> SK > Bratislavský kraj > Bratislava II > Bratislava - Ružinov

Obec: Bratislava - Ružinov

Samosprávny kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava II
Rozloha: 397,00 ha
Obyvateľstvo: 71 284
Nadmorská výška:134 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Administratívna budova Ružinov, Bratislava

Administratívna budova - 2. PP a 11. NP so 480 parkovacími miestami, z toho 24 pre imobilných
20. 5. 2015 - Novostavba - Budovy pre administratívu

Bytový dom

SO 01 Bytový dom SO 02 Spevnené plochy a parkoviská SO 03 Pletivové oplotenie SO 04 Odpadové hospodárstvo SO 05 Verejná časť prípojky vody SO ...
20. 5. 2015 - Novostavba - Troj a viacbytové budovy

Rekonštrukcia strešného plášťa bytového domu Kostlivéh...

Rekonštrukcia strešného plášťa bytového domu Kostlivého 2 - 16, Bratislava....viac v dokumente
20. 5. 2015 - Rekonštrukcia - Troj a viacbytové budovy

Prestrešenie a prebudovanie átria pavilónu „B“ na telo...

Predmetom zákazky je prebudovanie jestvujúceho átria v pavilóne B ZŠ Drieňová na telocvičňu v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú poskytne obsta...
19. 5. 2015 - Rekonštrukcia - Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

BA, Rožňavská, VNK, TS, NN - napojenie záhradkárskej o...

BA, Rožňavská, VNK, TS, NN - napojenie záhradkárskej osady v členení na objekty: SO-01 VN prípojka SO-02 NN rozvod SO-03 Trafosformačná stanica
13. 5. 2015 - Novostavba - Diaľkové elektrické rozvody
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mestá a obce.
Počet stavieb: 14 - Bratislava - Ružinov, Mierová 21 - IČO: 00603155

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Orgán štátnej správy.
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Trnavská cesta P. O. Box 106 - IČO: 36063606

Obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s

Príprava, realizácia opráv a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest.Prevádzkovanie a činnosť akreditovaného cestného laboratória; výkon činností sta...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Ružinov, Mlynské nivy 45 - IČO: 35919001
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Projektant: AKJančina s.r.o.

prípravné práce pre stavbu - demolácie, výkopové a zemné práce, búracie práce bez použitia výbušnín vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduch...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Staré Mesto, Vysoká 26 - IČO: 36661902

Dodávateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Projektovanie stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien,inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva, výroba stavebných dielcov a materiálov, sp...
Počet stavieb: 3 - Bratislava, Mlynské nivy 61/A - IČO: 31355161

Dodávateľ: STRABAG s.r.o.

Služby v oblasti dopravného a inžinierskeho staviteľstva.
Počet stavieb: 3 - Bratislava, Mlynské nivy 4963/56 - IČO: 17317282
viac ...

Inžinierska činnosť

Spracovateľ zámeru: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 6 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Kontaktný subjekt: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Zástupca invest: Enermont, s.r.o.

Projektový manažment energetických diel. Komplexná dodávka energetických diel. Inžinierske služby pre investorov. Demontáž energetických zariaden...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Hraničná 14 - IČO: 35859423
viac ...
Jak získávat nové zákazníky
Verweyen Alexander
Bez nových zákazníků vaše prodejní výsledky neporostou. V této praktické příručce se dozvíte, jak krok za krokem úspěšně získávat nové zákazníky, jaké nástroje a metody využívat při přímé komunikaci se zákazníky - ať už osobní, telefonické či...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené