> SK > Bratislavský kraj > Bratislava II > Bratislava - Ružinov

Obec: Bratislava - Ružinov

Samosprávny kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava II
Rozloha: 397,00 ha
Obyvateľstvo: 71 284
Nadmorská výška:134 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Rozšírenie Bioenergetického komplexu Bratislava - Vlči...

Navrhovaná činnosť rieši rozšírenie bioenergetického komplexu o spracovanie biomasy suchou fermentáciou, úpravu bioplynu na biometán a výrobu elekt...
20. 1. 2015 - Dostavba - Stavby energetických zariadení

Polyfunkčný komplex Klingerka - Bratislava

Navrhovanou činnosťou je výstavba polyfunkčného komplexu pozostávajúceho z dvoch výškových vežových objektov s podzemnou a nadzemnou parkovacou gar...
8. 1. 2015 - Novostavba - Budovy pre obchod a služby

Skladové haly, Pestovateľská Bratislava

Skladové haly - viac príloha
6. 1. 2015 - Novostavba - Nádrže, silá a sklady

Parkovacie miesta a chodníky - Medzilaborecká, Bratisl...

predmetom riešenia projektu je výstavba parkovacích stojísk pred bytovým domom na ul. Medzilaborecká 1 - 9 v Bratislave - viac príloha
6. 1. 2015 - Novostavba - Cestné komunikácie

Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objek...

Objekt sa nachádza na pozemku p.č. 3025/4 v katastrálnom území Bratislava Ružinov, situovanom na Kľukatej ulici. Pôvodná funkčná náplň bol rodinný ...
23. 12. 2014 - Rekonštrukcia - Ostatné budovy na bývanie
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mestá a obce.
Počet stavieb: 13 - Bratislava - Ružinov, Mierová 21 - IČO: 00603155

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Orgán štátnej správy.
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Trnavská cesta P. O. Box 106 - IČO: 36063606

Stavebník: Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava

Výkup elektriny, tranzit elektriny, rozvod elektriny, inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elekktrorozvodných sietí a transformo...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Staré Mesto, Čulenova 6 - IČO: 35823551
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Projektant: AKJančina s.r.o.

prípravné práce pre stavbu - demolácie, výkopové a zemné práce, búracie práce bez použitia výbušnín vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduch...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Staré Mesto, Vysoká 26 - IČO: 36661902

Dodávateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Projektovanie stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien,inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva, výroba stavebných dielcov a materiálov, sp...
Počet stavieb: 3 - Bratislava, Mlynské nivy 61/A - IČO: 31355161

Dodávateľ: STRABAG s.r.o.

Služby v oblasti dopravného a inžinierskeho staviteľstva.
Počet stavieb: 3 - Bratislava, Mlynské nivy 4963/56 - IČO: 17317282
viac ...

Inžinierska činnosť

Spracovateľ zámeru: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 6 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Kontaktný subjekt: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Zástupca invest: Enermont, s.r.o.

Projektový manažment energetických diel. Komplexná dodávka energetických diel. Inžinierske služby pre investorov. Demontáž energetických zariaden...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Hraničná 14 - IČO: 35859423
viac ...
Ekonomická psychologie
Riegel Karel
Ojedinělá publikace na našem trhu je pokusem o přemostění ekonomie a psychologie, disciplín, které se dlouho vyvíjely odděleně. Obzvláště v českém kontextu může být zahájením nové etapy. Autor se v průsečíku těchto vědních oborů pohybuje...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené