> SK > Bratislavský kraj > Bratislava II > Bratislava - Ružinov

Obec: Bratislava - Ružinov

Samosprávny kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava II
Rozloha: 397,00 ha
Obyvateľstvo: 71 284
Nadmorská výška:134 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií 2016.

3209 - WYP Vestník č. 27/2016 - 09.02.2016 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013...
9. 2. 2016 - Rekonštrukcia - Miestne komunikácie

Baliaca hala

2934 - WYP Vestník č. 24/2016 - 04.02.2016 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013...
4. 2. 2016 - Novostavba - Priemyselné budovy

Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove

2122 - WYP Vestník č. 17/2016 - 26.01.2016 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013...
26. 1. 2016 - Rekonštrukcia - Mosty a nadjazdy

Obnova obvodového plášťa a iných konštrukcií radového ...

Zmena dokončenej stavby
20. 1. 2016 - Rekonštrukcia - Troj a viacbytové budovy

Vyvíjač pary pre centrálnu sterilizáciu - Nemocnica Ru...

1278 - WYP Vestník č. 11/2016 - 18.01.2016 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013...
18. 1. 2016 - Dostavba - Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mestá a obce.
Počet stavieb: 15 - Bratislava - Ružinov, Mierová 21 - IČO: 00603155

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Orgán štátnej správy.
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Trnavská cesta P. O. Box 106 - IČO: 36063606

Obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Výstavba, prevádzka a údržba diaľníc a rýchlostných ciest.
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Mlynské nivy 45 - IČO: 35919001
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Projektant: AKJančina s.r.o.

prípravné práce pre stavbu - demolácie, výkopové a zemné práce, búracie práce bez použitia výbušnín vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduch...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Staré Mesto, Vysoká 26 - IČO: 36661902

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

výstavba, rekonštrukcie a opravy dopravných stavieb, vrátane diaľnic, ciest a mostov, inžinierske, priemyselné, vodohospodárske a ekologické stavby...
Počet stavieb: 3 - Košice, Osloboditeľov 66 - IČO: 31651518

Dodávateľ: SATES, a.s.

vykonávanie dopravných stavieb výroba, predaj a montáž dopravných značiek dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch poradenská či...
Počet stavieb: 3 - Považská Bystrica, Slovenských partizánov - IČO: 31628541
viac ...

Inžinierska činnosť

Spracovateľ zámeru: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 6 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Kontaktný subjekt: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Zástupca invest: Enermont, s.r.o.

Projektový manažment energetických diel. Komplexná dodávka energetických diel. Inžinierske služby pre investorov. Demontáž energetických zariaden...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Hraničná 14 - IČO: 35859423
viac ...
Zakázaná rétorika - 30 manipulativních technik
Beck Gloria
Rétorické triky a manipulace jsou v pracovním prostředí, ale také v podnikání, politice, médiích nebo jiných společenských oblastech na denním pořádku. V knize, která je bestsellerem v západní Evropě, najdete třicet nejúčinnějších manipulativních...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené