špičkové...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené