> SK > Bratislavský kraj

Kraj: Bratislavský kraj

Bratislavský samosprávny kraj sa nachádza v západnej a juhozápadnej časti SR, zaberá územie 2 053 km2 a svojou rozlohou je najmenším krajom Slovenskej republiky. Z geografického hľadiska je poloha kraja veľmi výhodná, pretože leží na historickej križovatke obchodných ciest – podunajskej a severo – južnej, tzv. jantárovej ceste. Súčasná centrálna poloha kraja v stredoeurópskom priestore, dobrá dopravná dostupnosť a plnenie funkcie medzinárodnej križovatky v cestnej a železničnej doprave, vzrastajúci význam vodnej a leteckej dopravy a dosiahnutá úroveň ukazovateľov v ekonomickej a sociálnej oblasti patria k výrazným rozvojovým faktorom Bratislavského kraja. Z hľadiska krajinnej štruktúry je územie kraja tvorené južnou časťou Malých Karpát a územím Záhorskej a Podunajskej nížiny.
Rozloha: 20 526,80 ha
Obyvateľstvo: 616 578
Posledná zmena 23. 8. 2012

Stavebný subjekt: Krajský úrad

Otvorené stavebné projekty


Aktualizované: 23. 6. 2018 14:02:56:

Report graph
Bratislavský kraj,
Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené