> SK > Bratislavský kraj > Bratislava II > Bratislava - Ružinov

Obec: Bratislava - Ružinov

Samosprávny kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava II
Rozloha: 397,00 ha
Obyvateľstvo: 71 284
Nadmorská výška:134 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Obnova bytového domu LB spôsobom tepelnej ochrany

Zateplenie bytového domu, úprava a rozšírenie balkónov a lódžií
10. 9. 2015 - Rekonštrukcia - Troj a viacbytové budovy

Diaľnica D1 Bratislava - križovatka Prievoz - rekonštr...

Posudzovaná stavba predstavuje kompletnú rekonštrukciu súčasnej križovatky Prievoz. Plocha MÚK je obmedzená existujúcou zástavbou (budovy Baumax, a...
25. 8. 2015 - Rekonštrukcia - Cestné komunikácie

BA Martinská 49 Bratislava

Cieľom navrhovanej investície na ul. Hraničná a Martinská, je vybudovanie optického pripojenia objektu Martinská 49 od jestvujúcej optickej trasy ...
2. 7. 2015 - Dostavba - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia

Liftstav - domové role, administratívno - prevádzková ...

Dokumentácia stavby rieši výstavbu výrobnoservisnej jednopodlažnej haly a dvojpodlažného traktu, kde v 1. NP budú výrobné a skladovacie a expedičné...
26. 6. 2015 - Novostavba - Budovy pre administratívu

Vodovodné batérie, výtokové ramienka - Z201510772

Vodovodné batérie, výtokové ramienka
4. 6. 2015 - Rekonštrukcia - Ostatné budovy, i. n.
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mestá a obce.
Počet stavieb: 14 - Bratislava - Ružinov, Mierová 21 - IČO: 00603155

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Orgán štátnej správy.
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Trnavská cesta P. O. Box 106 - IČO: 36063606

Obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s

Príprava, realizácia opráv a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest.Prevádzkovanie a činnosť akreditovaného cestného laboratória; výkon činností sta...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Ružinov, Mlynské nivy 45 - IČO: 35919001
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Projektant: AKJančina s.r.o.

prípravné práce pre stavbu - demolácie, výkopové a zemné práce, búracie práce bez použitia výbušnín vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduch...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Staré Mesto, Vysoká 26 - IČO: 36661902

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

výstavba, rekonštrukcie a opravy dopravných stavieb, vrátane diaľnic, ciest a mostov, inžinierske, priemyselné, vodohospodárske a ekologické stavby...
Počet stavieb: 3 - Košice, Osloboditeľov 66 - IČO: 31651518

Dodávateľ: SATES, a.s.

vykonávanie dopravných stavieb výroba, predaj a montáž dopravných značiek dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch poradenská či...
Počet stavieb: 3 - Považská Bystrica, Slovenských partizánov - IČO: 31628541
viac ...

Inžinierska činnosť

Spracovateľ zámeru: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 6 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Kontaktný subjekt: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Zástupca invest: Enermont, s.r.o.

Projektový manažment energetických diel. Komplexná dodávka energetických diel. Inžinierske služby pre investorov. Demontáž energetických zariaden...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Hraničná 14 - IČO: 35859423
viac ...
Sociologie pro ekonomy a manažery
Nový Ivan, Surynek Alois a kolektiv
Nové, přepracované a rozšířené vydání úspěšné publikace přináší nejnovější poznatky o tom, jak účinně využít sociologické přístupy ve firmách a jiných organizacích, v řízení a vedení lidí a pracovních skupin. Autoři v čele s vedoucím katedry...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené