> SK > Bratislavský kraj > Bratislava II > Bratislava - Ružinov

Obec: Bratislava - Ružinov

Samosprávny kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava II
Rozloha: 397,00 ha
Obyvateľstvo: 71 284
Nadmorská výška:134 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Diaľnica D1 Bratislava - križovatka Prievoz - rekonštr...

Posudzovaná stavba predstavuje kompletnú rekonštrukciu súčasnej križovatky Prievoz. Plocha MÚK je obmedzená existujúcou zástavbou (budovy Baumax, a...
25. 8. 2015 - Rekonštrukcia - Cestné komunikácie

BA Martinská 49 Bratislava

Cieľom navrhovanej investície na ul. Hraničná a Martinská, je vybudovanie optického pripojenia objektu Martinská 49 od jestvujúcej optickej trasy ...
2. 7. 2015 - Dostavba - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia

Liftstav - domové role, administratívno - prevádzková ...

Dokumentácia stavby rieši výstavbu výrobnoservisnej jednopodlažnej haly a dvojpodlažného traktu, kde v 1. NP budú výrobné a skladovacie a expedičné...
26. 6. 2015 - Novostavba - Budovy pre administratívu

Vodovodné batérie, výtokové ramienka - Z201510772

Vodovodné batérie, výtokové ramienka
4. 6. 2015 - Rekonštrukcia - Ostatné budovy, i. n.

Podlahová krytina PVC, lepidlo, lišta k PVC krytine -...

Podlahová krytina PVC, lepidlo, lišta k PVC krytine
3. 6. 2015 - Rekonštrukcia - Ostatné budovy, i. n.
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mestá a obce.
Počet stavieb: 14 - Bratislava - Ružinov, Mierová 21 - IČO: 00603155

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Orgán štátnej správy.
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Trnavská cesta P. O. Box 106 - IČO: 36063606

Obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s

Príprava, realizácia opráv a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest.Prevádzkovanie a činnosť akreditovaného cestného laboratória; výkon činností sta...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Ružinov, Mlynské nivy 45 - IČO: 35919001
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Projektant: AKJančina s.r.o.

prípravné práce pre stavbu - demolácie, výkopové a zemné práce, búracie práce bez použitia výbušnín vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduch...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Staré Mesto, Vysoká 26 - IČO: 36661902

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

výstavba, rekonštrukcie a opravy dopravných stavieb, vrátane diaľnic, ciest a mostov, inžinierske, priemyselné, vodohospodárske a ekologické stavby...
Počet stavieb: 3 - Košice, Osloboditeľov 66 - IČO: 31651518

Dodávateľ: SATES, a.s.

vykonávanie dopravných stavieb výroba, predaj a montáž dopravných značiek dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch poradenská či...
Počet stavieb: 3 - Považská Bystrica, Slovenských partizánov - IČO: 31628541
viac ...

Inžinierska činnosť

Spracovateľ zámeru: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 6 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Kontaktný subjekt: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Zástupca invest: Enermont, s.r.o.

Projektový manažment energetických diel. Komplexná dodávka energetických diel. Inžinierske služby pre investorov. Demontáž energetických zariaden...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Hraničná 14 - IČO: 35859423
viac ...
Jak prokouknout lež a odhalit pravdu
Nasher Jack
"To jsem nebyl já.", "Zdržel jsem se v zácpě.", "Vaše investice je absolutně bezriziková." - až 200krát denně jsme obelháváni, ale nedokážeme tyto lži prokouknout. Uznávaný psycholog působivě ukazuje, jak se během krátké doby naučit rozpoznat lži...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené