> SK > Bratislavský kraj > Bratislava II > Bratislava - Ružinov

Obec: Bratislava - Ružinov

Samosprávny kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava II
Rozloha: 397,00 ha
Obyvateľstvo: 71 284
Nadmorská výška:134 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy

Predmetom zákazky bude uskutočnenie stavebných prác na úrovňových železničných priecestiach lokalizovaných na cestách I. triedy, v rámci ktorých ...
29. 10. 2014 - Rekonštrukcia - Cestné komunikácie

Administratívne centrum CASCA

novostavbu s názvom „Administratívne centrum Casc a“ na rohu ulíc Ivanská a Vietnamská, obsahuje funkcie ob č ianskej vybavenosti – obchod a ad...
26. 10. 2014 - Novostavba - Budovy pre administratívu

Nebytový dom MAMA A JA

Novostavba štvorpodlažného objektu s plochou strechou oddychovo relaxačného centra pre matky s deťmi
20. 10. 2014 - Novostavba - Budovy pre administratívu

Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstran...

Predmetom zákazky je vykonanie nasledovných stavebných prác na vozovkách diaľnic a rýchlostných ciest: očistenie opravovaného miesta, napenetrovani...
17. 10. 2014 - Rekonštrukcia - Cestné komunikácie

Výmena asfaltových mostných záverov za mechanické na m...

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena asfaltových mostných záverov za mechanické kobercové modulové mostné závery na mo...
17. 10. 2014 - Rekonštrukcia - Mosty a nadjazdy
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mestá a obce.
Počet stavieb: 13 - Bratislava - Ružinov, Mierová 21 - IČO: 00603155

Navrhovateľ: P13, s.r.o.

Prenájom obchodných a komerčných priestorov v obchodnom centre
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Ružinov, Technická 7 - IČO: 35883707

Stavebník: Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava

Výkup elektriny, tranzit elektriny, rozvod elektriny, inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elekktrorozvodných sietí a transformo...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Staré Mesto, Čulenova 6 - IČO: 35823551
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Projektant: Fischer, s.r.o.

projektová činnosť v odbore architektúra inžinierska činnosť koordinačná v investičnej výstavbe investorská činnosť
Počet stavieb: 5 - Bratislava, Lermontovova - IČO: 17315000

Projektant: AKJančina s.r.o.

prípravné práce pre stavbu - demolácie, výkopové a zemné práce, búracie práce bez použitia výbušnín vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduch...
Počet stavieb: 4 - Bratislava - Staré Mesto, Vysoká 26 - IČO: 36661902

Dodávateľ: STRABAG s.r.o.

Služby v oblasti dopravného a inžinierskeho staviteľstva.
Počet stavieb: 3 - Bratislava, Mlynské nivy 4963/56 - IČO: 17317282
viac ...

Inžinierska činnosť

Spracovateľ zámeru: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 6 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990

Zástupca invest: Enermont, s.r.o.

Projektový manažment energetických diel. Komplexná dodávka energetických diel. Inžinierske služby pre investorov. Demontáž energetických zariaden...
Počet stavieb: 6 - Bratislava - Ružinov, Hraničná 14 - IČO: 35859423

Kontaktný subjekt: EKOJET, s.r.o.

Starostlivost o životné prostredie, projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability a odbo...
Počet stavieb: 5 - Bratislava - Staré Mesto, Tehelná - IČO: 35734990
viac ...
Management a leadership
Armstrong Michael, Stephens Tina
Moderní publikace o klíčových oblastech zájmu každého manažera - managementu a leadeshipu - je určena nejen všem manažerům a podnikatelům, ale také personalistům, lektorům a studentům vysokých škol a MBA studií. Seznámíte se s prioritními...
RSS 2.0
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené