> SK > Bratislavský kraj > Bratislava II > Bratislava - Ružinov

Obec: Bratislava - Ružinov

Samosprávny kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava II
Rozloha: 397,00 ha
Obyvateľstvo: 71 284
Nadmorská výška:134 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla v budove Zákl...

Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie výmenníkovej stanice tepla v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú poskytne verejný obstarávateľ.
24. 4. 2015 - Rekonštrukcia - Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Rozšírenie závorového systému supermarketu Billa, Bajk...

Úprava existujúceho vjazdu, rozšírenie vstupu aj výstupu z parkoviska na dva pruhy, rozšírenie závorového systému
23. 4. 2015 - Dostavba - Miestne komunikácie

Obytný súbor JARABINY, Mlynské Nivy, Bratislava

Zmena navrhovanej činnosti nie je zásadného charakteru a rozsahu a spočíva v upresnení a technickom dopracovaním povoleného riešenia navrhovanej či...
21. 4. 2015 - Novostavba - Troj a viacbytové budovy

Čerpacia stanica pohonných látok KORZO

SO 01 Prestrešenie SO 02 Úložisko pohonných hmôt SO 03 Totem SO 06 Prípojka NN SO 07 Úprava VO SO 08 Sadové úpravy
15. 4. 2015 - Novostavba - Budovy pre obchod a služby

OMNIA Business Center

Účel: nebytová budova - administratíva, obchod a služby, statická doprava Stavebné objekty: SO 01 - Administratívna budova - OBJEKT A SO 02 - Ad...
15. 4. 2015 - Novostavba - Budovy pre administratívu
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mestá a obce.
Počet stavieb: 14 - Bratislava - Ružinov, Mierová 21 - IČO: 00603155

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Orgán štátnej správy.
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Trnavská cesta P. O. Box 106 - IČO: 36063606

Stavebník: Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava

Výkup elektriny, tranzit elektriny, rozvod elektriny, inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elekktrorozvodných sietí a transformo...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Staré Mesto, Čulenova 6 - IČO: 35823551
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Projektant: AKJančina s.r.o.

prípravné práce pre stavbu - demolácie, výkopové a zemné práce, búracie práce bez použitia výbušnín vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduch...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Staré Mesto, Vysoká 26 - IČO: 36661902

Dodávateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Projektovanie stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien,inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva, výroba stavebných dielcov a materiálov, sp...
Počet stavieb: 3 - Bratislava, Mlynské nivy 61/A - IČO: 31355161

Dodávateľ: STRABAG s.r.o.

Služby v oblasti dopravného a inžinierskeho staviteľstva.
Počet stavieb: 3 - Bratislava, Mlynské nivy 4963/56 - IČO: 17317282
viac ...

Inžinierska činnosť

Spracovateľ zámeru: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 6 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Kontaktný subjekt: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Zástupca invest: Enermont, s.r.o.

Projektový manažment energetických diel. Komplexná dodávka energetických diel. Inžinierske služby pre investorov. Demontáž energetických zariaden...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Hraničná 14 - IČO: 35859423
viac ...
Ready for Business English – Fráze
Martin Bernie
Zlepšete svou Business English poslechem, opakováním a doprovodným čtením. Suverénně zvládnout fráze moderní Business English je dnes jedním z nejdůležitějších předpokladů profesního úspěchu. Naučte se vystupovat profesionálně při jednáních...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené