> SK > Bratislavský kraj > Bratislava II > Bratislava - Ružinov

Obec: Bratislava - Ružinov

Samosprávny kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava II
Rozloha: 397,00 ha
Obyvateľstvo: 71 284
Nadmorská výška:134 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Ambulantné zariadenie

Zmena časti dokončenej stavby z obchodných jednotiek na zdravotnícke ambulancie na 1.NP
11. 9. 2014 - Rekonštrukcia - Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia

Rodinný dom, VILA 1453 Z

Novostavba prízemného nepodpivničeného domu s plochou strechou o zastavanej ploche 172,76m2
11. 9. 2014 - Novostavba - Jednobytové budovy

Obnova a zateplenie bytového domu

Oprava a zateplenie fasád, balkónov, strechy, bleskozvodov a pod.
11. 9. 2014 - Dostavba - Troj a viacbytové budovy

Radová zástavba rodinných domov Hrachová

Spevnená plocha, parkovisko, 12 parkovacích miest, napojenie vjazdom pre Hrachovú ulicu, dĺžka vnútroareálovej komunikácie 88,5 m s "T" otočkou
4. 9. 2014 - Novostavba - Jednobytové budovy

Obnova STL plynovodu Bratislava Trnávka I.etapa

Rekonštrukcia plynovodov a prípojok
4. 9. 2014 - Rekonštrukcia - Miestne plynovody
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mestá a obce.
Počet stavieb: 13 - Bratislava - Ružinov, Mierová 21 - IČO: 00603155

Navrhovateľ: P13, s.r.o.

Prenájom obchodných a komerčných priestorov v obchodnom centre
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Technická 7 - IČO: 35883707

Stavebník: Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava

Výkup elektriny, tranzit elektriny, rozvod elektriny, inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elekktrorozvodných sietí a transformo...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Staré Mesto, Čulenova 6 - IČO: 35823551
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Projektant: Fischer, s.r.o.

projektová činnosť v odbore architektúra inžinierska činnosť koordinačná v investičnej výstavbe investorská činnosť
Počet stavieb: 5 - Bratislava, Lermontovova - IČO: 17315000

Projektant: AKJančina s.r.o.

prípravné práce pre stavbu - demolácie, výkopové a zemné práce, búracie práce bez použitia výbušnín vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduch...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Staré Mesto, Vysoká 26 - IČO: 36661902

Dodávateľ: ZIPP Bratislava, s.r.o.

Projektovanie stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien,inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva, výroba stavebných dielcov a materiálov, sp...
Počet stavieb: 3 - Bratislava, Mlynské nivy 61/A - IČO: 31355161
viac ...

Inžinierska činnosť

Spracovateľ zámeru: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 6 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Zástupca invest: Enermont, s.r.o.

Projektový manažment energetických diel. Komplexná dodávka energetických diel. Inžinierske služby pre investorov. Demontáž energetických zariaden...
Počet stavieb: 6 - Bratislava - Ružinov, Hraničná 14 - IČO: 35859423

Kontaktný subjekt: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990
viac ...
Psychologie reklamy
Vysekalová Jitka a kolektiv
Třetí vydání plnobarevné publikace s mnoha obrázky přináší nejnovější informace o reklamě, jejím působení a efektivnosti. Manažeři, specialisté a studenti marketingu se dozví o nových směrech marketingové komunikace, o účinnosti reklamy v denících...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené