> SK > Bratislavský kraj > Bratislava II > Bratislava - Ružinov

Obec: Bratislava - Ružinov

Samosprávny kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava II
Rozloha: 397,00 ha
Obyvateľstvo: 71 284
Nadmorská výška:134 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Maliarske a natierečské práce Nemocnica Ružinov

Predmetom zákazky je vykonanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice Ružinov podľa špecifiká...
1. 12. 2015 - Rekonštrukcia - Ostatné inžinierske stavby, i. n.

Multifunkčné ihrisko 33x18 v ŠA ZŠ Medzilaborecká

Predmetom zákazky je výstavba viacúčelového ihriska s rozmermi 33 x 18 m v športovom areály základnej školy, ktoré bude využívané širokou verejnos...
24. 11. 2015 - Novostavba - Ostatné inžinierske stavby, i. n.

Administratívno - logistické centrum, Slovnaftská ul.,...

Stavebné objekty: SO-10-01-01 Prístupová komunikácia SO-10-02 Chodníky Zmena stavby pred dokončením spočívajúca v zmene termínu ukončenia stavby...
12. 11. 2015 - Novostavba - Miestne komunikácie

Výrobno - obchodná prevádzka - drevovýroba

Predmetom SO 02 Spevnené plochy je dopravné napojenie navrhovaných objektov výrobno - obchodnej prevádzky na cestnú sieť navrhovanou prístupovou ko...
12. 11. 2015 - Novostavba - Miestne komunikácie

Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v ...

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločn...
19. 10. 2015 - Rekonštrukcia - Mosty a nadjazdy
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mestá a obce.
Počet stavieb: 15 - Bratislava - Ružinov, Mierová 21 - IČO: 00603155

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Orgán štátnej správy.
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Trnavská cesta P. O. Box 106 - IČO: 36063606

Obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s

Príprava, realizácia opráv a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest.Prevádzkovanie a činnosť akreditovaného cestného laboratória; výkon činností sta...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Ružinov, Mlynské nivy 45 - IČO: 35919001
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Projektant: AKJančina s.r.o.

prípravné práce pre stavbu - demolácie, výkopové a zemné práce, búracie práce bez použitia výbušnín vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduch...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Staré Mesto, Vysoká 26 - IČO: 36661902

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

výstavba, rekonštrukcie a opravy dopravných stavieb, vrátane diaľnic, ciest a mostov, inžinierske, priemyselné, vodohospodárske a ekologické stavby...
Počet stavieb: 3 - Košice, Osloboditeľov 66 - IČO: 31651518

Dodávateľ: SATES, a.s.

vykonávanie dopravných stavieb výroba, predaj a montáž dopravných značiek dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch poradenská či...
Počet stavieb: 3 - Považská Bystrica, Slovenských partizánov - IČO: 31628541
viac ...

Inžinierska činnosť

Spracovateľ zámeru: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 6 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Kontaktný subjekt: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Zástupca invest: Enermont, s.r.o.

Projektový manažment energetických diel. Komplexná dodávka energetických diel. Inžinierske služby pre investorov. Demontáž energetických zariaden...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Hraničná 14 - IČO: 35859423
viac ...
Hacking bez záhad
Scambray Joel, Kurtz George, McClure Stuart
Překlad již pátého vydání jedné z nejznámějších knih o počítačové bezpečnosti obsahuje aktuální informace o útocích na počítačové systémy a o tom, jak se jim úspěšně bránit. S pomocí vlastní metodologie vám kniha krok za krokem ukáže, jak najít a...
RSS 2.0
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené